Để chế tác điều kiện tốt nhất có thể cho chúng ta tự học IELTS, tiếp theo sau bài Cambridge IELTS 14: THE IMPORTANCE OF CHILDREN’S PLAY dịch và giải đưa ra tiết, orsini-gotha.com nhờ cất hộ thêm cho chúng ta bài dịch của Cambridge IELTS 14 demo 1 – Passage 2: The growth of bike-sharing schemes around the world dịch nhé.

Bạn đang xem: Đề thi ielts reading và đáp án

Để tiện hơn cho bài toán theo dõi với tự học hiệu quả, orsini-gotha.com vẫn chia nhỏ theo từng đoạn, nhằm các bạn cũng có thể dễ dàng theo dõi và học nhé. Đồng thời, các từ vựng hay đang được lưu ý lại nhằm mọi fan tiện theo dõi nhé.

*

Cambridge IELTS 14 test 1 – Passage 2: The growth of bike-sharing schemes around the world dịch chi tiết:

The growth of bike-sharing schemes around the world

Sự cải tiến và phát triển của chương trình chia sẻ xe đạp trên toàn nuốm giới.

A The original idea for an urban bike-sharing scheme dates back to a summer’s day in Amsterdam in 1965. Provo, the organisation that came up with the idea, was a group of Dutch activists who wanted to change society. They believed the scheme, which was known as the Witte Fietsenplan, was an answer to the perceived threats of air pollution & consumerism. In the centre of Amsterdam, they painted a small number of used bikes white. They also distributed leaflets describing the dangers of cars và inviting people lớn use the trắng bikes. The bikes were then left unlocked at various locations around the city, khổng lồ be used by anyone in need of transport.

Ý tưởng gốc đến chương trình chia sẻ xe đánh đấm ở vùng đô thị bắt nguồn từ ngày hè năm 1965 ngơi nghỉ Amsterdam. Provo, tổ chức đã gửi ra phát minh này, là một tổ chức của các nhà vận động người Hà Lan muốn chuyển đổi xã hội. Ý tưởng cội cho chương trình chia sẻ xe đạpở vùng đô thị bắt nguồn từ ngày hè năm 1965 nghỉ ngơi Amsterdam. Provo, tổ chức đã đưa ra ý tưởng này, là một trong tổ chức của những nhà hoạt động người Hà Lan muốn chuyển đổi xã hội. Họ tin rằng công tác này, được nghe biết với tên thường gọi Witte Fietsenplan (Nghĩa là kế hoạch xe đạp điện trắng theo giờ Hà Lan), sẽ là câu trả lời cho nhận thức về mối bắt nạt dọa ô nhiễm và độc hại không khí và chủ nghĩa tín đồ tiêu dùng. Tại trung tâm tp Amsterdam, tín đồ dân sơn trắng một vài lượng nhỏ các chiếc xe đạp đã qua sử dụng. Họ cũng phân phát tờ rơi truyền đạt sự nguy hại của xe hơi với khuyến khích mọi người tiêu dùng những loại xe đạp màu trắng đó. Những chiếc xe sút sau đó được mở khóa tại nhiều địa điểm xung quanh thành phố, được sử dụng bởi bất cứ ai có nhu cầu về phương tiện vận chuyển.

B Luud Schimmelpennink, a Dutch industrial engineer who still lives và cycles in Amsterdam, was heavily involved in the original scheme. He recalls how the scheme succeeded in attracting a great deal of attention – particularly when it came lớn publicising Provo’s aims – but struggled to get off the ground. The police were opposed to lớn Provo’s initiatives và almost as soon as the trắng bikes were distributed around the city, they removed them. However, for Schimmelpennink and for bike-sharing schemes in general, this was just the beginning. The first Witte Fietsenplan was just a symbolic thing,’ he says. ‘We painted a few bikes white, that was all. Things got more serious when I became a thành viên of the Amsterdam thành phố council two years later.’

Luud Schimmelpennink, kỹ sư công nghiệp bạn Hà Lan hiện đang sinh sống và làm việc và dịch rời bằng xe đạp ở thành phố Amsterdam đã tham gia khôn xiết tích cựcvào công tác này ngay từ những buổi đầu tiên. Anh ấy lưu giữ lại kế hoạch đã thành công ra sao trong câu hỏi thu hút rất nhiều sự chú ý – nhất là khi mới công khai các kim chỉ nam của Provo- tuy nhiên đã cũng đã chật vật để bắt đầu. Cảnh sát đã bội nghịch đối những sáng tạo độc đáo này của Provo và ngay nhanh chóng họ đã loại bỏ hầu hết những cái xe đạp trắng đã làm được phân phát bao quanh thành phố. Tuy nhiên, so với Schimmelpennink và kế hoạch share xe đạp nhìn chung mà nói thì đó bắt đầu chỉ là sự việc khởi đầu. Ông nói “Kế hoạch Witte Fietsenplan đầu tiên chỉ là 1 trong thứ mang tính biểu trưngi” . “Chúng tôi sẽ sơn white được một vài chiếc xe đạp, cụ là đủ. Số đông chuyện trở phải nghiêm trọng rộng khi tôi thay đổi thành viên của hội đồng tp Amsterdam vào 2 năm sau đó.”

C Schimmelpennink seized this opportunity khổng lồ present a more elaborate Witte Fietsenplan khổng lồ the đô thị council. ‘My idea was that the municipality of Amsterdam would distribute 10,000 trắng bikes over the city, for everyone lớn use,’ he explains. ‘I made serious calculations. It turned out that a trắng bicycle – per person, per kilometre – would cost the municipality only 10% of what it contributed khổng lồ public transport per person per kilometre.’ Nevertheless, the council unanimously rejected the plan. They said that the bicycle belongs lớn the past. They saw a glorious future for the car,’ says Schimmelpennink. But he was not in the least discouraged.

Schimmelpennink đã nắm bắt được cơ hội để trình diễn kế hoạch Witte Fietsenplan kỹ lưỡng đến hội đồng thành phố. Ông ấy giải thích “ Ý tưởng của mình là chính quyền thành phố Amsterdam đang phân phát 10,000 cái xe đạp màu trắng trên toàn thành phố cho tất cả mọi tín đồ cùng sử dụng”. “ Tôi đã đo lường rất kĩ rồi. Hóa ra mỗi một chiếc xe đạp trắng mang đến một người dùng trên từng một kilomet đã chỉ tốn 10% phí đầu tư chi tiêu của cơ quan ban ngành thành phố vào phương tiện công cộng cho thuộc một mục đích tương tự. Tuy nhiên, hôi đồng lại đồng lòng chưng bỏ kế hoạch này. “Họ nói rằng xe đạp thuộc về thời xưai. Bọn họ thấy một tương lai huy hoàng cho xe hơi” Schimmelpennink mang lại biết. Nhưng ông ta vẫn không trọn vẹn nản chí.

D Schimmelpennink never stopped believing in bike-sharing, và in the mid-90s, two Danes asked for his help lớn set up a system in Copenhagen. The result was the world’s first large-scale bike-share programme. It worked on a deposit: ‘You dropped a coin in the bike và when you returned it, you got your money back.’ After setting up the Danish system, Schimmelpennink decided to try his luck again in the Netherlands – và this time he succeeded in arousing the interest of the Dutch Ministry of Transport. Times had changed,’ he recalls. ‘People had become more environmentally conscious, & the Danish experiment had proved that bike-sharing was a real possibility.’A new Witte Fietsenplan was launched in 1999 in Amsterdam. However, riding a white bike was no longer free; it cost one guilder per trip and payment was made with a chip card developed by the Dutch ngân hàng Postbank. Schimmelpennink designed conspicuous, sturdy trắng bikes locked in special racks which could be opened with the chip card – the plan started with 250 bikes, distributed over five stations.

