Quy định áp dụng ngoại hối hận ở Việt Nam

Ngân hàng công ty nước vừa ban hành Thông tư 32/2013/TT-NHNN phía dẫn các trường vừa lòng được áp dụng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam, đáng chú ý như:

- tín đồ cư trú được góp vốn bằng ngoại tệ chuyển khoản để triển khai dự án chi tiêu nước kế bên tại Việt Nam;- Tổ chức kinh doanh hàng miễn thuế được niêm yết giá với nhận thanh toán bằng ngoại tệ;- tổ chức được thỏa thuận hợp tác và trả lương, thưởng, phụ cấp cho trong đúng theo đồng lao động bằng ngoại tệ chuyển tiền hoặc chi phí mặt cho tất cả những người nước ngoài làm việc cho chính tổ chức đó.- fan cư trú được báo giá, định vị trong vừa lòng đồng xuất khẩu với nhận thanh toán bằng ngoại tệ giao dịch chuyển tiền khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho những người không cư trú.Ngoài ra, các trường thích hợp khác được quy định rõ ràng tại Điều 4 Thông tứ này.Thông tư này còn có hiệu lực từ ngày 10 tháng 02 năm 2014.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT phái nam --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - hạnh phúc ----------------

Số: 32/2013/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013

THÔNG TƯ

HƯỚNGDẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH HẠN CHẾ SỬ DỤNG NGOẠI HỐI TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM

Căn cứ Luật ngân hàng Nhà nước việt nam số46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật những tổ chức tín dụng thanh toán số 47/2010/QH12ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQHngày 13 tháng 12 năm 2005 với Pháp lệnh số 06/2013/PLUBTVQH13 ngày 18 tháng 3năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng11 năm 2013 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổchức của ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo ý kiến đề xuất của Vụ trưởng Vụ làm chủ ngoại hối;

Thống đốc ngân hàng Nhà nước nước ta ban hànhThông tư hướng dẫn tiến hành quy định tiêu giảm sử dụng ngoại ăn năn trên lãnh thổViệt Nam.

Bạn đang xem: Thông tư số 32/2013/tt-nhnn

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tứ này phía dẫn tiến hành các cách thức về hạnchế áp dụng ngoại hối trên cương vực Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá thể là người cư trú, tín đồ không cưtrú có hoạt động ngoại ân hận trên giáo khu Việt Nam.

2. Tổ chức, cá thể là người cư trú có tương quan đếnviệc quản lí lý, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong chuyển động ngoại hối.

Điều 3. Nguyên tắc tinh giảm sử dụngngoại hối hận trên phạm vi hoạt động Việt Nam

Trên giáo khu Việt Nam, trừ các trường thích hợp được sửdụng ngoại hối hận quy định trên Điều 4 Thông bốn này, phần nhiều giao dịch, thanh toán,niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá chỉ trong hợp đồng, thỏa thuận hợp tác vàcác hiệ tượng tương tự không giống (bao tất cả cả quy đổi hoặc kiểm soát và điều chỉnh giá sản phẩm hóa, dịchvụ, quý hiếm của phù hợp đồng, thỏa thuận) của bạn cư trú, bạn không cư trúkhông được thực hiện bằng ngoại hối.

Điều 4. Những trường đúng theo được sửdụng ngoại ăn năn trên khu vực Việt Nam

1. Cơ sở hải quan, công an, quân nhân biên phòng vàcác phòng ban Nhà nước khác tại những cửa khẩu của việt nam và kho nước ngoài quan đượcniêm yết bởi ngoại tệ và thu bởi ngoại tệ giao dịch chuyển tiền hoặc tiền khía cạnh từ ngườikhông cư trú so với các loại thuế, giá tiền thị thực xuất nhập cảnh, phí cung ứng dịchvụ và những loại phí, lệ giá thành khác theo phép tắc của pháp luật.

2. Ngân hàng, tổ chức triển khai tín dụng phi ngân hàng, chinhánh ngân hàng quốc tế được phép gớm doanh, đáp ứng dịch vụ ngoại hối(sau đây hotline tắt là tổ chức tín dụng được phép) được giao dịch, thanh toán,niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá bán trong hòa hợp đồng, thỏa thuận hợp tác bằngngoại hối trong phạm vi tởm doanh, cung ứng dịch vụ ngoại ân hận đã được Ngânhàng đơn vị nước Việt Nam cho phép thực hiện nay theo pháp luật của pháp luật.

3. Tổ chức khác được phép cung ứng dịch vụ ngoại hốiđược giao dịch thanh toán và niêm yết bằng ngoại tệ vào phạm vi đáp ứng dịch vụ ngoại hốiđã được bank Nhà nước Việt Nam được cho phép thực hiện theo khí cụ của phápluật.

4. Bạn cư trú là tổ chức có tư phương pháp pháp nhân đượcđiều đưa vốn nội bộ bởi ngoại tệ giao dịch chuyển tiền giữa tài khoản của tổ chức đóvới thông tin tài khoản của đối kháng vị nhờ vào không tất cả tư bí quyết pháp nhân cùng ngược lại.

5. Người cư trú được góp vốn bằng ngoại tệ chuyểnkhoản để triển khai dự án đầu tư nước xung quanh tại Việt Nam.

6. Người cư trú tiến hành hợp đồng ủy thác nhập khẩu,xuất khẩu theo nguyên tắc sau:

a) bạn cư trú nhấn ủy thác nhập vào được ghi giátrong đúng theo đồng ủy thác nhập khẩu bằng ngoại tệ với nhận thanh toán giao dịch bằng ngoại tệchuyển khoản đối với giá trị hợp đồng nhập vào từ bên ủy thác nhập khẩu;

b) fan cư trú dìm ủy thác xuất khẩu được ghi giátrong hợp đồng ủy thác xuất khẩu bằng ngoại tệ và thanh toán bằng nước ngoài tệ chuyểnkhoản so với giá trị đúng theo đồng xuất khẩu cho bên ủy thác xuất khẩu.

7. Người cư trú là đơn vị thầu vào nước, nhà thầu nướcngoài thực hiện theo luật pháp sau:

a) Đối với chi phí ngoài nước tương quan đến việc thựchiện gói thầu thông qua đấu thầu nước ngoài theo phương pháp tại hiện tượng Đấu thầu: nhàthầu được xin chào thầu bằng ngoại tệ và nhận giao dịch bằng nước ngoài tệ chuyển khoảntừ nhà đầu tư, công ty thầu thiết yếu để thanh toán, chi trả và gửi ra nước ngoài.

b) Đối cùng với việc tiến hành gói thầu theo lao lý củapháp khí cụ về dầu khí: công ty thầu được kính chào thầu bởi ngoại tệ cùng nhận thanh toánbằng nước ngoài tệ giao dịch chuyển tiền từ công ty đầu tư, nhà thầu chủ yếu để thanh toán, chi trảvà đưa ra nước ngoài.

8. Tín đồ cư trú là doanh nghiệp bảo hiểm thực hiệntheo quy định sau:

a) Được báo giá, định giá, ghi giá dịch vụ thương mại bảo hiểmtrong thích hợp đồng bằng ngoại tệ cùng nhận giao dịch bằng ngoại tệ chuyển khoản từbên cài bảo hiểm đối với hàng hóa, thương mại dịch vụ phải sở hữu tái bảo hiểm ở nước ngoài;

b) Trường thích hợp phát sinh tổn thất so với phần tái bảohiểm ra nước ngoài, fan cư trú là tổ chức triển khai mua bảo hiểm được nhận số tiền bồithường bởi ngoại tệ chuyển khoản qua ngân hàng từ doanh nghiệp tái bảo hiểm quốc tế thông quadoanh nghiệp bảo đảm để thanh toán các ngân sách khắc phục tổn thất ngơi nghỉ nướcngoài.

9. Fan cư trú là tổ chức marketing hàng miễn thuếđược niêm yết giá sản phẩm & hàng hóa bằng nước ngoài tệ cùng nhận giao dịch thanh toán bằng nước ngoài tệ chuyểnkhoản hoặc tiền mặt từ việc cung ứng hàng hóa. Ngoại tệ áp dụng trong giao dịchtại cửa hàng miễn thuế triển khai theo điều khoản của điều khoản về sale bánhàng miễn thuế.

10. Bạn cư trú là tổ chức đáp ứng dịch vụ làm việc khucách ly tại các cửa khẩu quốc tế, tổ chức marketing kho nước ngoài quan được niêm yết,báo giá, định giá, ghi giá chỉ trong đúng theo đồng bởi ngoại tệ và nhận giao dịch thanh toán bằngngoại tệ chuyển khoản qua ngân hàng hoặc tiền phương diện từ việc cung cấp hàng hóa với dịch vụ.

11. Tín đồ cư trú là tổ chức triển khai làm cửa hàng đại lý cho hãng sản xuất vậntải quốc tế trên các đại lý hợp đồng đại lý ký kết thân hai bên tiến hành theoquy định sau:

a) Được thay mặt cho thương hiệu vận tải quốc tế báogiá, định giá, ghi giá bán trong hợp đồng bởi ngoại tệ đối với cước phí vận tảihàng hóa quốc tế. Việc giao dịch thanh toán phải thực hiện bằng đồng Việt Nam;

b) Được đưa ra hộ bởi ngoại tệ chuyển tiền để thanhtoán tiền mua sắm chọn lựa hóa, dịch vụ tại cảng biển khơi quốc tế, khu phương pháp ly tại sảnh bayquốc tế;

c) Được đưa ra hộ bởi ngoại tệ tiền mặt nhằm trả lương,thưởng, phụ cấp cho tất cả những người không cư trú bởi vì hãng tàu biển nước ngoài ủy quyền.

12. Tín đồ cư trú là doanh nghiệp chiết xuất thực hiệntheo chính sách sau:

a) Được ghi giá bán trong vừa lòng đồng bởi ngoại tệ vàthanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản qua ngân hàng khi mua sắm và chọn lựa hóa trường đoản cú thị trường nội địa đểsản xuất, gia công, tái chế, đính thêm ráp mặt hàng xuất khẩu hoặc nhằm xuất khẩu, trừ hànghóa nằm trong diện cấm xuất khẩu. Công ty lớn trong nước được báo giá, định vị bằngngoại tệ cùng nhận thanh toán giao dịch bằng ngoại tệ chuyển khoản qua ngân hàng khi bán sản phẩm hóa chodoanh nghiệp chế xuất;

b) Được báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng bằngngoại tệ cùng thanh toán, nhận giao dịch thanh toán bằng ngoại tệ giao dịch chuyển tiền với doanhnghiệp chế xuất khác.

13. Người cư trú là tổ chức marketing trong lĩnh vựcvận ship hàng không, khách sạn, du lịch được niêm yết, quảng cáo giá bán hànghóa, thương mại & dịch vụ bằng Đồng việt nam và ngoại tệ tương tự trên trang tin năng lượng điện tử,ấn phẩm chăm ngành (không bao gồm thực đối kháng và báo giá dịch vụ) chỉ sử dụngtiếng nước ngoài.

14. Người cư trú, fan không cư trú là tổ chức đượcthỏa thuận với trả lương, thưởng, phụ cấp trong phù hợp đồng lao động bởi ngoại tệchuyển khoản hoặc chi phí mặt cho tất cả những người không cư trú và người cư trú là người nướcngoài thao tác cho chính tổ chức triển khai đó.

15. Fan không cư trú là cơ quan ngoại giao, cơquan lãnh sự được niêm yết bằng ngoại tệ và thu phí thị thực xuất nhập cảnh,các nhiều loại phí, lệ tầm giá khác bởi ngoại tệ chuyển tiền hoặc chi phí mặt.

16. Fan không cư trú thực hiệntheo cách thức sau:

a) Được chuyển tiền bằng ngoại tệ cho tất cả những người khôngcư trú khác;

b) Được ghi giá trong đúng theo đồng bằng ngoại tệ vàthanh toán chi phí xuất khẩu hàng hóa, thương mại & dịch vụ bằng ngoại tệ giao dịch chuyển tiền cho ngườicư trú. Tín đồ cư trú được báo giá, định giá bằng ngoại tệ và nhận thanh toán bằngngoại tệ giao dịch chuyển tiền khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho người không cư trú.

17. Các trường vừa lòng khác được phépsử dụng ngoại ân hận trên lãnh thổ nước ta được Thống đốc ngân hàng Nhà nước ViệtNam coi xét, chấp thuận căn cứ vào tình hình thực tiễn và tính chất cần thiết củatừng ngôi trường hợp.

Điều 5. Trọng trách của tổ chức,cá nhân có hoạt động ngoại ăn năn trên cương vực Việt Nam

1. Tổ chức triển khai tín dụng được phép và tổ chức khác đượcphép đáp ứng dịch vụ ngoại hối hận có trách nhiệm:

a) Thực hiện nghiêm túc và hướng dẫn quý khách hàng thựchiện các quy định trên Thông tư này;

b) Kiểm tra, gìn giữ các giấy tờ và chứng từ phù hợpvới những giao dịch thực tiễn theo lý lẽ tại Thông tứ này.

2. Tổ chức triển khai và cá thể có tương quan khác tất cả tráchnhiệm thực hiện trang nghiêm các biện pháp tại Thông bốn này.

Điều 6. Cách xử trí vi phạm

Tổ chức, cá thể vi phạm các quy định tại Thông tưnày, tùy thuộc vào tính hóa học và mức độ vi phạm, có khả năng sẽ bị xử lý theo biện pháp của phápluật.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 10tháng hai năm 2014.

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ thống trị ngoại hối,Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốcNgân hàng nhà nước bỏ ra nhánh những tỉnh, thành phố trực ở trong Trung ương, chủ tịchHội đồng quản trị, quản trị Hội đồng thành viên, tổng giám đốc (Giám đốc) những tổchức tín dụng được phép phụ trách tổ chức thực hành Thông bốn này.

Xem thêm: Xem Điểm Sinh Viên Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Hệ Thống Thông Tin Sinh Viên

Nơi nhận: - Như Khoản 2 Điều 7; - Ban lãnh đạo NHNN; - Văn phòng chủ yếu phủ; - bộ Tư pháp (để kiểm tra); - Công báo; - Lưu: VP, Vụ QLNH.

Lịch thi đấu World Cup