Ra mắt phiên phiên bản điện tử báo cáo thường niên 2021

orsini-gotha.com tiếp tục triển khai report thường niên phiên bạn dạng điện tử cùng với trải nghiệm văn bản sống đụng tại từng điểm đụng thông qua kiến thiết trực quan, đa phương thức (Podcast, Video, biểu đồ) đưa report của năm lên một tầm cao mới.

Bạn đang xem: Tập đoàn fpt

Nhà đầu tư và các bên liên quan có thể update nhanh, tương đối đầy đủ thông tin về tranh ảnh tăng tưởng của orsini-gotha.com trong thời điểm 2021, chiến lược cải cách và phát triển giai đoạn 2022 - 2024 và report Môi trường, nhiệm vụ xã hội cùng quản trị.

*

Đại hội đồng người đóng cổ phần thường niên 2022

*

Doanh thu, roi trước thuế năm 2021 của orsini-gotha.com vững mạnh trên 20%

*

orsini-gotha.com với Đất Xanh vừa lòng tác chuyển đổi số thực hiện khát vọng hùng cường

*

orsini-gotha.com được vinh doanh Top doanh nghiệp lớn tỷ USD

*

Tầm quan sát chiến lược

orsini-gotha.com tiếp tục theo đuổi phương châm lớn nhiều năm hạn trở nên doanh nghiệp số và đứng trong top 50 Công ty số 1 thế giới về cung ứng dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số trọn vẹn vào năm 2030. Để đạt được phương châm này, orsini-gotha.com xây dựng các chương trình hành động cân bằng, toàn vẹn ở cả cha khía cạnh.

*
marketing

Chúng tôi đầu tư, nghiên cứu và phân tích phát triển các dịch vụ, giải pháp đổi khác số toàn diện thỏa mãn nhu cầu nhu cầu của bạn ở mọi quy mô, lĩnh vực.


*
công nghệ

Chúng tôi luôn tiếp cận phần đa xu hướng công nghệ mới duy nhất để cách tân và phát triển các nền tảng, technology lõi và gia tăng trải nghiệm khách hàng hàng, công dụng vận hành.


*
Con fan

Chúng tôi cam đoan xây dựng một môi trường thao tác làm việc công bằng, minh bạch, không khác nhau đối xử.


Made by orsini-gotha.com

Dựa trên những technology mới nhất, hệ sinh thái xanh Made by orsini-gotha.com giúp doanh nghiệp, tổ chức trong mọi nghành nghề đẩy cấp tốc quá trình chuyển đổi số, gia tăng năng suất, tiết kiệm chi phí, tận dụng tối nhiều nguồn lực để vượt qua các thách thức.

Xem đoạn phim
orsini-gotha.com là đối tác doanh nghiệp chiến lược đặc biệt quan trọng về tư vấn, đào tạo, triển khai thay đổi số của những tập đoàn, tổ chức bậc nhất trên thế giới và tại nước ta trong những lĩnh vực.
Chúng tôi không ngừng đầu tư, thực thi và tích hợp càng ngày càng nhiều những dịch vụ giá bán trị gia tăng trên cùng một con đường truyền mạng internet và kiến tạo hệ sinh thái truyền thông media số.

Xem thêm: Mẫu Báo Cáo Tham Luận Tại Đại Hội Cựu Chiến Binh Xã Trung Thành Nhiệm Kỳ 2022


Là yêu đương hiệu giáo dục đào tạo có tầm ảnh hưởng quốc tế, tổ chức triển khai Giáo dục orsini-gotha.com sẽ mở rộng không hề thiếu các cấp học góp phần cung cấp nguồn nhân lực rất chất lượng cho thị trường.
"filter":"viewall","data":"xAxisData":"data":<"12.2006","1.2007","4.2007","7.2007","10.2007","1.2008","4.2008","7.2008","10.2008","1.2009","4.2009","7.2009","10.2009","1.2010","4.2010","7.2010","10.2010","1.2011","4.2011","7.2011","10.2011","1.2012","4.2012","7.2012","10.2012","1.2013","4.2013","7.2013","10.2013","1.2014","4.2014","7.2014","10.2014","1.2015","4.2015","7.2015","10.2015","1.2016","4.2016","7.2016","10.2016","1.2017","4.2017","7.2017","10.2017","1.2018","4.2018","7.2018","10.2018","1.2019","4.2019","7.2019","10.2019","1.2020","4.2020","7.2020","10.2020","1.2021","4.2021","7.2021","10.2021","1.2022","4.2022">,"yAxisData":<"name":"Giá đóng cửa","data":<20.57,29.73,25.87,20.99,20.36,14.97,6.80,9.42,6.95,5.75,8.59,9.97,10.30,10.07,10.62,11.98,11.79,10.01,8.86,8.95,8.10,9.37,10.64,10.00,7.82,8.80,9.86,10.53,10.91,16.09,15.98,17.20,15.88,14.70,16.14,16.90,19.25,17.41,17.74,20.43,19.96,20.47,23.83,25.29,30.33,32.73,32.94,28.65,28.47,28.78,32.32,41.48,43.26,41.55,41.03,43.62,50.26,68.88,87.60,96.69,100.00,107.00,113.00>,"name":"Tổng khối lượng giao dịch","data":<1560319.0,210029464.0,169271006.0,281985030.0,248227105.0,210556005.0,119572935.0,330685531.0,291751644.0,180524234.0,521118438.0,260846852.0,190807983.0,119606286.0,102272451.0,91258572.0,122560410.0,108378849.0,81107736.0,121633905.0,89500590.0,56338877.0,55457355.0,52415952.0,24658049.0,72151559.0,77546266.0,65898028.0,83453219.0,226875486.0,223241835.0,307929800.0,100964574.0,63312504.0,114756810.0,130700628.0,233223611.0,122074839.0,103775844.0,166923309.0,91223889.0,121619164.0,129826649.0,117023900.0,252978416.0,261848330.0,157335039.0,100711000.0,62732674.0,57728735.0,99795367.0,156899281.0,143450948.0,155430191.0,156124886.0,128438448.0,169371888.0,171263638.0,170394693.0,187027274.0,125382300.0,89327300.0,13048000.0>>,"summary_info":"stockup":true,"average":null,"close_price":null,"percent":null,"volume":null,"type":"grey"
"filter":"one_day","data":"xAxisData":"data":<>,"yAxisData":<"name":"Giá đóng góp cửa","data":<>,"name":"Tổng cân nặng giao dịch","data":<>>,"summary_info":"stockup":true,"average":null,"close_price":null,"percent":null,"volume":null,"type":"grey"
"filter":"five_day","data":"xAxisData":"data":<"4.4.2022","5.4.2022","6.4.2022">,"yAxisData":<"name":"Giá đóng góp cửa","data":<109.30,109.00,113.00>,"name":"Tổng trọng lượng giao dịch","data":<2687800.0,1863900.0,4179000.0>>,"summary_info":"stockup":true,"average":null,"close_price":null,"percent":null,"volume":null,"type":"grey"
"filter":"one_month","data":"xAxisData":"data":<"9.3.2022","10.3.2022","11.3.2022","14.3.2022","15.3.2022","16.3.2022","17.3.2022","18.3.2022","21.3.2022","22.3.2022","23.3.2022","24.3.2022","25.3.2022","28.3.2022","29.3.2022","30.3.2022","31.3.2022","1.4.2022","4.4.2022","5.4.2022","6.4.2022">,"yAxisData":<"name":"Giá đóng góp cửa","data":<95.50,94.60,93.20,91.80,91.00,91.60,92.00,95.10,95.30,96.40,96.50,96.00,95.70,98.10,104.90,106.00,107.00,111.00,109.30,109.00,113.00>,"name":"Tổng khối lượng giao dịch","data":<2204000.0,778700.0,1139000.0,1943000.0,1872000.0,1139600.0,1180600.0,2815100.0,1560700.0,2079200.0,1975800.0,1823700.0,1228100.0,3501600.0,8224300.0,2830700.0,3472300.0,4317300.0,2687800.0,1863900.0,4179000.0>>,"summary_info":"stockup":true,"average":null,"close_price":null,"percent":null,"volume":null,"type":"grey"
"filter":"six_month","data":"xAxisData":"data":<"10.2021","11.2021","12.2021","1.2022","2.2022","3.2022","4.2022">,"yAxisData":<"name":"Giá đóng góp cửa","data":<97.04,97.08,95.28,89.69,91.86,95.77,110.58>,"name":"Tổng cân nặng giao dịch","data":<47782200.0,49458700.0,28141400.0,26070200.0,15071000.0,48186100.0,13048000.0>>,"summary_info":"stockup":true,"average":null,"close_price":null,"percent":null,"volume":null,"type":"grey"
"filter":"one_year","data":"xAxisData":"data":<"4.2021","5.2021","6.2021","7.2021","8.2021","9.2021","10.2021","11.2021","12.2021","1.2022","2.2022","3.2022","4.2022">,"yAxisData":<"name":"Giá đóng cửa","data":<68.63,75.63,83.49,88.32,93.73,93.51,97.04,97.08,95.28,89.69,91.86,95.77,110.58>,"name":"Tổng khối lượng giao dịch","data":<53236539.0,58067744.0,59090410.0,81486990.0,68212984.0,37327300.0,47782200.0,49458700.0,28141400.0,26070200.0,15071000.0,48186100.0,13048000.0>>,"summary_info":"stockup":true,"average":null,"close_price":null,"percent":null,"volume":null,"type":"grey"
"filter":"three_year","data":"xAxisData":"data":<"4.2019","5.2019","6.2019","7.2019","8.2019","9.2019","10.2019","11.2019","12.2019","1.2020","2.2020","3.2020","4.2020","5.2020","6.2020","7.2020","8.2020","9.2020","10.2020","11.2020","12.2020","1.2021","2.2021","3.2021","4.2021","5.2021","6.2021","7.2021","8.2021","9.2021","10.2021","11.2021","12.2021","1.2022","2.2022","3.2022","4.2022">,"yAxisData":<"name":"Giá đóng cửa","data":<29.57,30.98,31.16,33.04,36.46,39.68,40.51,41.29,39.88,40.29,38.30,34.43,34.58,39.36,39.37,39.00,40.10,42.64,43.93,45.93,48.47,54.53,62.57,65.97,68.63,75.63,83.49,88.32,93.73,93.51,97.04,97.08,95.28,89.69,91.86,95.77,110.58>,"name":"Tổng khối lượng giao dịch","data":<27211137.0,40044390.0,32539840.0,46298245.0,58851105.0,51749931.0,46743694.0,60319638.0,36387616.0,42244331.0,45170941.0,68014919.0,57709722.0,58137387.0,40277777.0,42341824.0,43441119.0,42655505.0,60942142.0,51641583.0,56788163.0,59396787.0,53012759.0,58854092.0,53236539.0,58067744.0,59090410.0,81486990.0,68212984.0,37327300.0,47782200.0,49458700.0,28141400.0,26070200.0,15071000.0,48186100.0,13048000.0>>,"summary_info":"stockup":true,"average":null,"close_price":null,"percent":null,"volume":null,"type":"grey"
"filter":"five_year","data":"xAxisData":"data":<"5.2017","6.2017","7.2017","8.2017","9.2017","10.2017","11.2017","12.2017","1.2018","2.2018","3.2018","4.2018","5.2018","6.2018","7.2018","8.2018","9.2018","10.2018","11.2018","12.2018","1.2019","2.2019","3.2019","4.2019","5.2019","6.2019","7.2019","8.2019","9.2019","10.2019","11.2019","12.2019","1.2020","2.2020","3.2020","4.2020","5.2020","6.2020","7.2020","8.2020","9.2020","10.2020","11.2020","12.2020","1.2021","2.2021","3.2021","4.2021","5.2021","6.2021","7.2021","8.2021","9.2021","10.2021","11.2021","12.2021","1.2022","2.2022","3.2022","4.2022">,"yAxisData":<"name":"Giá đóng góp cửa","data":<20.65,22.78,23.82,24.51,24.82,25.44,28.21,28.84,31.09,29.84,31.04,31.23,29.99,27.68,24.91,26.59,27.56,26.89,26.32,26.79,26.12,27.53,28.00,29.57,30.98,31.16,33.04,36.46,39.68,40.51,41.29,39.88,40.29,38.30,34.43,34.58,39.36,39.37,39.00,40.10,42.64,43.93,45.93,48.47,54.53,62.57,65.97,68.63,75.63,83.49,88.32,93.73,93.51,97.04,97.08,95.28,89.69,91.86,95.77,110.58>,"name":"Tổng khối lượng giao dịch","data":<46443299.0,47533114.0,42563843.0,40232845.0,34227212.0,47308074.0,120233861.0,85436481.0,115001238.0,61577265.0,85269827.0,75669248.0,52931883.0,28733908.0,35357372.0,37454977.0,27898651.0,26111528.0,16065804.0,20555342.0,12484389.0,20208139.0,25036207.0,27211137.0,40044390.0,32539840.0,46298245.0,58851105.0,51749931.0,46743694.0,60319638.0,36387616.0,42244331.0,45170941.0,68014919.0,57709722.0,58137387.0,40277777.0,42341824.0,43441119.0,42655505.0,60942142.0,51641583.0,56788163.0,59396787.0,53012759.0,58854092.0,53236539.0,58067744.0,59090410.0,81486990.0,68212984.0,37327300.0,47782200.0,49458700.0,28141400.0,26070200.0,15071000.0,48186100.0,13048000.0>>,"summary_info":"stockup":true,"average":null,"close_price":null,"percent":null,"volume":null,"type":"grey"