SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
đồ lý SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
chất hóa học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Ngữ văn SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
lịch sử dân tộc SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Địa lí SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
giờ đồng hồ Anh SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Sinh học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
giáo dục đào tạo công dân SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
công nghệ SÁCH GIÁO KHOA
*
Tin học tập SÁCH GIÁO KHOA


Bạn đang xem: Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng

nguyên nhân tế bào không sử dụng luôn năng lượng của những phân tử glucose mà yêu cầu đi vòng qua các hoạt động sản xuất ATP của ti thể?

Qua quá trình đường phân và quy trình Creps, tế bào thu được bao nhiêu phân tử ATP?

bài 1 trang 66 SGK Sinh học tập 10

bài 2 trang 66 SGK Sinh học 10


Đề bài

Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của những phân tử glucose mà đề xuất đi vòng qua các chuyển động sản xuất ATP của ti thể?

Lời giải đưa ra tiết

Bởi vị phân tử glucose có kết cấu phức tạp, tích điện trong tất cả các liên kết là rất cao nên tế bào không thể thực hiện ngay.

Mặt khác, phân tử glucose được phân giải qua các buổi giao lưu của ti thể tạo thành ATP, ATP là hợp hóa học cao năng – đồng tiền tích điện của tế bào, hợp chất này dễ dàng nhận và giải phóng năng lượng cho các vận động sống.
Xem thêm: Soạn Bài Chó Sói Và Cừu Trong Thơ Ngụ Ngôn Của La Phông Ten, Soạn Bài Chó Sói Và Cừu Trong Thơ Ngụ Ngôn Của La

PHẦN MỘT. GIỚI THIỆU bình thường VỀ THẾ GIỚI SỐNG bài 1. Những cấp tổ chức triển khai của trái đất sống bài xích 2. Các giới sinh đồ vật PHẦN HAI. SINH HỌC TẾ BÀO CHƯƠNG I. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO bài bác 3. Những nguyên tố hóa học và nước bài xích 4. Cacbohiđrat cùng lipit bài xích 5. Prôtêin bài 6. Axit nuclêic Đề kiểm tra 15 phút - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10 Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - Chương I - Phần 2 - Sinh học tập 10 CHƯƠNG II. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO bài bác 7. Tế bào nhân sơ bài xích 8. Tế bào nhân thực bài xích 11. Vận chuyển những chất qua màng sinh hóa học bài bác 12. Thực hành: Thí nghiệm teo và phản teo nguyên sinh bài bác 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo) bài xích 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo) Đề kiểm soát 15 phút - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10 Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - Chương II - Phần 2 - Sinh học tập 10 CHƯƠNG III. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG vào TẾ BÀO bài xích 14. Enzim và vai trò của enzim trong quy trình chuyển hóa ... bài xích 15. Thực hành: một trong những thí nghiệm về enzim bài bác 16. Hô hấp tế bào bài bác 17. Quang phù hợp Đề kiểm tra 15 phút - Chương III - Phần 2 - Sinh học tập 10 Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - Chương III - Phần 2 - Sinh học tập 10 CHƯƠNG IV. PHÂN BÀO bài xích 13. Khái quát về năng lượng và đưa hóa vật hóa học bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân bài bác 19. Sút phân bài bác 20. Thực hành: quan liêu sát những kì của nguyên phân bên trên tiêu b... bài xích 21. Ôn tập phần sinh học tập tế bào Đề kiểm tra 15 phút - Chương IV - Phần 2 - Sinh học tập 10 Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10 PHẦN BA. SINH HỌC VI SINH VẬT CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật hóa học và năng lượng ở vi sin... bài xích 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh đồ dùng bài xích 24. Thực hành: Lên men êtilic với lactic Đề kiểm soát 15 phút - Chương I - Phần 3 - Sinh học tập 10 Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - Chương I - Phần 3 - Sinh học tập 10 CHƯƠNG III. Virut VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM bài xích 29. Cấu trúc các một số loại virut bài xích 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào công ty bài xích 31. Virut khiến bệnh. Ứng dụng của virut trong trong thực tiễn bài xích 32. Bệnh dịch truyền nhiễm với miễn dịch bài 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh đồ vật Đề kiểm soát 15 phút - Chương III - Phần 3 - Sinh học tập 10 Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10 CHƯƠNG II. SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT bài xích 25. Phát triển của vi sinh trang bị bài 26. Tạo nên của vi sinh trang bị bài 27. Những yếu tố tác động đến phát triển của vi sinh đồ vật bài 28. Thực hành: quan sát một số trong những vi sinh thiết bị Đề đánh giá 15 phút - Chương II - Phần 3 - Sinh học tập 10 Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - Chương II - Phần 3 - Sinh học tập 10