SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
trang bị lý SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
chất hóa học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Ngữ văn SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
lịch sử vẻ vang SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Địa lí SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
tiếng Anh SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Sinh học tập SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
giáo dục công dân SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
công nghệ SÁCH GIÁO KHOA
*
Tin học tập SÁCH GIÁO KHOA


Bạn đang xem: Tài liệu dạy và học toán 9

*
Tài liệu dạy - học Toán 9

Giải bài xích tập Tài liệu dạy dỗ - học tập Toán 9 - Để học giỏi Tài liệu dạy dỗ - học Toán 9 - Tổng thích hợp lời giải cho các bài tập trong sách giáo khoa Tài liệu dạy - học Toán 9


CHƯƠNG I : CĂN BẬC nhì - CĂN BẬC bố chủ đề 1: các phép tính cùng với căn bậc hai 1. Căn bậc nhị 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức 3. Tương tác giữa phép nhân và phép khai phương 4. Tương tác giữa phép phân tách và phép khai phương 5. Tìm kiếm căn bậc nhì số học bằng laptop cầm tay bài tập - chủ đề 1: những phép tính với căn bậc nhì rèn luyện - chủ thể 1: các phép tính với căn bậc nhì chủ đề 2: biến hóa căn thức 1. Thay đổi đơn giản biểu thức cất căn bậc hai 2. Rút gọn biểu thức cất căn thức bậc nhì bài bác tập – chủ đề 2: biến hóa căn thức rèn luyện - chủ thể 2: chuyển đổi căn thức chủ thể 3: Căn bậc bố 1. định nghĩa căn bậc bố 2. đặc thù bài tập – chủ thể 3: Căn bậc cha rèn luyện – chủ thể 3: Căn bậc cha Ôn tập chương I - Căn bậc hai, căn bậc tía CHƯƠNG II : HÀM SỐ BẬC NHẤT chủ thể 4 : Hàm số bậc nhất 1. Kể lại và bổ sung cập nhật các quan niệm về hàm số 2. Hàm số số 1 bài tập – chủ thể 4: Hàm số số 1 luyện tập – chủ đề 4: Hàm số số 1 chủ thể 5: Đồ thị hàm số bậc nhất 1. Đồ thị hàm số y=ax+b (a không giống 0) 2. Đường thẳng tuy vậy song và đường thẳng cắt nhau. 3. Thông số góc của mặt đường thẳng y=ax+b (a không giống 0) bài tập – chủ thể 5: Đồ thị hàm số bậc nhất rèn luyện - chủ thể 5: Đồ thị hàm số bậc nhất Ôn tập chương II - Hàm số số 1 CHƯƠNG III: HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT nhị ẨN chủ thể 1: nhì phương trình số 1 hai ẩn 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn. 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bài tập - chủ đề 1: nhị phương trình số 1 hai ẩn chủ thể 2 : Giải hệ phương trình hàng đầu hai ẩn 1. Giải hệ phương trình bằng cách thức thế 2. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số bài bác tập – chủ đề 2 : Giải hệ phương trình số 1 hai ẩn chủ thể 3: Giải bài bác toán bằng phương pháp lập hệ phương trình 1. Cách thức lập hệ phương trình 2. Các bước giải một bài toán bằng phương pháp lập hệ phương trình bài xích tập - chủ thể 3: Giải bài bác toán bằng phương pháp lập hệ phương trình Ôn tập chương III - Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn CHƯƠNG 4: HÀM SỐ BẬC nhì VÀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC nhị chủ đề 4: Hàm số bậc nhị 1. Hàm số y = ax2 (a khác 0) 2. Đồ thị của hàm số y = ax2 (a không giống 0) bài xích tập - chủ thể 4: Hàm số bậc nhị chủ thể 5: Phương trình bậc nhì 1. Phương trình bậc nhì một ẩn 2. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai bài xích tập – chủ thể 5: Phương trình bậc hai luyện tập – chủ thể 5: Phương trình bậc nhị chủ thể 6: Hệ thức Vi - ét 1. Hệ thức Vi - ét 2. Ứng dụng bài xích tập – chủ đề 6: Hệ thức Vi - ét chủ đề 7: vấn đề bậc hai 1. Phương trình quy về phương trình bậc nhì bài tập - chủ đề 7: việc bậc hai rèn luyện - chủ đề 7: vấn đề bậc nhì CHƯƠNG 1: HỆ THỨC LƯỢNG trong TAM GIÁC VUÔNG chủ đề 1 : một số trong những hệ thức về cạnh và đường cao vào tam giác ... 3. Hệ thức giữa đường cao ứng cùng với cạnh huyền cùng hình chiếu của... 4. Hệ thức diện tích s 5. Hệ thức giữa đường cao với hai cạnh góc vuông bài bác tập - chủ thể 1 : một vài hệ thức về cạnh và đường cao trong... rèn luyện - chủ đề 1 : một số trong những hệ thức về cạnh và con đường cao tro... chủ thể 2 : Tỉ số lượng giác của góc nhọn 1. Có mang tỉ số lượng giác của một góc nhọn 2. Tương tác giữa các tỉ số lượng giác của một góc 3. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau 4.

Xem thêm: Hãy Nêu Những Tác Hại Của Sự Thiếu Tự Giác Trong Học Tập?

Tỉ số lượng giác của những góc đặc biệt 5. Tìm tỉ con số giác bằng máy tính xách tay cầm tay bài xích tập - chủ thể 2 : Tỉ con số giác của góc nhọn rèn luyện – chủ thể 2 : Tỉ con số giác của góc nhọn