Sinh hoạt chi bộ là trong số những loại hình nghỉ ngơi đảng diễn ra ở cửa hàng đảng; là chuyển động tập thể của tất cả đảng viên nhằm bàn bạc, thảo luận, quyết định những chủ trương, biện pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị chức năng và xây dựng tổ chức triển khai đảng trong sạch, vững mạnh.

Bạn đang xem: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ


*

Một buổi sinh hoạt chi bộ của chi bộ văn phòng Đảng ủy Khối

Sinh hoạt chi bộ gồm vai trò, công dụng to lớn so với việc nâng cấp năng lực lãnh đạo toàn diện và sức đại chiến của tổ chức triển khai đảng. Trải qua sinh hoạt bỏ ra bộ nhằm xây dựng đưa ra bộ đảng trong sạch, vững vàng mạnh, đảm bảo an toàn cho tổ chức đảng lãnh đạo chiến thắng nhiệm vụ thiết yếu trị được giao. Sinh hoạt chi bộ vươn lên là yêu cầu có tính nguyên tắc, bắt buộc đối với mọi tổ chức triển khai đảng, hầu như cán bộ, đảng viên.

Sinh hoạt chi bộ đang thực sự được mở rộng và phát huy dân chủ, duy nhất là câu hỏi thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, trách nhiệm của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của đảng viên; tạo nên không khí dân chủ, toá mở, tình thật để số đông cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, trung ương tư, hoài vọng của mình; kịp thời biểu dương, khen thưởng đầy đủ đảng viên gương mẫu, gồm thành tích xuất sắc cùng giúp đỡ, giáo dục, xử lý đa số đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm.

Nội dung nghỉ ngơi ở những chi bộ cơ bản bảo đảm được tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính pk của Đảng; đã kịp thời phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn và chỉ huy của cấp cho ủy cấp trên; những chủ trương, con đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật trong phòng nước; tình hình thời sự nội địa và quốc tế cho đảng viên. Vào sinh hoạt chi bộ vẫn tập trung bàn luận thẳng thắn, giải quyết và xử lý những vụ việc cụ thể, thiết thực, cân xứng của chi bộ, đáp ứng nguyện vọng đường đường chính chính của cán bô, đảng viên.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại nhiều bỏ ra bộ chưa tiến hành tốt cơ chế sinh hoạt định kỳ, tỷ lệ đảng viên thâm nhập sinh hoạt thấp. Một vài nơi, ngôn từ sinh hoạt bỏ ra bộ còn 1-1 điệu, mang tính chất hình thức, chiếu lệ, nặng trĩu về kiểm điểm công tác làm việc chuyên môn, chưa chú trọng đánh giá hiệu quả công tác của bỏ ra bộ, vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của bỏ ra ủy với tính tiên phong gương mẫu mã của đảng viên.

Một số đưa ra bộ chưa có kế hoạch và thông báo trước văn bản sinh hoạt mang lại đảng viên, không phân công nhiệm vụ rõ ràng trong sinh hoạt, không phát huy được ý thức, trách nhiệm của đảng viên, bởi vì vậy tính đương đầu phê bình và tự phê bình của đảng viên còn yếu, những đảng viên né tránh, nể nang, không đủ can đảm góp ý, phê bình đảng viên là cán cỗ lãnh đạo.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề chưa đảm bảo; vấn đề ghi biên bản nội dung sinh hoạt sống nhiều đưa ra bộ còn sơ sài, chưa phản ánh vừa đủ nội dung và tình tiết của buổi sinh hoạt. Một số nội dung cần đảm bảo an toàn tính chính xác để giao hàng công tác kiểm tra, đo lường và tính toán nhưng không được thể hiện đầy đủ như: ý kiến phát biểu của đảng viên, nguyên nhân đảng viên vắng tanh mặt, số chủ kiến đồng ý, không chấp nhận khi chi bộ biểu quyết hoặc bỏ thăm kín… một số trong những cấp ủy không thực sự tâm huyết, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, túng bấn thư đưa ra bộ chưa nắm vững nghiệp vụ công tác làm việc đảng. Công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên từng năm còn bị coi nhẹ.

