Lý thuyết Hóa 10 bài 1. Thành phần nguyên tử

I. THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA NGUYÊN TỬ

1. Electron

a) Sự tìm ra electron

- Năm 1897, J.J. Thomson (Tôm-xơn, người Anh) vẫn tìm ra tia âm cực.

Bạn đang xem: Thành phần nguyên tử hóa 10

- Tia âm cực là chùm phân tử vật hóa học có khối lượng và vận động với tốc độ lớn. Những hạt sinh sản thành tia âm cực có điện tích âm cùng được gọi là các electron, kí hiệu là e.

b) khối lượng và năng lượng điện của electron

*

2. Sự đưa ra hạt nhân nguyên tử

- Năm 1911, E.Rutherford (Rơ-dơ-pho, người Anh) đã chứng minh rằng:

+ Nguyên tử có cấu tạo rỗng, phần sở hữu điện tích dương là phân tử nhân có kích cỡ rất nhỏ so với form size nguyên tử.

+ bao bọc hạt nhân có những electron vận động rất nhanh khiến cho lớp vỏ nguyên tử.

+ khối lượng nguyên tử phần lớn tập trung ở hạt nhân (vì trọng lượng e rất nhỏ).

3. Cấu tạo của phân tử nhân nguyên tử

a) Sự tìm ra proton

- Năm 1918, Rutherford đang tìm thấy phân tử proton (kí hiệu p) trong hạt nhân nguyên tử:

*

b) Sự tìm thấy nơtron

- Năm 1932, J.Chadwick (Chat-uých) đang tìm ra phân tử nơtron (kí hiệu nn) trong hạt nhân nguyên tử:

*

c) cấu trúc của phân tử nhân nguyên tử

- hạt nhân nguyên tử được tạo ra thành bởi các proton với nơtron. Bởi nơtron không mang điện, số proton trong phân tử nhân phải bởi số đơn vị điện tích dương của hạt nhân và bằng số electron quay bao quanh hạt nhân.

⟺ Σp = Σe

II. KÍCH THƯỚC VÀ KHỐI LƯỢNG CỦA NGUYÊN TỬ

1. Kích thước

- bạn ta dùng đơn vị nanomet (nm) tốt angstrom (Ao) để thể hiện kích thước nguyên tử.

*

a) Nguyên tử nhỏ dại nhất là nguyên tử hiđro, bán kính khoảng 0,053nm.

b) Đường kính nguyên tử to hơn đường kính hạt nhân khoảng chừng 10000 lần 

*

c) Đường kính của electron với proton khoảng 10−8nm.

2. Khối lượng

- Do trọng lượng thật của một nguyên tử thừa bé, fan ta dùng solo vị trọng lượng nguyên tử uu (đvC) để biểu lộ khối lượng của nguyên tử, phân tử và các hạt proton, nơtron, electron.

Xem thêm: Thực Vật Có Vai Trò Của Thực Vật Đối Với Đời Sống Con Người, Vai Trò Của Thực Vật Là Gì

- 1u bởi 1/2 khối lượng 1 nguyên tử đồng vị cacbon 12. Nguyên tử này có khối lượng 19,9265.10−27kg.