Schimmelpennink chưa lúc nào ngừng tin vào việc share xe đạp, và đến các năm thân thập niên 90, hai tín đồ Đan Mạch đã nhờ ông ấy góp để xây dựng nên khối hệ thống này trên Copenhagen. Tác dụng là chương trình share xe đạp quy mô lớn đầu tiên trên cố giới. Nó vận động dựa trên phí trả trước: “ bạn bỏ một xu vào loại xe và khi bạn trả xe, các bạn nhận lại tài chính mình”. Sau khi tùy chỉnh cấu hình hệ thống tại Đan Mạch, Schimmelpennink đưa ra quyết định thử vận may một đợt tiếp nhữa tại non sông Hà Lan- cùng lần này, ông đã thành công trong việc khơi dậy sự thân mật của Bộ giao thông vận tải tại Hà Lan. “Thời thế đã vắt đổi” Ông ấy nhớ lại. “Người dân đã trở nên gồm ý thức hơn về môi trường xung quanh và xem sét tại Đan Mạch đã chứng tỏ rằng chương trình chia sẻ xe đạp này thực thụ hữu ích. Một chiến lược Witte Fietsenplan new đã được tiến hành tại Amsterdam vào thời điểm năm 1999. Tuy nhiên, bài toán đi những cái xe đạp màu trắng đó cũng không còn miễn giá thành nữa, 1 guilder cho từng chuyến đi và thanh toán bằng một tấm thẻ chip được cách tân và phát triển bởi bank Postbank của Hà Lan. Schimmelpennink đã kiến thiết những mẫu xe đạp white color trông vững chắc, dễ quan sát đã khóa trong những giá đỡ quánh biệt rất có thể mở bằng thẻ chip – kế hoạch bước đầu với 250 chiếc xe đạp, được sắp xếp tại năm trạm.

E Theo Molenaar, who was a system designer for the project, worked alongside Schimmelpennink. ‘I remember when we were testing the bike racks, he announced that he had already designed better ones. But of course, we had lớn go through with the ones we had.’ The system, however, was prone to lớn vandalism & theft. ‘After every weekend there would always be a couple of bikes missing,’ Molenaar says. ‘I really have no idea what people did with them, because they could instantly be recognised as trắng bikes.’ But the biggest blow came when Postbank decided to abolish the cpu card, because it wasn’t profitable. That chip card was pivotal khổng lồ the system,’ Molenaar says. Lớn continue the project we would have needed khổng lồ set up another system, but the business partner had lost interest.’

Theo Molenaar, fan thiết kế hệ thống cho dự án công trình này đã làm việc cùng với Schimmelpennink. “Tôi lưu giữ khi cửa hàng chúng tôi đang thí nghiệm mấy chiếc giá đỡ xe pháo đạp, anh ấy tuyên bố rằng đã thiết kế được một chiếc khác xuất sắc hơn nhiều. Nhưng tất nhiên là bọn chúng tôi phải tạo nên xongviệc của bản thân mình đã”. Tuy nhiên, hệ thống này lại dễ dẫn đến phá hoại cùng trộm cắp. “Sau cuối mỗi tuần sẽ luôn luôn luôn có vài mẫu xe đạp song bị mất” Molenaar cho biết. “Tôi thực thụ không biết tín đồ ta làm cái gi với số xe đạp mất cắp đó, bởi vì bạn ta sẽ dễ dãi thừa nhận như một chiếc xe đạp điện màu trắng. Nhưng cú đánh lớn nhất ập đến chính là khi ngân hàng Postbank ra quyết định bãi bỏ thẻ chip do chúng ko sinh lợi nhuận. “Cái thẻ cpu đó là thứ cốt yếu của khối hệ thống này” Molenaar nói. “Để liên tiếp dự án , shop chúng tôi cần phải thiết lập một hệ thống khác, tuy nhiên khổ nỗi là các đối tác gớm doanh lại không đủ sự hứng thú.

F Schimmelpennink was disappointed, but – characteristically – not for long. In 2002 he got a gọi from the French advertising corporation JC Decaux, who wanted lớn set up his bike-sharing scheme in Vienna. That went really well. After Vienna, they mix up a system in Lyon. Then in 2007, Paris followed. That was a decisive moment in the history of bike-sharing.’ The huge và unexpected success of the Parisian bike-sharing programme, which now boasts more than 20,000 bicycles, inspired cities all over the world lớn set up their own schemes, all modelled on Schimmelpennink’s. ‘It’s wonderful that this happened,’ he says. ‘But financially I didn’t really benefit from it, because I never filed for a patent.’

