Cho góc xOy^=300. Hotline A với B là nhị điểm cầm tay lần lượt trên Ox và Oy làm thế nào cho AB = 1. Lúc OB gồm độ dài lớn nhất thì độ lâu năm của đoạn OA bằng:
Bạn đang xem: Tam giác abc có

Hai chiếc tàu thủy cùng bắt nguồn từ một vị tríA, đi thẳng liền mạch theo nhị hướng tạo thành với nhau góc600. TàuBchạy với tốc độ20hải lí một giờ. TàuCchạy với tốc độ15hải lí một giờ. Sau nhì giờ, nhì tàu giải pháp nhau bao nhiêu hải lí? tác dụng gần độc nhất vô nhị với số làm sao sau đây?

*


Giả sửCD = hlà chiều cao của tháp trong đóClà chân tháp. Lựa chọn hai

điểmA, Btrên khía cạnh đất thế nào cho ba điểmA, BvàCthẳng hàng. Ta đo được

AB = 24m, CAD^=α=630,CBD^=β=480. Chiều caohcủa tháp gần với cái giá trị làm sao sau đây?

*


Tam giác ABC vuông trên A, bao gồm AB = c, AC = b. Call la là độ dài đoạn phân giác trong góc BAC^. Tính la theo b cùng c


Từ vị tríAngười ta quan sát một cây cao (hình vẽ).

*

Biết AH = 4m, HB = 20m,BAC^=450

Chiều cao của cây ngay gần nhất với giá trị nào sau đây?


Cho tam giác ABC vuông tại A bao gồm AB = 5cm, BC = 13cm. điện thoại tư vấn góc ABC^=αvà ACB^=β. Nên chọn kết luận đúng lúc so sánh αvà β


Tam giác ABC bao gồm AB = c, BC = a, CA = b. Các cạnh a, b, c contact với nhau do đẳng thức bb2−a2=ca2−c2. Khi ấy góc BAC^bằng từng nào độ?


Tam giác ABC cân tại C, bao gồm AB = 9cm và AC=152cm. Call D là vấn đề đối xứng của B qua C. Tính độ nhiều năm cạnh AD


Tam giác ABC có AB = c, BC = a, CA = b. điện thoại tư vấn ma, mb, mclà độ dài cha đường trung tuyến, G trọng tâm. Xét các xác minh sau:

(I)ma2+mb2+mc2=34a2+b2+c2

(II)GA2+GB2+GC2=13a2+b2+c2

Trong các xác minh đã cho có:


Xác định độ cao của một tháp mà lại không nên lên đỉnh của tháp. Đặt giác kế trực tiếp đứng cách chân tháp một khoảngCD = 60m, đưa sử độ cao của giác kế làOC = 1m. Tảo thanh giác kế làm sao để cho khi nhìn theo thanh OB ta nhìn thấy đỉnhAcủa tháp. Đọc trên giác kế số đocủa góc AOB^=600. Chiều cao của ngọn tháp gần với cái giá trị nào sau đây:

*


Cho góc xOy^=300. Call A và B là nhị điểm cầm tay lần lượt bên trên Ox và Oy làm sao cho AB = 1. Độ dài lớn nhất của đoạn OB bằng:


Tam giácABCcó ba đường trung tuyếnma, mb, mcthỏa mãn5ma2=mb2+mc2. Lúc đó tam giác này là tam giác gì?
Xem thêm: Hình Ảnh Sử Thi Trong Truyện Rừng Xà Nu, Dàn Ý Phân Tích Cảm Hứng Sử Thi Trong Rừng Xà Nu

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam