Thống kê được thực hiện nhiều vào thực tế, ngay từ lúc còn nhỏ các em vẫn đếm có bao nhiêu viên bi màu sắc đỏ, bao nhiêu viên bi blue color và bao nhiêu viên bi màu vàng. Đây đó là khái niệm lúc đầu về thống kê.

Bạn đang xem: Chương v


Để việc học tập với ghi nhớ những công thức những thống kê lớp 10 được thuận tiện. Nội dung bài viết dưới đây vẫn tổng hợp những Công thức những thống kê Toán lớp 10 hay được dùng như bí quyết phương sai, độ lệch chuẩn, tần số, tần suất, vừa phải cộng, trung vị,... để các em tham khảo.

I. Tần số với Tần suất

1. Giả sử dãy n số liệu thống kê đã cho gồm k giá bán trị khác biệt (k ≤ n). điện thoại tư vấn xi là một giá chỉ trị bất kỳ trong k cực hiếm đó, khi đó:

- Số lần xuất hiện thêm giá trị xi trong hàng số liệu sẽ cho điện thoại tư vấn là tần số của giá trị đó, cam kết hiệu là: ni

- Số  được điện thoại tư vấn là gia tốc của quý giá xi

2. Giả sử hàng n số liệu thống kê đã mang đến được phân bổ vào k lớp (k ≤ n). Xét lớp đồ vật i (i = 1, 2, 3,..., k) vào k lớp đó, lúc đó:

- Số ni các số liệu thống kê nằm trong lớp i được hotline là tần số của lớp đó.

- Số  được call là gia tốc của lớp i.

II. Số vừa đủ cộng, số trung vị, mốt.

1. Số trung bình cùng (hay số trung bình).

 

*
 là số vừa phải cộng của các số liệu thống kê

a) Trường phù hợp bảng phân bổ tần số, tần suất

*

- vào đó: ni, fi lần lượt là tần số, tần suất của cực hiếm xi. N là số các số liệu những thống kê

b) Trường đúng theo bảng phân bố tần số, gia tốc ghép lớp

 

*

- vào đó: ci, ni, fi lần lượt là quý hiếm đại diện, tần số, gia tốc của quý hiếm xi. N là số những số liệu thống kê 

2. Số trung vị

• trả sử tất cả một mẫu gồm n số liệu thống kê lại được sắp tới thành dãy không sút (hoặc không tăng).

• Số trung vị (của những số liệu thống kê đã cho) ký kết hiệu là Me là số đứng giữa hàng nếu số bộ phận là lẻ, cùng là trung bình cùng của nhị số đứng giữa dãy nếu số phần tử là chẵn. Tức là:

- nếu như n là lẻ thì số trung vị là số đứng thứ: 

*

- giả dụ n là chẵn thì số trung vị là trung bình cùng của hai số đứng thứ 

*
 và 
*

3. Mốt

- kiểu mẫu của một bảng phân bố tần số là giá bán trị tất cả tần số lớn số 1 và được cam kết hiệu là M0.

III. Phương pháp Phương sai với Độ lệch chuẩn

1. Cách làm tính phương sai

• Trường hợp bảng phân bổ tần số, tần suất

*

*

- vào đó:

 ni, fi theo thứ tự là tần số, gia tốc của cực hiếm xi ;

 n là số những số liệu thống kê lại (n = n1 + n2 + ... + nk); 

  là số vừa đủ cộng của các số liệu đang cho.

• Trường hợp bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp

 

*

 

*

- trong đó:

 ci, ni, fi lần lượt là cực hiếm đại diện, tần số, tần suất của lớp sản phẩm i;

 n là số những số liệu thống kê lại (n = n1 + n2 + ... + nk); 

  là số mức độ vừa phải cộng của những số liệu sẽ cho.

Xem thêm: Con Gái 19 Tuổi Của Mỹ Anh Quần Tụt, Con Gái Mỹ Linh Gây Sốc Khi Tụt Quần Show Vòng 3

Ngoài ra, phương sai rất có thể tính theo công thức sau:

 

*

- trong đó:

 Đối với bảng phân bổ tần số, gia tốc thì:

 

*
 

 Đối cùng với bảng phân bố tần số, tần suất lớp ghép thì:

 

*

2. Phương pháp tính độ lệch chuẩn

 

*

- Phương không đúng s2 với độ lệch chuẩn s đều được sử dụng để đánh giá mức độ phân tán của những số liệu thống kê lại (so cùng với số vừa đủ cộng). Nhưng lại khi cần để ý đến đơn vị chức năng đo thì ta dùng s, bởi s gồm cùng đơn vị đo với dấu hiệu được nghiên cứu.