Schimmelpennink đang thất vọng, nhưng mà như thường lệ, chả kéo dãn được bao lâu. Vào năm 2002, ông ấy cảm nhận cuộc call từ tập đoàn quảng cáo Pháp JC Decaux, người ta muốn thiết lập chương trình chia sẻ xe đạpcủa ông ấy tại Vienna. “Đúng là thuận buồm xuôi gió. Sau Vienna, họ gắn đặt hệ thống ở cả Lyon ( Thành phố ở phía Đông phái nam nước Pháp ). Rồi mang đến năm 2007, kế đó là Paris. Đó là một thời điểm quyết định trong lịch sử hào hùng của chương trình share xe đạp. Thành công xuất sắc to mập và bất thần của chương trình share xe đạp tại Paris, nơi tất cả đến 20,000 chiếc xe đạp đã truyền xúc cảm cho những thành phố trên toàn trái đất về tùy chỉnh cấu hình nên khối hệ thống của riêng biệt họ, tất cả đều mô phỏng theo chương trình của Schimmelpennink. “Thật tuyệt với khi điều này xảy ra” ông nói. “Nhưng về phương diện tài chủ yếu tôi cũng chả thực thụ được hưởng thụ gì từ bỏ nó, bởi tôi chưa bao giờ nộp solo xin cấp văn bằng bản quyền trí tuệ cả.

Xem thêm: Báo Cáo Thực Hành Đo Bước Sóng Ánh Sáng Bằng Phương Pháp Giao Thoa

G In Amsterdam today, 38% of all trips are made by bike and, along with Copenhagen, it is regarded as one of the two most cycle-friendly capitals in the world – but the city never got another Witte Fietsenplan. Molenaar believes this may be because everybody in Amsterdam already has a bike. Schimmelpennink, however, cannot see that this changes Amsterdam’s need for a bike-sharing scheme. ‘People who travel on the underground don’t carry their bikes around. But often they need additional transport to lớn reach their final destination.’Although he thinks it is strange that a city lượt thích Amsterdam does not have a successful bike¬sharing scheme, he is optimistic about the future. ‘In the ’60s we didn’t stand a chance because people were prepared khổng lồ give their lives lớn keep cars in the city. But that mentality has totally changed. Today everybody longs for cities that are not dominated by cars.’

Ngày nay, tại Amsterdam, 38% tất cả hành trình đều là bởi xe đạp, với Copenhangen, trên đây được coi là một trong nhị thủ đô xe cộ đạp thân thiện nhất thế giới- nhưng thành phố này cũng không bao giờ thiết lập đề nghị một hệ thống Witte Fietsenplan khác. Molenaar mang đến là điều này có thể là do mọi người ở Amsterdam đang có xe đạp riêng. Mặc dù nhiên, Schimmelpennink lại bắt buộc thấy rằng điều này cụ đổi nhu yếu của Amsterdam đối với chương trình chia sẻ xe đạp. “Những người đi du lịch dưới tàu điện ngầm mỗi ngày sẽ không có theo xe đạp điện bên mình. Mà lại thường thì họ cần phương tiện đi lại phụ thêm để mang lại nơi chúng ta cần. Cho dù ông ấy nghĩ về nó thiệt lạ là một thành phố như Amsterdam không có được chương trình chia sẻ xe đạpthành công, ông ấy vẫn lạc quan về tương lai. “Trong trong thời gian 60, công ty chúng tôi không nắm đem cơ hội bởi mọi tín đồ đã chuẩn bị hiến mạng sống để giữ những chiếc xe tương đối trong thành phố. Nhưng lúc này tâm lí chung đã hoàn toàn thay đổi. Ngày nay mọi người đều khao khát những thành phố không xẩy ra xe hơi thống trị.

Trong thời gian tới, orsini-gotha.com vẫn update thêm phần hướng dẫn giải chi tiết cho Cambridge IELTS 14 test 1 – Passage 2: The growth of bike-sharing schemes around the world luôn nhé, chúng ta nhớ theo dõi và quan sát Page Hội Sách IELTS sv nhé