+ thành lập và hoạt động nhiều vương quốc mới: quốc gia của fan Ăng-glô Xắc-xông, quốc gia Phơ-răng, Tây Gốt, Đông Gốt,...

Bạn đang xem: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu âu

+ chiếm ruộng khu đất của chủ nô Rô-ma cũ rồi phân tách cho nhau.

+ Phong tước đoạt vị cho người có công.


Mục b

b) Sự phân hóa buôn bản hội:

- thôn hội: chia thành 2 giai cấp.

+ Lãnh chúa phong kiến: tướng lĩnh quân sự và quý tộc 

+  Nông nô: Nô lệ với nông dân không có rộng đất.

=> thôn hội phong con kiến ở châu Âu hình thành.


ND chính

Sự sinh ra xã hội phong kiến ở châu Âu: Bối cảnh lịch sử và sự phân hóa buôn bản hội.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý Lớp 6 Bài 16: Ròng Rọc, Giải Bài Tập Sbt Vật Lý Lớp 6 Bài 16: Ròng Rọc

orsini-gotha.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp orsini-gotha.com


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện orsini-gotha.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép orsini-gotha.com nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.