Chọn lớpTất cảMẫu giáoLớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Đại học cùng Cao đẳng


Bạn đang xem: Tích 10 số tự nhiên đầu tiên bằng bao nhiêu

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Chọn lớpTất cảMẫu giáoLớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Đại học và Cao đẳng
Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sử Địa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

*

Tích của 5 số từ nhiên đầu tiên khác 0 là : 1 . 2 . 3 . 4 . 5 = 120

Tổng của 10 số từ nhiên đầu tiên là : 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8=45

Tổng của tích 5 số trường đoản cú nhiên thứ nhất khác 0 với tổng của 10 số từ bỏ nhiên đầu tiên là : 120 + 45 = 165


Tổng của tích 5 số tự nhiên đầu tiên khác 0 cùng với tổng của 10 số trường đoản cú nhiên đầu tiên là......bao nhiêu dzạ???


Tích 5 số từ bỏ nhiên trước tiên khác 0 là

1x2x3x4x5=100

Tổng 10 số tự nhiên đầu là

0+1+2+3+4+5+6+7+8+9=45

Tổng nhị phép tính bên trên là

100+45=145


Tích của 5 số TN không giống 0 la:

1.2.3.4.5=100

Tổng của 10 số TN đầu la :

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=45

Tổng của 2 số bên trên là :

100+45=145

Đ/S 145


Cho mình hỏi câu này nha 

tổng của tích 5 số từ bỏ nhiên trước tiên khác 0 với tổng của 10 số tự nhiên đầu tiên là


Tích của 5 số thoải mái và tự nhiên đầu khác 0 là : 1*2*3*4*5 = 120

tổng của 10 số từ bỏ nhiên thường xuyên là : 0+1+2+3+4+5+6+7+8+9=45

Vậy tổng của hai số là : 120+45=165


10 số từ nhiên đầu tiên là:

0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9

Tích của 10 số đó là:

0 x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 = 0 ( bởi vì số nào nhân cùng với 0 cũng bởi 0 )

Đ/s: ...

~ Ủng hộ nhé ~ 


10 số đó là : 0;1;2;...;8;9

vì vào đó có chữ số 0 đề xuất tích 10 số tự nhiên đó là 0 ( số tự nhiên nào nhân với 0 thì bằng 0 )


Tổng của tích 2002 số thoải mái và tự nhiên khác không trước tiên với tích 2002 số tự nhiên lẻ thứ nhất là một số trong những có tận cùng là bao nhiêu.


Theo đề tổng là tích của 2 dãy 

1,2,3,4,..,2002

1,3,5,7,9,11,13,..,4003 

1 x 2 x 3 x 4 x 5 ... X 2002 

Ta thấy 2 x 5 xuất xắc 4 x 5 đã tất cả chữ số tận thuộc là 0 vậy thì nhân cho những số khác cũng có thể có tận cùng là 0 

1 x 3 x 5 x 7 x 9 ... X 4003 

Ta thấy 3 x 5 = 15 tận thuộc là 5 mà vị thừa số nào cũng là số lẻ nen tận cùng 5 k thể nào được thiết kế tòn thành số lẻ , vậy chữ số tận cùng ở đầu cuối vẫn là 5 

Tổng của 2 tích đó vậy 0 + 5 = 5 ; tổng hai tích đó tất cả chữ số tận thuộc là 5 


a VIẾT LŨY THỪA BẬC 2 CỦA trăng tròn SỐ TỰ NHIÊN ĐẦU TIÊN 

b VIẾT LŨY THỪA BẬC 3 CỦA 10 SỐ TỰ NHIÊN ĐẦU TIÊN

c VIẾT LŨY THỪA BẬC 9 CỦA 8 SỐ TỰ NHIÊN ĐẦU TIÊN

 
Xem thêm: Quyết Định Cử Đi Công Tác Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Quyết Định Cử Đi Công Tác Tiếng Anh

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên