Bộ đề thi trắc nghiệm môn Tài chính Doanh nghiệp (có đáp án và những gợi ý). Nội dung bao hàm 393 thắc mắc trắc nghiệm Multi-choices, tạo thành 9 chương như sau:

CHƯƠNG 1

TCDN_1_C1_1: thường thì công ty cp được cài bởi:○ các nhà thống trị của chính công ty● các cổ đông○ Hội đồng quản ngại trị○ tất cả các câu trên rất nhiều đúng

TCDN_1_C1_2: các trung gian tài chính rất có thể là:○ bank và liên ngân hàng○ những quỹ huyết kiệm○ các công ty bảo hiểm● tất cả các câu trên hầu như đúng

TCDN_1_C1_3: các loại hình kinh doanh được sở hữu vị một cá thể duy tuyệt nhất được call là:● doanh nghiệp tư nhân○ công ty nhỏ○ công ty hợp danh○ bạn nhận thầu độc lập

TCDN_1_C1_4: cai quản trị tài thiết yếu doanh nghiệp bao gồm vai trò:○ Huy động bảo đảm an toàn đầy đủ với kịp thời vốn cho chuyển động kinh doanh của doanh nghiệp.○ tổ chức triển khai sử dụng vốn tiết kiệm ngân sách và chi phí và hiệu quả○ Giám sát, kiểm tra chặt chẽ các mặt chuyển động sản xuất marketing của doanh nghiệp● bao gồm cả a, b, c

TCDN_1_C1_5: Quyết định đầu tư chi tiêu của một công ty còn gọi là:○ quyết định tài trợ○ Quyết định kĩ năng tiền mặt● Quyết định giá thành vốn○ ko câu nào đúng

TCDN_1_C1_6: Nhân tố ảnh hưởng đến quản lí trị tài chủ yếu doanh nghiệp○ Sự khác hoàn toàn về hiệ tượng pháp lý tổ chức triển khai doanh nghiệp○ Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành kinh doanh○ Môi trường sale của doanh nghiệp● tất cả các câu trên

TCDN_1_C1_7: nội dung của cai quản trị tài chính doanh nghiệp:○ Tham gia reviews lựa chọn các dự án chi tiêu và chiến lược kinh doanh○ xác minh nhu mong vốn, tổ chức triển khai huy động các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu nhu ước doanh nghiệp○ tổ chức triển khai sử dụng vốn hiện có, quản lý chặt chẽ các khoản thu chi bảo đảm an toàn khả năng giao dịch thanh toán của doanh nghiệp● toàn bộ các ý trên

TCDN_1_C1_8: công ty cổ phần có tiện lợi so với loại hình công ty bốn nhân và công ty hợp danh bởi vì vì:○ Được miễn thuế● tách bóc bạch thân quyền cài đặt và quyền quản ngại lý○ trọng trách vô hạn○ những yêu cầu report được sút thiểu

TCDN_1_C1_9: phương châm về tài thiết yếu của một công ty cổ phần là:○ về tối đa hóa doanh thu○ về tối đa hóa lợi nhuận● tối đa hóa quý hiếm công ty cho các cổ đông○ về tối đa hóa thu nhập cho các nhà quản lí lý

TCDN_1_C1_10: các trường thích hợp dưới đây là những ví dụ như của gia sản thực nước ngoài trừ:○ máy móc thiết bị○ bất động sản● các loại hội chứng khoán○ yêu đương hiệu

TCDN_1_C1_11: phương châm nào sau đây là tương xứng nhất so với nhà cai quản trị tài bao gồm một công ty cổ phần:● buổi tối đa hóa giá trị cp trên thị trường của công ty.○ về tối đa hóa thị phần của công ty○ về tối đa hóa lợi nhuận hiện tại của công ty.○ về tối thiểu hóa các khoản nợ của công ty

TCDN_1_C1_12: Về phương diện tài chính, công ty nào phải chịu trách nhiệm vô hạn với những khoản nợ của doanh nghiệp?○ công ty cổ phần● doanh nghiệp tứ nhân○ Cả a và b các đúng○ Cả a & b các sai

TCDN_1_C1_13: trọng trách hữu hạn là quánh điểm đặc biệt quan trọng của:○ công ty tư nhân○ doanh nghiệp hợp danh● công ty cổ phần○ tất cả các câu trên những đúng

