I. Ankan là gì? công thức và cách gọi thương hiệu AnKan

1. Ankan là gì, phương pháp cấu tạo?

– Ankan là hồ hết hidrocacbon no, mạch hở vào phân tử chỉ có links đơn C-C, C-H bao gồm công thức thông thường là: CnH2n+2 (n≥1).

Bạn đang xem: Tên thông thường của ankan

– Hợp hóa học trong hàng Ankan tất cả công thức dễ dàng và đơn giản nhất chính là metan: CH4

*
Công thức cấu trúc và mô hình phân tử của metan

2. Tên thường gọi của Ankan (danh pháp)

– giải pháp gọi thương hiệu Ankan mạch cacbon thẳng: Tên mạch cacbon + an

CH4: Metan ; C2H6: Etan ; C3H8: Propan ; C4H10: Butan ; C5H12: Pentan

C6H14: Hexan ; C7H16: Heptan ; C8H18: Octan ; C9H20: Nonan ; C10H22: Đecan

* biện pháp nhớ gợi ý: Mẹ (Metan) Em (Etan) Phải (Propan) Bón (Butan) Phân (Pentan) Hóa (Hexan) Học (Heptan) Ở (Octan) Ngoài (Nonan) Đồng (Đecan).

– Cách hotline tên Ankan lúc mạch cacbon gồm nhánh:

+ lựa chọn mạch thiết yếu : là mạch nhiều năm nhất có khá nhiều nhóm cụ nhất.

+ Đánh số vị trí cacbon trong mạch chính bước đầu từ phía ngay sát nhánh hơn.

+ điện thoại tư vấn tên: Vị trí mạch nhánh + thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch chủ yếu (tên ankan tương ứng với số nguyên tử cacbon trong mạch chính).

 Ví dụ: 

*

II. đặc điểm vật lí của Ankan

– các ankan hầu hết không rã trong nước tuy nhiên dễ tan trong các dung môi cơ học và mọi là đầy đủ chất không màu.

– Ở ánh nắng mặt trời thường, các ankan trường đoản cú C1 đến C4 sinh sống trạng thái khí; từ C5 đến khoảng chừng C18 nghỉ ngơi trạng thái lỏng; từ khoảng C18 trở lên sống trạng thái rắn.

– nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và khối lượng riêng của ankan nói thông thường đều tăng theo số nguyên tử C vào phân tử tức là tăng theo phân tử khối. Ankan khối lượng nhẹ hơn nước.

IV. Điều chế với Ứng dụng của Ankan

1. Điều chế Ankan

a) vào công nghiệp

– Metan và các đồng đẳng được tách từ khí thiên nhiên và dầu mỏ.

b) Trong phòng thí nghiệm

– Khi phải một lượng nhỏ dại metan, người ta nung natri axetat với vôi tôi xút, hoặc có thể cho nhôm cacbua chức năng với nước:

– sức nóng phân muối bột Natri của axit cacboxylic (phản ứng vôi tôi xút):

CH3COONa + NaOH  CH4↑ + Na2CO3

– Tổng quát: CnH2n+2-x(COONa)x + xNaOH  CnH2n+2 + xNa2CO3

– riêng biệt với CH4 có thể cần sử dụng phản ứng:

Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4

Al4C3 + 12HCl → 4AlCl3 + 3CH4

C + 2H2  CH4

2. Ứng dụng của Ankan

– cần sử dụng làm dung môi, dầu bôi trơn và làm cho nhiên liệu như CH4 dùng vào đèn xì nhằm hàn, cắt kim loại.

Xem thêm: Đoàn Trường Thpt Ernst Thalmann, Trường Thpt Ten Lơ Man

– Để tổng hợp nhiều chất cơ học khác: CH3Cl, CH2Cl2, CCl4, CF2Cl2,…

– Đặc biệt từ CH4 điều chế được không ít chất không giống nhau: các thành phần hỗn hợp CO + H2, amoniac NH3 , axit axetic CH≡CH, rượu metylic C2H5OH và anđehit fomic HCHO.