Thì vượt khứ chấm dứt tiếp diễn (Past Perfect Continuous Tense) là trong số những thì khá cạnh tranh và vận dụng nhiều vào đề thi. Thuộc 4Life English Center (orsini-gotha.com) mày mò công thức, giải pháp dùng và những bài tập vận dụng trong thì này nhé.

Bạn đang xem: Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

*
Thì vượt khứ ngừng tiếp diễn (Past Perfect Continuous Tense)
3. Phương pháp thì thừa khứ hoàn thành tiếp diễn 4. Bí quyết dùng thì vượt khứ xong tiếp diễn 5. Minh bạch thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn cùng thì vượt khứ xong xuôi 6. Một trong những bài tập và giải đáp thì vượt khứ xong tiếp diễn

1. Định nghĩa thì vượt khứ xong xuôi tiếp diễn (Past Perfect Continuous Tense)

Thì thừa khứ xong tiếp diễn (Past perfect continuous tense) cần sử dụng để diễn đạt một hành động, vụ việc đã đang xảy ra trong thừa khứ và xong xuôi trước một hành động cũng xảy ra trong vượt khứ.

2. Lốt hiệu phân biệt thì thừa khứ xong tiếp diễn

Trong câu có một số trong những từ sau thì ta thực hiện thì vượt khứ chấm dứt tiếp diễn:

Until then: cho đến lúc đóBy the time: Đến lúcPrior to that time: thời khắc trước đóBefore, after: Trước, sau

3. Phương pháp thì thừa khứ dứt tiếp diễn

*
Công thức Past Perfect Continuous Tense

3.1. Thể khẳng định

Cấu trúc: S + had + been + V-ing +…Trong đó: S (subject): nhà ngữhad: trợ đụng từbeen: phân từ nhị của hễ từ “to be”V-ing: động từ thêm “-ing”f

3.2. Thể đậy định

Cấu trúc: S + had + not + been + V-ingLưu ý: had not = hadn’t

3.3. Thể nghi vấn

Câu hỏi Yes/No question

Cấu trúc: Had + S + been + V-ing +… ?Trả lời: Yes, S + had.No, S + hadn’t.

Câu hỏi WH- question

Cấu trúc: WH-word + had + S + been + V-ing +…?Trả lời: S + had + been + V-ing…

4. Biện pháp dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

*
Cách dùng thì thừa khứ xong xuôi tiếp diễn

4.1. Biểu đạt 1 hành động xảy ra kéo dãn liên tục trước 1 hành động khác trong vượt khứ

We had been sleeping for 12 hours when he woke us up.It had been raining và the road was covered in water.

4.2. Diễn đạt 1 hành vi xảy ra kéo dãn liên tục trước một thời điểm xác minh trong thừa khứ

They had been waiting at the station for 90 minutes when the train finally arrived.We had been looking for her ring for two hours & then we found it in the bathroom.

4.3. Dùng để nhấn táo bạo hành động tác dụng để lại trong vượt khứ

I was really tired because I had been studying.Frank Sinatra caught the flu because he had been singing in the rain too long

5. Phân biệt thì vượt khứ ngừng tiếp diễn với thì vượt khứ hoàn thành

5.1. Về công thức

The past perfect

S + had + V-3S + hadn’t + V-3Had + S + V-3 ?How /Wh-question + had + S + V-3?

The past perfect continuous

S + had been + V-ingS + hadn’t been + V-ingHad + S + been + V-ing ?How /Wh-question + had + S + been + V-ing?

5.2. Về cách dùng

The past perfect

Diễn đạt một hành vi xảy ra trước một hành vi khác trong vượt khứ.Dùng nhằm mô tả hành vi trước một thời gian xác định trong thừa khứ.Dùng vào câu điều kiện loại 3 cùng mệnh đề wish trái với quá khứ.Trong câu có những từ: When, by the time, until, before, after

The past perfect continuous

Diễn đạt một hành động xảy ra trước một hành động khác trong vượt khứ (nhấn táo bạo tính tiếp diễn).Diễn đạt một hành vi kéo dài thường xuyên đến một hành động khác trong vượt khứ.Trong câu có những từ: since, for, how long…

6. Một số trong những bài tập và đáp án thì vượt khứ kết thúc tiếp diễn

*
Bài tập luyện tập có đáp án

6.1. Bài bác tập 1

When we got home, Lisa was sitting in front of the TC. She had just turned it off. (she/watch/a film). ……………………………………………………………………Nam woke up in the middle of the night. He was frightened & didn’t know where she was. (he/dream)……………………………………………………………………..She was disappointed when she had to cancel her holiday. (she/look/forward to lớn it)………………………………………………………………………Two friends came into the house. They had tennis & they were both very tired. (they/play/tennis)……………………………………………………………………..We were very tired when we arrived home. (we/work/hard all day)………………………………………………………………………

6.2. Bài xích tập 2

When she arrived, everybody was sitting around the table with their mouths full. They _____ (eat).It was very noisy next door. My neighbors __________ (have) a party.When he arrived, everybody was sitting around the table and talking. Their mouths were empty, but their stomachs were full. They ___________ (eat).Sam was sitting on the ground. She was out of breath. She __________ (run)Jame and Lily went for a walk. Lily had difficulty keeping up with him because Jame ________ (walk) so fast.Tom was on his hands and knees on the floor. He _________ (look) for his liên hệ lens.When I arrived, Peter __________ (wait) for me. He was annoyed with me because I was late and he __________ (wait) for a long time.

6.3. Đáp án

Bài tập 1:

She had been watching a film.He had been dreaming.She had been looking forward to it.They had been playing tennis.We had been working hard all day.

Bài tập 2:

were eating.were having.had been eating.had been running.was walking.was looking.was waiting/had been waiting.

Xem thêm: Bài Tập Lực Đàn Hồi Của Lò Xo Lớp 10, Bài Tập Lực Đàn Hồi

Trên đây là tất cả cách làm và ví dụ áp dụng về thì thừa khứ xong tiếp diễn cơ mà 4Life English Center (orsini-gotha.com) tổng hợp. Hy vọng sẽ giúp bạn trang bị thêm kiến thức và kỹ năng để vận dụng vào bài xích tập tuyệt tình huống giao tiếp hằng ngày.