Excel cho orsini-gotha.com 365 Excel mang lại orsini-gotha.com 365 dành mang đến máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Bài viết này mô tả cú pháp cách làm và việc áp dụng hàm HYPERLINK trong orsini-gotha.com Excel.

Bạn đang xem: Tạo hyperlink trong excel

Mô tả

Hàm HYPERLINK sản xuất một lối tắt chuyển mang đến vị trí khác trong sổ thao tác làm việc hiện trên hoặc mở tài liệu được lưu trữ trên sever mạng, mạng nội cỗ hoặc Internet. Khi bạn bấm chuột ô có chứa hàm HYPERLINK, Excel chuyển mang đến vị trí được liệt kê hoặc mở tài liệu bạn đã xác định.

Cú pháp

HYPERLINK(link_location, <)

Cú pháp hàm HYPERLINK có các đối số bên dưới đây:

Link_location Bắt buộc. Đường dẫn và tên tệp đến tài liệu được mở. Link_location hoàn toàn có thể tham chiếu cho tới một vị trí trong tài liệu — chẳng hạn như một ô cụ thể hoặc một phạm vi đang đặt tên trong trang tính hay trong sổ làm việc Excel, hoặc tới một thẻ khắc ghi trong tư liệu orsini-gotha.com Word. Đường dẫn có thể đến một tệp được lưu trữ trên ổ đĩa cứng. Đường dẫn cũng hoàn toàn có thể là một băng thông quy ước đặt tên phổ dụng (UNC) trên máy chủ (trong orsini-gotha.com Excel đến Windows), hoặc là đường truyền Bộ xác định Tài nguyên Đồng độc nhất (URL) trên Internet tốt trên mạng nội bộ.Lưu ýExcel dành riêng cho web hàm HYPERLINK chỉ thích hợp lệ cho địa chỉ cửa hàng web (URL). Link_location có thể là chuỗi văn bản nằm giữa vết nháy kép hoặc là một trong những tham chiếu mang lại một ô bao gồm chứa nối kết nghỉ ngơi dạng chuỗi văn bản.Nếu bước nhảy được hướng dẫn và chỉ định trong link_location ko tồn tại hoặc chẳng thể dẫn phía được, sẽ xuất hiện thêm lỗi khi bạn bấm chuột ô đó.

tên thân thiện Tùy chọn. Văn phiên bản nhảy hoặc quý hiếm số hiển thị vào ô. Thương hiệu thân thiện được hiển thị bằng màu xanh và được gạch dưới. Trường hợp tên thân thiện bị quăng quật qua, thì ô đã hiển thị vị trí nối kết là văn bản nhảy.Tên thân thiện hoàn toàn có thể là một giá bán trị, chuỗi văn bản, tên hoặc ô tất cả chứa văn bản nhảy hoặc giá chỉ trị.Nếu tên thân thiện trả về quý giá lỗi (ví dụ #VALUE!), thì ô vẫn hiển thị lỗi thay vì chưng văn bạn dạng nhảy.

Chú thích

Trong ứng dụng Exel trên máy tính bàn, để chọn ô bao gồm chứa siêu liên kết nhưng không nhảy tới đích của siêu kết nối đó, hãy nhấp chuột ô với giữ nút chuột cho tới khi con trỏ chuyển thành chữ thập

*
, kế tiếp thả chuột. Vào Excel giành riêng cho web, hãy lựa chọn 1 ô bằng cách nhấp chuột ô đó khi con trỏ gồm hình mũi tên; nhảy đến đích của vô cùng kết nối bằng phương pháp bấm khi nhỏ trỏ gồm hình bàn tay.

Ví dụ

Ví dụ

Kết quả

=HYPERLINK("http://example.orsini-gotha.com.com/report/budget report.xlsx", "Bấm để xem báo cáo")

Mở một sổ thao tác làm việc được lưu giữ tại http://example.orsini-gotha.com.com/report. Ô hiển thị "Bấm để xem báo cáo" là văn bạn dạng nhảy.