TCDN_1_C1_14: đa số câu nào sau đây phân biệt rất tốt tài sản thực và tài sản tài chính?○ tài sản thực có mức giá trị phải chăng hơn gia sản tài chính○ tài sản thực là những gia tài hữu hình, còn gia tài tài chính thì không phải● tài sản tài bao gồm thể hiện một trái quyền đối với thu nhập được tạo ra từ gia sản thực○ tài sản tài chính luôn luôn được bán, còn gia sản thực luôn luôn luôn được mua

TCDN_1_C1_15: Một trọng trách quan trọng ở trong phòng quản trị tài chính là:○ kêu gọi vốn○ sinh sản giá trị cho doanh nghiệp○ Quyết định cơ chế cổ tức● Cả 3 ý trên

TCDN_1_C1_16: đưa ra quyết định liên quan mang lại một tài sản cố định nào đó sẽ tiến hành mua, được điện thoại tư vấn là ra quyết định _______○ Tài trợ○ Vốn giữ động○ cấu trúc vốn● Hoạch định túi tiền vốn

TCDN_1_C1_17: những giám đốc vốn thường xuyên phụ trách quá trình sau đây của một doanh nghiệp cổ phần nước ngoài trừ:● Lập các report tài chính○ tùy chỉnh cấu hình các quan hệ với những nhà đầu tư○ cai quản tiền mặt○ kiếm tìm kiếm những nguồn tài trợ

TCDN_1_C1_18: Sau đấy là những dễ dàng chính trong việc bóc tách bạch giữa quyền làm chủ và quyền download của một công ty cổ phần ngoại trừ:○ doanh nghiệp cổ phần tất cả đời sinh sống vĩnh viễn○ những cổ đông đã có được sự dễ dàng trong việc đổi khác quyền cài đặt nhưng không ảnh hưởng đến các hoạt động vui chơi của công ty○ Công ty rất có thể thuê đông đảo nhà làm chủ chuyên nghiệp● phát sinh chi phí đại diện

TCDN_1_C1_19: gần như không dễ ợt chính vào việc tổ chức một công ty cổ phần là:○ nhiệm vụ hữu hạn○ Đời sinh sống là vĩnh viễn● Thuế bị tiến công trùng nhì lần○ nhiệm vụ vô hạn

TCDN_1_C1_20: chi phí đại diện là:○ chi tiêu đại diện là kết quả giữa xích míc quyền lợi giữa các cổ đông và các nhà thống trị của công ty.● Các giá thành giám sát hoạt động vui chơi của các bên quản lý.○ Cả hai câu trên mọi đúng○ những câu trên mọi không đúng

TCDN_1_C1_21: khi một kinh doanh chứng khoán được tạo ra ra công bọn chúng lần đầu tiên, nó sẽ được thanh toán giao dịch trên thị phần __________ tiếp đến chứng khoán này đang được giao dịch trên thị phần ___________● Sơ cấp, thiết bị cấp○ lắp thêm cấp, sơ cấp○ OTC, đấu giá○ Môi giới qua mạng đấu giá

TCDN_1_C1_22: Câu nào tiếp sau đây không yêu cầu là chức năng chủ yếu của những trung gian tài chính?○ cung cấp cơ chế thanh toán○ kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư chi tiêu nhỏ● Đầu tứ vào gia tài thực○ Phân tán khủng hoảng rủi ro giữa những nhà đầu tư chi tiêu cá nhân

TCDN_1_C1_23: những định chế tài chủ yếu đã tạo thuận tiện cho các cá thể và các công ty thông qua các hoạt động:○ Vay○ Phân tán đen đủi ro○ mang đến vay● những câu trên đông đảo đúng

TCDN_1_C1_24: khi nhà đầu tư chi tiêu Y bán cổ phần thường của bạn A tại thời điểm mà ông X đang dần tìm cài đặt cổ phần của công ty này, lúc đó công ty A vẫn nhận được:○ giá chỉ trị bởi tiền từ hoạt động giao dịch này○ một số tiền từ hoạt động giao dịch này, trừ đi mức giá môi giới.○ chỉ là mệnh giá cp thường● không sở hữu và nhận được gì