Các công ty vừa và nhỏ dại đang băn khoăn rằng nên áp dụng thông tư 200 hay quyết định 48 cho doanh nghiệp của mình? với nếu áp dụng quyết định 48 thì có cần phải phụ thuộc TT 200 tuyệt QĐ 48


*

A. Tổng hợp điểm new Thông bốn 200/2014/TT-BTC về cơ chế kế toán doanh nghiệp

I. ĐƯỢC DÙNG NGOẠI TỆ LÀM ĐƠN VỊ TIỀN TỆ ĐỂ GHI SỔ KẾ TOÁN

Các doanh nghiệp có nhiệm vụ thu, chi đa phần bằng nước ngoài tệ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chỉnh tại Điều 4 Thông tư này đã được lựa chọn một loại ngoại tệ làm đơn vị chức năng tiền tệ nhằm ghi sổ kế toán.

Bạn đang xem: Sự khác nhau giữa thông tư 200 và quyết định 48

Doanh nghiệp áp dụng ngoại tệ làm đơn vị chức năng tiền tệ trong kế toán tài chính thì bên cạnh đó với lập report tài chính (BCTC) theo nước ngoài tệ còn phải thay đổi BCTC quý phái Đồng Việt Nam.

BCTC mang ý nghĩa pháp lý để ra mắt ra công bọn chúng và nộp các cơ quan bao gồm thẩm quyền tại vn là BBTC được trình bày bằng Đồng Việt Nam.

Việc đổi khác đơn vị tiền tệ vào kế toán nếu không thỏa những tiêu chuẩn chỉnh tại Điều 4 Thông bốn này đang chỉ được thực hiện tại thời điểm ban đầu niên độ kế toán mới.

II . TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

1. Các tài khoản tài sản không phân biệt ngắn hạn và nhiều năm hạn.

2. Bỏ tài khoản: 129, 139, 142, 144, 159, 311, 315, 342, 351, 415, 431, 512, 531, 532 và toàn bộ tài khoản bên cạnh bảng

3. Thêm tài khoản:

Tài khoản 171 – giao dịch thanh toán mua, phân phối lại trái phiếu thiết yếu phủ

Tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Tài khoản 356 – Quỹ cải tiến và phát triển khoa học với công nghệ

Tài khoản 357 – Quỹ ổn định giá

Tài khoản 417 – Quỹ cung cấp sắp xếp doanh nghiệp

4. Biến hóa các thông tin tài khoản sau:

Tài khoản 121 – triệu chứng khoán kinh doanh (trước đây call là Đầu tư thị trường chứng khoán ngắn hạn)

Tài khoản 128 – Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn (trước đây là Đầu tư ngắn hạn khác)

Tài khoản 222 – Đầu tứ vào doanh nghiệp liên doanh, link (trước đó là Góp vốn liên doanh)

Tài khoản 228 – Đầu tứ khác (trước đó là Đầu bốn dài hạn khác)

Tài khoản 229 – dự trữ tổn thất tài sản (trước đây là Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá đầu tư dài hạn)

Tài khoản 242 – ngân sách trả trước (trước phía trên là chi phí trả trước nhiều năm hạn)

Tài khoản 244 – rứa cố, chũm chấp, cam kết quỹ, ký kết cược (trước đấy là Ký quỹ, ký kết cược dài hạn)

Tài khoản 341 – Vay cùng nợ mướn tài chủ yếu (trước đó là Vay lâu năm hạn)

Tài khoản 343 – Nhận cam kết quỹ, cam kết cược (trước đấy là Nhận ký quỹ, cam kết cược nhiều năm hạn)

Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ cài đặt (trước đó là Nguồn vốn khiếp doanh)

Tài khoản 421 – roi sau thuế chưa cung cấp (trước là Lợi nhuận không phân phối)

Tài khoản 521 – những khoản giảm trừ doanh thu (gộp 3 tài khoản 521, 531, 532 trước đây)

5. Phía dẫn cụ thể nguyên tắc kế toán đối với từng các loại tài khoản.

III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Thông tin bắt buộc trong BCTC không hề “Thuế và các khoản nộp công ty nước”.

2. Kỳ lập BCTC giữa niên độ sẽ tất cả BCTC quý (cả quý IV) và BCTC phân phối niên (trước chỉ yêu cầu BCTC quý và không phải quý IV).

3. Thêm những quy định new về Xây dựng nguyên tắc kế toán với BCTC khi công ty không đáp ứng nhu cầu giả định vận động liên tục (Điều 106).

4. Sử đổi, bổ sung cập nhật nhiều chỉ tiêu của Bảng bằng phẳng kế toán, cố kỉnh thể:

Mã số 120 = Mã số 121 + 122 +123 (trước đấy là 121 + 129)

Mã số 130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 +136 +137 +139 (trước đây không có 136, 137)

Mã số 150 = 151 + 152 +153 +154 + 155 (trước đây không có 153, 154 nhưng gồm 158)

Mã số 200 = 210 + 220 + 230 + 240 +250 +260 (trước đây không có 230)

5. Phần Thuyết minh báo cáo tài thiết yếu cũng có tương đối nhiều sự chũm đổi, bổ sung các chỉ tiêu như:

- Phần cơ chế kế toán áp dụng chia ra chỉ tiêu rõ ràng cho 2 trường hòa hợp Doanh nghiệp đáp ứng giả định vận động liên tục và công ty không.