Những giảm bớt nêu bên trên là do một vài cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của bỏ ra bộ; nhóm ngũ cấp cho ủy viên và túng thiếu thư bỏ ra bộ chưa được bồi dưỡng thường xuyên về nghiệp vụ công tác làm việc đảng; nhiều chi bộ không coi trọng công tác giáo dục, rèn luyện và thống trị và phân công trách nhiệm cho đảng viên; một phần tử đảng viên chưa tự giác, gương chủng loại chấp hành chính sách sinh hoạt đảng. Công tác làm việc chỉ đạo, theo dõi, lí giải và kiểm tra, giám sát và đo lường của cấp ủy cấp trên đối với việc sinh hoạt chi bộ chưa liên tiếp dẫn tới các hạn chế, khuyết điểm chậm rì rì được tương khắc phục.

Để tiếp tục cải thiện chất lượng sinh hoạt chi bộ, tự khắc phục hồ hết hạn chế, yếu kém trong thời gian qua, thiết nghĩ những cấp ủy đảng cần triệu tập thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

Một là, làm cho những cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong đảng cỗ nhận thức sâu sắc hơn, coi trọng hơn về sinh hoạt bỏ ra bộ gắn thêm với nâng cao năng lực lãnh đạo và sức đại chiến của tổ chức đảng trong tình trạng mới.

Hai là, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với đảng viên vào việc lành mạnh và tích cực học tập, rèn luyện, tu chăm sóc phẩm hóa học đạo đức, lối sống; đoàn kết, chia sẻ giúp đỡ nhau thuộc tiến bộ.

Ba là, gắn việc nâng cấp chất lượng sinh hoạt chi bộ với việc học tập, tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong những Hồ Chí Minh.

Bốn là, nạm chắc thực trạng và bốn tưởng đảng viên, xây dựng chi bộ TSVM, chống “tự diễn biến”, “tự gửi hóa”, chấm dứt xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đối chọi vị.

Đồng thời tiến hành các giải pháp:

2. thực hiện đúng chính sách về nguyên tắc, nề nếp sinh hoạt bỏ ra bộ và sinh hoạt chăm đề; đẩy mạnh tính nêu gương của cung cấp ủy vào sinh hoạt bỏ ra bộ.

3. mở rộng dân nhà trong sinh hoạt bỏ ra bộ chế tạo không khí toá mở, chân thành, khuyến khích đảng viên hăng hái tham gia phát biểu xây dựng chi bộ. Hằng năm, các cấp ủy phải lý thuyết chuyên đề và phân công đảng viên chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng quý theo quy định.

4. thiết kế và phát hành Hướng dẫn nâng cấp chất lượng sinh hoạt chi bộ vào Đảng bộ (cụ thể hóa ngôn từ Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW), trong số đó nêu rõ các tiêu chuẩn đánh giá unique sinh hoạt chi bộ.

5. tăng tốc công tác kiểm tra, giám sát; định kỳ những cấp ủy tổ chức tổng kết, nhận xét rút ghê nghiêm và nêu các mô hình hay, trí tuệ sáng tạo để học tập; kịp thời cồn viên, tuyên dương, khen thưởng các chi cỗ và bí thư chi bộ tất cả thành tích xuất sắc.

6. tiếp tục củng cố, kiện toàn và tổ chức triển khai bồi dưỡng, tập huấn nhiệm vụ cho đội ngũ chi ủy và túng thư chi bộ nhằm nâng cấp chất lượng cấp ủy, tốt nhất là túng bấn thư bỏ ra bộ; từng bước thực hiện nhất thể hóa túng thư đưa ra bộ bên cạnh đó là thủ trưởng cơ quan, đối chọi vị.

Xem thêm: " Người Ơi Khi Cố Quên Là Khi Càng Nhớ Thêm " (Kiếm Được 3 Bài)

7. phát hành quy chế phối hợp giữa cấp cho ủy và chỉ đạo cơ quan, 1-1 vị, trong đó xác định rõ trách nhiệm, quy trình, nguyên lý phối hợp, tạo đk về đều mặt để đưa ra bộ hoạt động./.