1.1. Thí nghiệm

- vào SGK trình diễn cách thực hiện thí nghiệm đồng loạt bằng nguồn điện và hóa chất làNaCl khan, NaOH khan, sacarozơ, nước cất, dd NaCl , dd NaOH , dd sacarozo, ancol etylic.

Bạn đang xem: Thí nghiệm sự điện li

*

Hình 1: bộ dụng cụ chứng minh sự dẫn năng lượng điện của dung dịch

- tuy nhiên, xem sét này dụng cụ tiến hành thí nghiệm hơi rườm rà nên khi tiến hành cho học viên quan sát, GV thường thực hiện thiết bị demo tính dẫn điện đơn giản như sau:

Video 1: phân tích Sự điện li

- hiện tại tượng:Dd NaCl, HCl, NaOH, … làm cho đèn sáng.Dd saccarozơ, rượu etylic … không làm cho đèn vạc sáng

- Giải thích:Cho chế độ thử tính dẫn điện vào lần lượt những cốc đựng các chất khác nhau.Bóng đèn phạt sáng chứng minh chất đựng trong ly đó tất cả tính dẫn điện.​

- Kết luận: hỗn hợp Axit, bazơ với muối số đông dẫn điện

1.2.Nguyên nhân tính dẫn điện của các dd axit, bazơ, muối hạt trong nước.

- những muối, axít, bazơ lúc tan trong nước phân li ra các ion tạo cho dd của chúng dẫn điện.

- quy trình phân li những chất vào H2O ra ion là sự điện li.

- hồ hết chất tung trong H2O phân li thành những ion call là chất điện li.

- Sự năng lượng điện li được màn biểu diễn bằng pt năng lượng điện li:

NaCl → Na+ + Cl-

HCl → H+ + Cl-

NaOH → Na+ + OH-


2. Phân loại những chất năng lượng điện li


2.1. Thí nghiệm

- thực hiện thí nghiệm với hóa học điện li mạnh dạn như dung dịch NaOH và chất điện li yếu hèn như CH3COOH

Video 2: Tính dẫn năng lượng điện của dung dịch hóa học điện li mạnh

Video 3:Tính dẫn điện của dung dịch hóa học điện li yếu

- hiện nay tượng: Cả hai dung dịch phần đông làm đèn điện phát sáng. đèn điện ở dung dịch axit axetic sáng sủa mờ hơn ở dung dịch NaOH vô cùng nhiều

- Giải thích:ở cùng nồng độ thì NaOH phân li ra ion nhiều hơn nữa CH3COOH. Lượng ion càng các thì tính dẫn năng lượng điện càng tăng đề nghị bóng đèn ở hỗn hợp NaOH sáng sủa hơn.

- dấn xét: dựa vào mức độ phân li thành ion của những chất năng lượng điện li khác nhau, người ta phân thành chất điện khỏe mạnh và hóa học điện li yếu.

2.2. Hóa học điện li mạnh, hóa học điện li yếu

*Chất năng lượng điện li mạnh:

- Khái niệm: chất điện li dũng mạnh là hóa học khi chảy trong nước, những phân tử hoà tan hầu hết phân li ra ion.

- Phương trình năng lượng điện li NaCl: (chú ý thực hiện mũi tên một chiều)

NaCl → Na+ + Cl-

100 ptử → 100 ion Na+ và 100 ion Cl-

- Bao gồm:

+ những axít mạnh mẽ HCl, HNO3, H2SO4…

+ những bazơ mạnh:NaOH, KOH, Ba(OH)2

+ phần nhiều các muối.

- Ví dụ: Tính độ đậm đặc của ion Na+và SO42-trong dung dịch muối Na2SO40,1M

Dung dịchmuối Na2SO4là dung dịch chất điện li khỏe mạnh nên ta tất cả phương trình ion như sau:

Na2SO4→2Na+ + SO42-

0,1M→ 0,2M → 0,1 M

Vậy độ đậm đặc của ion Na+là 0,2M; của ion SO42-là 0,1M

*Chất năng lượng điện li yếu:

- Khái niệm: chất điện li yếu đuối là hóa học khi rã trong nước, chỉ có một phần số phân tử hoà rã phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử vào dung dịch.

- Phương trình năng lượng điện li: (chú ý áp dụng 2 mũi tên ngược chiều nhau)

CH3COOH ⇔CH3COO- + H+

Ví dụ vào dung dịchCH3COOH cứ 100 phân tử tổng hợp thì có 2 phân tử phân li thành ion, 98 phân tử còn sót lại không phân li.

- Ví dụ:

+ những axít yếu: H2S, HClO, CH3COOH, HF, H2SO3, HNO2, H3PO4, H2CO3, ...

+ Bazơ yếu: Mg(OH)2, Bi(OH)3...

- lưu lại ý: quy trình phân li của chất điện li yếu là quy trình cân bởi động, tuân theo nguyên lí Lơ Satơliê.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Toán Học Kì 1 Lớp 11 Cơ Bản, Bộ Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 11 Năm 2021

Bài 1:

Xác định hóa học điện li mạnh, điện li yếu với viết phương trình điện li của những chất sau: HNO3, Mg(OH)2,Ba(OH)2, HCl, H2SO4, H2S

Hướng dẫn:

- chất điện li khỏe mạnh là:HNO3, Ba(OH)2, HCl, H2SO4

​HNO3→H++ NO3-

Ba(OH)2→Ba2++ 2OH-

HCl→H++ Cl-

H2SO4→2H++ SO42-

- hóa học điện li yếu hèn là:Mg(OH)2,H2S

Mg(OH)2 là bazơ làm việc dạng kết tủa yêu cầu phân li yếu.Mg(OH)2⇔Mg2++ 2OH-

H2S là axit yếu bắt buộc phân li cũng yếu ớt theo 2 nấc như sau:

H2S⇔H++ HS-

HS- ⇔H++ S2-

Bài 2:

Tính nồng độ những ion trong những dung dịch sau

a. Dd NaOH 0,1M

b. Dd BaCl2 0,2 M

c. Dd Ba(OH)2 0,1M

Hướng dẫn:

a. Phương trình điện li:

NaOH → Na++ OH-

0,1M→ 0,1M→ 0,1 M

Vậy nồng độ của ion Na+và OH-đều là 0,1 M

b. Phương trình điện li:

BaCl2 → Ba2++ 2Cl-

0,1 M→ 0,1 M→ 0,2 M

Vậy nồng độ của ion Ba2+là 0,1M và ion Cl-là 0,2M

c. Phương trình điện li:

Ba(OH)2→ Ba2++ 2OH-

0,1M → 0,1M→ 0,2 M

Bài 3:

Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl- và y mol SO42-. Tổng trọng lượng muối tan gồm trong hỗn hợp là 5,435 gam. Khẳng định giá trị của x với y

Hướng dẫn:

Các ion vào dịch tồn tại bên nhau vì ghép những ion không chế tạo ra kết tủa.

Áp dụng định nguyên lý bảo toàn điện tích ta có:

(1) 0,02.2 + 0,03.1 = x + 2y

Áp dụng định nguyên lý bảo toàn trọng lượng thành phần ta có:

(2) 0,02.64 + 0,03.39 + 35,5x + 96.y = 5,435

Kết hòa hợp (1) với (2) ta gồm hệ phương trình:

(eginarraylleft{ eginarray*20lx + 2y = 0,07\35,5x + 96y = 2,985endarray ight.\Rightarrow left{ eginarray*20lx = 0,03(mol)\y = 0,02(mol)endarray ight.endarray)