- các electron nguyên tử ở trạng thái cơ bản lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao.

Bạn đang xem: Thứ tự mức năng lượng từ thấp đến cao


*

- vật dụng tự thu xếp mức tích điện (phân mức năng lượng):1s 2s 2p 3s 3p 4s 3 chiều 4p 5s 4 chiều 5p …

- trang bị tự những lớp electron: 1s 2s 2p 3s 3p 3 chiều 4s 4p 4d 4f …

2. Nguyên lí Pauli

- trên 1 obitan nguyên tử chứa tối đa 2 electron và tất cả chiều tự quay khác chiều nhau xung quanh trục riêng của mỗi electron.

Ví dụ: Phân lớp s đựng 1AO => Số e về tối đa là 2e, được kí hiệu 

*

3. Luật lệ Hund

- Trong thuộc 1 phân lớp, các electron điền vào các obitan sao để cho số electron đơn lẻ là mập nhất.

Ví dụ:

+ có 3e phân bố trong 3AO của phân lớp p như sau:

$uparrow $

$uparrow $

$uparrow $

+ bao gồm 5e phân bổ trong 3 AO của phân lớp p. Như sau:

$uparrow downarrow $

$uparrow downarrow $

$uparrow $

+ tất cả 5e phân bố trong 5 AO của phân lớp d như sau:

$uparrow $

$uparrow $

$uparrow $

$uparrow $

$uparrow $

II. CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ


1. Cấu hình electron của nguyên tử

- thông số kỹ thuật electron của nguyên tử màn biểu diễn sự phân bổ electron trên những phân lớp thuộc những lớp khác nhau.

- Quy ước phương pháp viết thông số kỹ thuật e:

 + STT lớp e được ghi bằng văn bản số (1, 2, 3, …)

 + Phân lớp được ghi bằng những chữ mẫu thường s, p, d, f

 + Số e được ghi ngay số ở bên trên bên nên của phân lớp (s2, p6) 

- Một số để ý khi viết thông số kỹ thuật e:

 + Cần xác minh đúng số e của nguyên tử hay ion (số e = số p. = Z)

 + rứa vững các nguyên lí cùng quy tắc, kí hiệu của lớp với phân lớp

 + luật lệ bão hòa và buôn bán bão hòa bên trên d cùng f: cấu hình e bền khi các e điền vào phân lớp d với f đạt bão hòa (d10, f14) hoặc cung cấp bão hòa (d5, f7)

 - công việc viết thông số kỹ thuật e nguyên tử

B1: Điền lần lượt các e vào những phân lớp theo thứ tự tăng cao mức năng lượng.

B2: thu xếp lại theo đồ vật tự các lớp với phân lớp theo nguyên tắc từ trong ra ngoài.

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 A Closer Look 1 Trang 28, A Closer Look 1 Unit 9: Cities Of The World

B3: xem xét phân lớp nào có công dụng đạt mang lại bão hòa hoặc phân phối bão hòa thì tất cả sự sắp xếp lại những electron ở những phân lớp (chủ yếu đuối là d cùng f)

Ví dụ: Viết cấu hình e nguyên tử của các nguyên tố sau:

+ H (Z = 1) : 1s1

+ Ne (Z = 10) : 1s22s22p6

+ Cl (Z = 17) : 1s22s22p63s23p5 

Chú ý trường hợp quánh biệt: những nguyên tố có thông số kỹ thuật nguyên tử phân phối bão hòa:

+ Cr (Z = 24) 1s22s22p63s23p63d44s2 gửi thành 1s22s22p63s23p63d54s1

+ Cu (Z = 29) 1s22s22p63s23p63d94s2 đưa thành 1s22s22p63s23p63d104s1

 - Cách khẳng định nguyên tố s, p, d, f:

+ yếu tắc s: gồm electron sau cùng điền vào phân lớp s

+ thành phần p: tất cả electron cuối cùng điền vào phân lớp p

+ yếu tắc d: gồm electron sau cùng điền vào phân lớp d

+ thành phần f: có electron cuối cùng điền vào phân lớp f


2. Cấu hình e nguyên tử của đôi mươi nguyên tố đầu (sgk)


3. Đặc điểm của lớp e xung quanh cùng

- Đối với toàn bộ các nguyên tố, phần ngoài cùng có nhiều nhất là 8 electron (không thâm nhập vào những phản ứng hóa học)

- Khí hiếm (Trừ He có 2e lớp ngoài cùng) có 8e phần bên ngoài cùng

- Kim loại: 1, 2, 3 e lớp ngoài cùng

- Phi kim : 5, 6, 7 e lớp bên ngoài cùng

- Nguyên tử có 4 electron ngoại trừ cùng có thể là nguyên tử của nguyên tố kim một số loại hoặc phi kim.