- Phần thông tin bổ sung cập nhật cho các khoản mục trình bày trong bảng bằng phẳng kế toán thêm chỉ tiêu: nợ xấu; vay và nợ thuê tài chính; gia tài dở dang lâu năm hạn…

IV. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Doanh nghiệp được chủ động xây dưng, kiến thiết biểu mẫu triệu chứng từ kế toán cơ mà phải đáp ứng được các yêu mong của pháp luật Kế toán và bảo đảm an toàn rõ ràng, minh bạch.

Các loại triệu chứng từ kế toán tại Phục lục 3 Thông tứ chỉ mang tính hướng dẫn. Ngôi trường hợp công ty lớn không trường đoản cú xây dựng, xây dựng cho riêng bản thân được thì có thể áp dụng theo Phụ lục 3.

V. SỔ KẾ TOÁN

Doanh nghiệp được tự chế tạo biểu mẫu mã sổ kế toán mang lại riêng mình dẫu vậy phải đảm bảo cung cấp thông tin về giao dịch tài chính một biện pháp minh bạch, đầy đủ. Trường hòa hợp không từ bỏ xây dựng hoàn toàn có thể áp dụng biểu mẫu mã sổ kế toán tài chính theo phụ lục 4 Thông tư.

Ngoài ra, Thông tư còn có quy định mới hướng dẫn đổi khác số dư bên trên sổ kế toán.

B. đưa ra quyết định 48 - chế độ kế toán doanh nghiệp bé dại và vừa

*

1. Đối với hệ thống tài khoản kế toána) Doanh nghiệp nhỏ tuổi và vừa căn cứ vào khối hệ thống tài khoản kế toán của chính sách kế toán doanh nghiệp nhỏ dại và vừa phát hành kèm theo Thông bốn này để vận dụng và chi tiết hoá hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với điểm sáng sản xuất, tởm doanh, yêu cầu làm chủ của từng đơn vị, nhưng mà phải phù hợp với nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán của những tài khoản tổng vừa lòng tương ứng.b) trường hợp công ty cần bổ sung tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc sửa đổi thông tin tài khoản cấp 1, cấp cho 2 về tên, ký kết hiệu, ngôn từ và cách thức hạch toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh tính chất phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản của bộ Tài chính trước lúc thực hiện.c) Doanh nghiệp hoàn toàn có thể mở thêm những tài khoản cấp cho 2 và các tài khoản cung cấp 3 so với những tài khoản không tồn tại qui định thông tin tài khoản cấp 2, tài khoản cấp 3 tại danh mục khối hệ thống tài khoản kế toán tài chính doanh nghiệp giải pháp tại Phụ lục 1 - Thông tứ này nhằm giao hàng yêu cầu làm chủ của công ty lớn mà không phải đề nghị bộ Tài bao gồm chấp thuận.

2. Đối với report tài chínha) Doanh nghiệp nhỏ và vừa căn cứ biểu chủng loại và nội dung của các chỉ tiêu của báo cáo tài chính tại Phụ lục 2 Thông tư này để cụ thể hoá những chỉ tiêu (có sẵn) của hệ thống report tài chính phù hợp với điểm sáng sản xuất, ghê doanh, yêu cầu làm chủ của từng ngành cùng từng đối chọi vị.b) Trường vừa lòng doanh nghiệp nhỏ dại và vừa cần bổ sung cập nhật mới hoặc sửa thay đổi biểu mẫu, tên và nội dung các chỉ tiêu của báo cáo tài chính phải được sự thuận tình bằng văn bản của bộ Tài chính trước khi thực hiện.

Xem thêm: Chính Xác Thì Stringstream C++ Là Gì ? Stringstream C++ Là Gì

3. Đối với bệnh từ và sổ kế toána) các chứng trường đoản cú kế toán rất nhiều thuộc các loại hướng dẫn (không bắt buộc), doanh nghiệp nhỏ dại và vừa hoàn toàn có thể lựa chọn vận dụng theo biểu mẫu phát hành kèm theo phụ lục số 3 Thông tứ này hoặc được từ bỏ thiết kế phù hợp với quánh điểm chuyển động và yêu cầu làm chủ của đơn vị chức năng nhưng phải đảm bảo an toàn cung cung cấp những thông tin theo chế độ của khí cụ Kế toán và các văn phiên bản sửa đổi, bổ sung, cố gắng thế.b) tất cả các biểu chủng loại sổ kế toán (kể cảcác loại Sổ Cái, sổ Nhật ký) phần nhiều thuộc một số loại không bắt buộc. Doanh nghiệp bé dại và vừa rất có thể áp dụng biểu chủng loại sổ theo hướng dẫn tại Phụ lục số 4 Thông tư này hoặcbổ sung, sửa đổi biểu mẫu sổ, thẻ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu thống trị nhưng phải đảm bảo trình bày tin tức đầy đủ, rõ ràng, dễ dàng kiểm tra, kiểm soát.