=HYPERLINK("Hàng năm!F10", D1)

Tạo hết sức kết nối cho ô F10 trên trang tính Hàng năm trong sổ thao tác được lưu tại http://example.orsini-gotha.com.com/report. Ô trên trang tính bao gồm chứa cực kỳ nối kết đang hiển thị nội dung của ô D1 là văn bạn dạng nhảy.

=HYPERLINK(""Quý một"!Tổng doanh số của phòng", "Bấm để xem Tổng doanh số của phòng trong Quý một")

Tạo một cực kỳ kết nối mang lại phạm vi có tên là Tổng số doanh số của phòng trên trang tính Quý một vào sổ thao tác được giữ tại http://example.orsini-gotha.com.com/report. Ô trên trang tính tất cả chứa siêu liên kết hiển thị "Bấm để xem Tổng doanh số của phòng trong quý một" là văn bạn dạng nhảy.

=HYPERLINK("http://example.orsini-gotha.com.com/Annual Report.docx>QrtlyProfits", "Báo cáo Lợi nhuận Hàng quý")

Để sinh sản một siêu liên kết đến một vị trí cụ thể trong một tệp Word, bạn hãy áp dụng thẻ khắc ghi để xác định vị trí bạn muốn nhảy cho trong tệp này. Lấy một ví dụ này chế tạo một siêu kết nối đến thẻ khắc ghi QrtlyProfits vào tệp Annual Report.doc được lưu lại tại http://example.orsini-gotha.com.com.

=HYPERLINK("\TÀI CHÍNHBản kê khai1stqtr.xlsx", D5)

Hiển thị câu chữ của ô D5 là văn phiên bản nhảy trong ô cùng mở sổ thao tác được lưu giữ trên máy chủ TÀI CHÍNH trong phần Bản sao kê được phân chia sẻ. Lấy ví dụ này thực hiện đường dẫn UNC.

=HYPERLINK("D:FINANCE1stqtr.xlsx", H10)

Mở sổ thao tác làm việc 1stqtr.xlsx được lưu trong folder Tài chính trên ổ D và hiển thị cực hiếm số được lưu lại trong ô H10.

=HYPERLINK("Tổng cộng")

Tạo một siêu liên kết đến khu vực Tổng cộng vào một sổ thao tác khác (bên ngoài), Mybook.xlsx.

=HYPERLINK("Sheet1! A10","Đi tới Trang 1 > A10")

Để chuyển đến một vị trí khác vào trang tính hiện nay tại, hãy bao hàm cả tên sổ thao tác và thương hiệu trang tính như vậy này, trong số đó Sheet1 là trang tính hiện tại tại.

=HYPERLINK("Tháng 1! A10","Chuyển tới Ngày > A10")

Để chuyển mang đến một địa chỉ khác vào trang tính hiện nay tại, hãy thêm cả tên sổ làm việc và thương hiệu trang tính như thế này, trong số ấy Tháng Một là 1 trang tính không giống trong sổ làm cho việc.

=HYPERLINK(CELL("address",January! A1),"Chuyển tới Ngày > A1")

Để chuyển cho một địa điểm khác vào trang tính hiện tại mà không sử dụng tham chiếu trang tính đủ điều kiện (), chúng ta cũng có thể dùng nó, trong những số ấy CELL("địa chỉ") trả về tên sổ thao tác hiện tại.

Xem thêm: Nghệ Thuật Của Bài Ôn Dịch Thuốc Lá (Trang 118), Soạn Bài Ôn Dịch, Thuốc Lá (Trang 118)

=HYPERLINK($Z$1)

Để nhanh chóng update tất cả các công thức trong một trang tính có thực hiện hàm HYPERLINK cùng với cùng các đối số, chúng ta cũng có thể đặt đích của nối kết trong một ô khác trên và một trang tính hay trên một trang tính khác, tiếp nối sử dụng một tham chiếu hoàn hảo nhất làm địa điểm nối kết trong các công thức HYPERLINK. Những biến đổi mà bạn thực hiện với đích của nối kết sẽ được phản ánh tức thì lập tức trong những công thức HYPERLINK.