Trung trung khu luyện thi, cô giáo - dạy dỗ kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng trình làng SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ, ĐỘ ÂM ĐIỆN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

Bạn đang xem: Sự hình thành liên kết cộng hóa trị


*

I. SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT CỘNG HOÁ TRỊ

1. Khái niệm

- links cộng hoá trị là links được làm cho giữa hai nguyên tử bằng một hay những cặp electron chung.

-Mỗi cặp electron chung làm cho một liên kết cộng hoá trị được mã hóa bởi dấu (-)

2. Phân loại

a. Links cộng hoá trị hiện ra giữa các nguyên tử như là nhauhìnhthành đơnchất

- Sự hiện ra phân tử hiđro (H2)

H (Z =1) 1s1phân tử H2. Mỗi nguyên tử H gồm 2 electron, giống cấu hình electron chắc chắn của khí thi thoảng heli.

*

thân 2 nguyên tử hiđro có một cặp electron liên kết thể hiện bằng một gạch men (H-H), đó là link đơn.

- Sự ra đời phân tử nittơ (N2)

N (Z = 7) 1s22s22p3phân tử nitơ, mỗi nguyên tử nitơ đề nghị gópchung3 electron.

*
hay N ≡N

Công thức electron phương pháp cấu tạo

* thừa nhận xét: Phân tử H2, N2 khiến cho từ 2 nguyên tử của cùng 1 nguyên tố buộc phải cặp electron chung không bị lệch về phía nào. Đó là links cộng hóa trị không phân cực.

b. Liên kết giữa những nguyên tử không giống nhauhình thành hợp chất

- Sự ra đời phân tử hiđro clorua (HCl)

*
*
; H:Cl ;
*
giỏi H - Cl

công thức electron cách làm cấu tạo

* nhấn xét:Trong phân tử HCl cặp electron phổ biến bị lệch về phía một nguyên tử Cl (có độ âm điện béo hơn) call là links cộng hoá trị có cực hay links cộng hoá trị phân cực.

- Sự ra đời phân tử khí cacbon đioxit (CO2) (có cấu tạo thẳng(1)):

*

*

*

hay O = C = O

Công thức electron

Công thức cấu tạo

* thừa nhận xét:Liên kết giữa nguyên tử oxi cùng cacbon là phân cực, nhưng mà phân tử CO2cấu sinh sản thẳng nên hai liên kết đôi phân rất (C = O) triệt tiêu nhau, tác dụng là phân tử này không xẩy ra phân cực.

3. Tính chất của những chất có links cộng hoá trị

- những chất mà lại phân tử chỉ có links cộng hoá trị có thể là hóa học rắn như con đường lưu huỳnh, iot .... Rất có thể là hóa học lỏng như: nước, ancol ... Hoặc hóa học khí như khí cacbonic, clo, hiđro, ...

- những chất tất cả cực như etanol (rượu etylic), đường, ... Tan các trong dung môi bao gồm cực như nước.

- nhiều phần các hóa học không rất như lưu giữ huỳnh, iot, các chất hữu cơ không cực tan trong dung môi không rất như benzen, cacbon tetraclorua ...

* Kết luận: các chất chỉ có liên kết cộng hoá trị không rất không dẫn năng lượng điện ở gần như trạng thái.

II. ĐỘ ÂM ĐIỆN VÀ LIÊN KẾT HOÁ HỌC

1. Quan hệ giới tính giữa liên kết cộng hoá trị không cực, link cộng hoá trị bao gồm cực với liên kếtion

- nếu cặp electron phổ biến ở thân 2 nguyên tử, ta có link cộng hoá trị không cực.

- giả dụ cặp electron chung lệch về một phía của một nguyên tử thì kia là liên kết cộng hoá trị gồm cực.

- Nếu chạm chán electron chung chuyển về một nguyên tử, ta sẽ sở hữu liên kết ion.

* Kết luận:Liên kết ion có thể được xem là trường phù hợp riêng của liên kết cộng hoá trị.

2. Hiệu độ âm điện và link hoá học

Để review loại links trong phân tử vừa lòng chất, bạn ta có thể dựa vào hiệu độ âm điện.

Hiệu độ âm điện

Loại liên kết

từ 0,0 cho

từ 0,4 cho

> 1,7

Liên kết cộng hoá trị ko cực

Liên kết cộng hoá trị gồm cực

Liên kết ion


Thí dụ: trong NaCl, hiệu độ âm năng lượng điện của Cl cùng Na là: 3,16- 0,93 = 2,23liên kết ion.

Xem thêm: Soạn Bài Ra-Ma Buộc Tội Ngữ Văn 10 Bài Ra Ma Buộc Tội, Soạn Bài Ra

Trong phân tử HCl, hiệu độ âm năng lượng điện của Cl cùng H là: 3,16- 2,20 = 0,96liên kết cùng hoá trị gồm cực.

Trung vai trung phong luyện thi, giáo viên - dạy kèm tận nơi NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ tức thì VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN đưa ra TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC