1. Gốc axit là gì?

Axit là phân tử hóa học chúng gồm gốc axit và nguyên tử Hydro. Như vậy, khi tách nguyên tử Hydro ra khỏi phân tử hóa học ta đang thu về gốc axit. Trên thực tế gốc axit tồn tại không ít nơi, trong cả trong thực phẩm hàng ngày như chanh, hoa quả,… thậm chí còn là nước mà bạn đang uống hàng ngày khi chưa đi qua hệ thống lọc cũng chứa những gốc axit.

Bạn đang xem: Tất cả các gốc axit

*
Bảng tên thường gọi và nơi bắt đầu axit" width="692">

II. Các gốc axit thường chạm mặt và chỉ dẫn đọc tên các gốc axit


STT

CTHH

Tên gọi

Kl (đvC)

CTHH

Tên gọi

Hóa trị

Kl (đvC)

1

HClAxit clohidric36.5-ClClorua

I

35.5

2

HBrAxit bromhidric81-BrBromua

I

80

3

HFAxit flohidric -FFlorua

I

 

4

HIAxit iothidric128-IIotdua

I

127

5

HNO3Axit nitric -NO3Nitrat

I

62

6

HNO2Axit nitrit -NO2Nitrit

I

46

7

H2CO3Axit cacbonic =CO3Cacbonat

II

60

8

H2SO4Axit sufuric =SO4Sunfat

II

96

9

H2SO3Axit sunfuro =SO3Sunfit

II

80

10

H3PO4Axit photphoric PO4Photphat

III

95

11

H3PO3Axit photphoro PO3Photphit

III

79

12

   =HPO4Hidro photphat

II

96

13

   -H2PO4Di hidro photphat

I

97

14

   -HSO4Hidro sunphat

I

97

15

   -HSO3Hidro sunphit

I

81

16

   -HCO3Hidro cacbonat

I

61

17

H2SAxit hidro sunfua =SSunfua

II

32

18

H2SiO3Axit silicric =SiO3Silicat

II

 

19

    =HPO3 Hidro photphit

II

 

20

   -H2PO3Di hidro photphit

I

 

III. Cách khẳng định gốc axit mạnh

a) so sánh định tính tính axit của các axit

- Nguyên tắc chung: Nguyên tử H càng năng động thì tính axit càng mạnh.

- Đối với những axit có oxi của cùng một nguyên tố: càng nhiều O tính axit càng mạnh.

HClO 2 3 4

- Đối với axit của những nguyên tố trong cùng chu kì: nguyên tố trung tâm gồm tính phi kim càng táo tợn thì tính axit của axit càng mạnh dạn (các yếu tố đều ở tầm mức hóa trị cao nhất).

H3PO4 2SO4 4

- Đối cùng với axit của những nguyên tố trong cùng một đội nhóm A thì:

+ Axit không có oxi: tính axit tăng đột biến từ trên xuống dưới:

HF - tăng)

+ Axit gồm O: tính axit sút dần từ bên trên xuống dưới:

HClO4 > HBrO4 > HIO4 (do độ âm điện của X bớt dần)

- Với các axit hữu cơ RCOOH: (nguyên tử H được coi không có công dụng hút hoặc đẩy e)

+ Nếu gốc R no (đẩy e) làm sút tính axit. Cội R no càng các nguyên tử C thì kỹ năng đẩy e càng mạnh: 

HCOOH > CH3COOH > CH3CH2COOH > CH3CH2CH2COOH > n-C4H9COOH.

+ Nếu nơi bắt đầu R hút e (không no, thơm hoặc tất cả halogen...) sẽ làm tăng tính axit.

- Xét với gốc R có chứa nguyên tử halogen:

+ Halogen bao gồm độ âm điện càng phệ thì tính axit càng mạnh:

CH2FCOOH > CH2ClCOOH > CH2BrCOOH > CH2ICOOH > CH3COOH

+ cội R có chứa càng các nguyên tử halogen thì tính axit càng mạnh:

Cl3CCOOH > Cl2CHCOOH > ClCH2COOH > CH3COOH

+ Nguyên tử halogen càng ở gần nhóm COOH thì tính axit càng mạnh:

CH3CH2CHClCOOH > CH3CHClCH2COOH > CH2ClCH2CH2COOH > CH3CH2CH2COOH

- Với một cặp axit/bazơ liên hợp: tính axit càng bạo dạn thì bazơ liên hợp của nó càng yếu cùng ngược lại.

- Với một làm phản ứng: axit to gan lớn mật đẩy được axit yếu khỏi dung dịch muối (trường thích hợp trừ một số đặc biệt).

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Vận Dụng Định Luật Ôm, Bài Tập Vận Dụng Định Luật Ôm

b) so sánh định lượng tính axit của những axit

- Với axit HX trong nước có cân bằng: HX H+ + X– ta bao gồm hằng số phân ly axit: KA

- KA chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ, bản chất của axit. Quý giá của KA càng béo tính axit của axit càng mạnh.