MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ NỘI VỤ ********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ********

Số: 07/2005/TT-BNV

Hà Nội, ngày thứ 5 tháng 1 năm 2005

THÔNG TƯ

CỦABỘ NỘI VỤ SỐ 07/2005/TT-BNV NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘPHỤ CẤP ĐỘC HẠI NGUY HIỂM ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thi hành Nghị định số204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về chế độ tiền lương đốivới cán bộ, công chức, viên chức với lực lượng vũ trang; sau thời điểm trao đổi ý kiếnvới bộ Tài chính, bộ Lao hễ - mến binh cùng xã hội và các Bộ, ngành liênquan, bộ Nội vụ chỉ dẫn thực hiện chính sách phụ cấp cho độc hại, nguy hiểm đối vớicán bộ, công chức, viên chức như sau:

I. PHẠM VI VÀĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối vớicán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp nghỉ ngơi nơi ô nhiễm và độc hại nguy hiểm cơ mà yếutố ô nhiễm và độc hại nguy hiểm cao hơn thông thường chưa được xem vào hệ số lương,bao gồm:

1. Cán bộ, công chức (kể cả côngchức dự bị), viên chức, những người đang trong thời gian tập sự, thử việcthuộc biên chế trả lương của những cơ quan công ty nước và những đơn vị sự nghiệp củaNhà nước.

Bạn đang xem: Thông tư 07/2005/tt-bnv ngày 5/1/2005

2. Cán bộ, công chức, viên chứcthuộc biên chế đơn vị nước với hưởng lương theo bảng lương vày Nhà nước cách thức đượccử đến thao tác làm việc tại các hội, những tổ chức phi bao gồm phủ, các dự án và các cơquan, tổ chức quốc tế để tại Việt Nam.

II. MỨC PHỤ CẤPVÀ CÁCH TÍNH TRẢ PHỤ CẤP

1. Nút phụ cấp:

Phụ cấp độc hại, nguy nan gồm 4mức: 0,1;0,2; 0,3 cùng 0,4 so với mức lương về tối thiểu chung. Theo mức lương buổi tối thiểu chung290.000 đồng/tháng thì những mức tiền phụ cấp ô nhiễm và độc hại nguy hiểm thực hiện từ ngày01 tháng 10 năm 2004 như sau:

Mức

Hệ số

1

0,1

29.000 đồng

2

0,2

58.000 đồng

3

0,3

87.000 đồng

4

0,4

116.000 đồng

2. Qui định áp dụng những mức phụ cấpđộc hại, nguy hiểm:

a) nấc 1, thông số 0,1áp dụng so với cán bộ, công chức, viên chức thao tác làm việc trực tiếp sinh sống nơi tất cả mộttrong các yếu tố độc hại, nguy hiểm sau:

a1) tiếp xúc trực tiếp với hóa học độc,khí độc, vết mờ do bụi độc, làm việc ở môi trường xung quanh dễ bị lây nhiễm, mắc căn bệnh truyền nhiễm.

a2) thao tác làm việc trong môi trường xung quanh chịu ápsuất cao hoặc thiếu dưỡng khí, vị trí quá lạnh hoặc quá lạnh.

a3) Những các bước phát sinh tiếngồn to hoặc làm việc ở nơi tất cả độ rung liên tiếp với tần số cao vượt thừa tiêu chuẩnan toàn laođộng và dọn dẹp và sắp xếp lao động đến phép.

a4) làm việc ở môi trường xung quanh cóphóng xạ, tiabức xạ hoặc điện từ trường vượt thừa tiêu chuẩn cho phép.

b) nút 2, thông số 0,2áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức thao tác trực tiếp nghỉ ngơi nơi gồm haitrong các yếu tố độc hại, nguy khốn quy định tại huyết a điểm 2 mục II nêu trên.

c) nút 3, hệ số 0,3áp dụng so với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp sinh hoạt nơi gồm batrong các yếu tố độc hại, nguy khốn quy định tại ngày tiết a điểm 2 mục II nêu trên.

d) nấc 4, thông số 0,4áp dụng so với cán bộ, công chức, viên chức thao tác trực tiếp ở chỗ có những yếutố độc hại, gian nguy quy định tại huyết a điểm 2 mục II nêu trên.

3. Phương pháp tính và nguồn gớm phíchi trả phụ cấp:

a) phương pháp tính trả phụ cấp:

Phụ cấp độc hại, gian nguy đượctính theo thời hạn thực tế thao tác làm việc tại chỗ có các yếu tố độc hại, nguy hiểm;nếu thao tác dưới 4 giờ trong thời gian ngày thì được tính bằng một nửa ngày làm việc, nếulàm vấn đề từ 4 giờ trở lên thì được tính cả ngày làm việc. Phụ cung cấp độc hại,nguy hiểm được trả cùng kỳ lương hàng tháng và không để cần sử dụng tính đóng, hưởngchế độ bảo hiểm xã hội.

b) Nguồn kinh phí chi trả chế độphụ cấp độc hại, nguy hiểm:

Các đối tượng người tiêu dùng thuộc cơ quan, đơnvị được túi tiền nhà nước bảo vệ toàn bộ, phụ cấp cho độc hại, nguy hại do ngânsách bên nước đưa ra trả theo phân cấp chi tiêu hiện hành trong dự toán ngân sáchđược phục vụ năm cho cơ quan, 1-1 vị;

Các đối tượng người dùng thuộc cơ quan thựchiện khoán biên chế với kinh phí làm chủ hành thiết yếu và các đối tượng người sử dụng thuộc cácđơn vị sự nghiệp triển khai tự công ty tài chính, phụ cung cấp độc hại, nguy hiểm do cơquan, đơn vị chức năng chi trả từ bỏ nguồn ngân sách đầu tư khoán với nguồn tài chính được giao tự chủ.

III. HIỆU LỰCTHI HÀNH

1. Thông tư này còn có hiệu lực thihành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bãi bỏ các văn phiên bản hướng dẫn thựchiện Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về cơ chế phụ cấpđộc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơquan bên nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

2. Chính sách phụ cung cấp độc hại, nguyhiểm lý lẽ tại Thông tứ này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2004.

Cán bộ, công chức, viên chức làmmột số nghề hoặc công việc đặc thù trong những cơ quan nhà nước và những đơn vị sựnghiệp của nhà nước đã có được cơ quan gồm thẩm quyền thoả thuận vận dụng phụ cấp độchại, nguy khốn đang còn hiệu lực, thì thường xuyên được hưởng cho đến khi có sựthay đổi các yếu tố độc hại, nguy hại là địa thế căn cứ để thoả thuận phụ cấp; những Bộ,ngành, địa phương tổng hợp báo cáo về cỗ Nội vụ nhằm theo dõi cùng quản lý.

3. Cán bộ, công chức, viên chứctrực tiếp và thường xuyên thao tác làm việc ở địa điểm độc hại, nguy nan theo khí cụ tạiThông tư này mà không được cơ quan tất cả thẩm quyền văn bản thoả thuận áp dụng chế độ phụ cấpđộc hại, nguy hiểm, thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng trực tiếp sử dụng cán bộ,công chức, viên chức gồm văn bạn dạng đề nghị Bộ, ngành (nếu thuộc trung ương quảnlý), Uỷ ban quần chúng. # tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (nếu thuộc địaphương quản lý). Bên trên cơ sở đề xuất của cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức,viên chức, Bộ, ngành hoặc Uỷ ban dân chúng tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ươngcó văn bản đề nghị bộ Nội vụ (kèm theo hồ nước sơ) để điều đình thống độc nhất vô nhị với bộ Tàichính và các Bộ, ngành tương quan thoả thuận tận hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

Hồ sơ ý kiến đề xuất hưởng phụ cung cấp độchại, nguy hiểm, gồm:

a) Công văn đề nghị của Bộ,ngành tw hoặc Uỷ ban dân chúng tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương.

b) phiên bản thuyết minh đk laođộng được phòng ban y học tập lao hễ xác nhận. Trường phù hợp nghề hoặc quá trình đã đượccông dấn là nghề, công việc độc hại, nguy hại hoặc nghề, công việc làm việctrong môi trường độc hại, nguy khốn thì cố nhiên danh mụcnghề, quá trình độc hại, nguy hại hoặc đặc biệt độc hại, gian nguy đã được banhành.

c. Mức phụ cung cấp độc hại, nguy hiểmđề nghị được hưởng, số người đề xuất được hưởng với nguồn kinh phí chi trả,trong kia tính riêng phần quỹ do túi tiền nhà nước bỏ ra trả.

4. Người làm việc theo chế độ hợpđồng lao động làm những công việc độc hại, nguy hại hoặc thao tác làm việc trực tiếp ởnơi độc hại, nguy hại trong những cơ quan công ty nước và những đơn vị sự nghiệp củaNhà nước, thì phụ cấp cho độc hại, nguy hại (nếu có) được văn bản thoả thuận trong đúng theo đồnglao động.

5. Cán bộ, công chức, viên chứclàm việc trong những cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, chiến trận và những đoàn thểthực hiện chế độ phụ cung cấp độc hại, nguy hiểm theo lí giải của Ban Tổchức Trung ương.

Xem thêm: Bờ Vai Ơi Đừng Quá Nghiêng Nghiêng Đánh Rơi Buổi Chiều, Lời Bài Hát Em Về Tinh Khôi

Trong quá trìnhthực hiện nếu có vướng mắc, những Bộ, ngành, địa phương phản ảnh về bộ Nội vụ đểnghiên cứu, giải quyết.