- Độ dời không phụ thuộc vào hình dáng của quỹ đạo vận động mà chỉ phụ thuộc vào địa điểm điểm đầu và vị trí điểm cuối

- Véctơ (overrightarrow AB ) cội tại điểm A hướng về điểm B call là véctơ độ dời


II - ĐỘ DỜI VÀ QUÃNG ĐƯỜNG ĐI

- Quãng đường: là độ lâu năm quỹ đạo chuyển động của vật

- Khi chất điểm gửi động, quãng con đường nó đi được hoàn toàn có thể không trùng với độ dời của nó.

Bạn đang xem: T là gì trong vật lý


+ gia tốc trung bình

(v_tb = fracDelta xDelta t = fracx_2 - x_1t_2 - t_1)

Với x1, x2 là tọa độ của chất điểm tại các thời điểm t1và t2.


*

Chúng ta phân minh giữa vận tốc trung bình với tốc độ trung bình (Học từ bỏ lớp 7)

Tốc độ vừa phải = (fracS_1 + S_2 + ...S_nt_1 + t_2 + ....t_n)


+ tốc độ tức thời

Vận tốc ngay tức khắc tại 1 thời điểm t đặc trưng cho chiều với độ cấp tốc chậm của vận động tại thời gian đó.

Khi (Delta t o 0) thì (fracDelta xDelta t simeq fracDelta sDelta t)

Tức là vận tốc tức thời luôn bằng vận tốc tức thời.

Xem thêm: Young Crizzal Là Ai - Ếch Báo Dissin (Single)


Định nghĩa khác: Chuyển rượu cồn thẳng phần đông là chuyển động có quỹ đạo là con đường thẳng và có vận tốc trung bình như nhau trên các quãng đường.

- Đặc điểm của vận động thẳng đều

+ Quỹ đạo chuyển động: là 1 trong đường thẳng

+ gia tốc chuyển động: ko đổi

+ vận tốc chuyển động: bởi không

- Công thức tương tác giữa v - s - t của vận động thẳng đều


Trong đó:

+ v: tốc độ của vận động thẳng đều

+ s: quãng đường đi được

+ t: thời hạn đi không còn quãng đường s


Trong đó:

+ x: tọa độ của trang bị tại thời điểm t

+ x0: tọa độ của đồ tại thời điểm lúc đầu t0

+ v: vận tốc tức thời (gọi tắt là vận tốc) của vật

+ t0: gốc thời gian


*

+ Để solo giản: ta lựa chọn gốc thời gian t0 = 0

+ Quãng con đường vật đi được sau khoảng thời hạn (Delta t) : (s = left| v ight|Delta t)

+ nếu như vật hoạt động thẳng với không thay đổi chiều ta có: (Delta x = x - x_0 = s)(độ dời bằng quãng đường)

+ vết của vận tốc phụ thuộc vào vào chiều dương nhưng ta chọn, nếu vật hoạt động cùng chiều dương (v > 0) , vật chuyển động ngược chiều dương (v

*


*

*