Với giải bài 1 trang 14 sgk hóa học lớp 11 được biên soạn lời giải cụ thể sẽ giúp học viên biết biện pháp làm bài bác tập môn Hóa 11. Mời chúng ta đón xem:


Giải Hóa 11 bài 3: Sự điện li của nước. PH. Chất chỉ thị axit - bazơ

Video Giải bài 1 trang 14 hóa học lớp 11

Bài 1 trang 14 chất hóa học lớp 11:Tích số ion của nước là gì và bằng bao nhiêu nghỉ ngơi 25oC?

Lời giải:

Tích số ion của nước là tích số của mật độ H+và độ đậm đặc OH-(kH2O= .

Bạn đang xem: Tích số ion của nước

) trong nước với cả trong các dung dịch loãng của các chất không giống nhau. Ở 25oC bằng thực nghiệm, fan ta xác định được = = 10-7(M).

Vậy tích số ion của nước (ở 25oC) là kH2O= = 10-14

Bài 2 trang 14 Hóa 11: phát biểu định nghĩa môi trường axit, trung tính và kiềm theo độ đậm đặc H+ và pH...

Bài 3 trang 14 Hóa 11: Chất thông tư axit – bazơ là gì...

Bài 4 trang 14 Hóa 11: Một dung dịch bao gồm = 1,5.10-5. Môi trường của dung dịch này là...

Bài 5 trang 14 Hóa 11: Tính mật độ H+, OH- cùng pH của dung dịch HCl 0,10M và dung dịch NaOH 0,010M...

Xem thêm: Sử Dụng Một Số Biện Pháp Nghệ Thuật Trong Văn Bản Thuyết Minh

Bài 6 trang 14 Hóa 11: hỗn hợp HCl 0,010M, tích số ion của nước là...1 125 lượt xem
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

Xem cấp tốc chương trình Lớp 11


hóa học 11

Đề thi hóa học 11

những dạng bài tập hóa học lớp 11

Giải sbt chất hóa học 11

kim chỉ nan Hóa học 11

Giải sgk hóa học 11


Ngữ văn 11

Văn chủng loại lớp 11

tác giả tác phẩm Ngữ văn lớp 11

biên soạn văn 11 (ngắn nhất)

biên soạn văn 11 (hay nhất)

nắm tắt chiến thắng Ngữ văn 11


Toán 11

Đề thi Toán 11

định hướng Toán 11

các dạng bài xích tập Toán lớp 11

Giải sgk Toán 11


tiếng Anh 11

Giải sbt giờ Anh 11 (thí điểm)

Giải sbt giờ đồng hồ Anh 11

Giải sgk tiếng Anh 11

Giải sgk giờ đồng hồ Anh 11 (thí điểm)

bài xích tập giờ đồng hồ Anh 11 có đáp án

Đề thi giờ đồng hồ Anh 11


lịch sử 11

Đề thi lịch sử 11

Giải Tập bạn dạng đồ lịch sử 11

định hướng Lịch Sử 11

Giải sgk lịch sử hào hùng 11


đồ gia dụng Lí 11

Đề thi đồ gia dụng lí 11

kim chỉ nan Vật Lí 11

Giải sbt đồ dùng Lí 11

các dạng bài bác tập thiết bị Lí lớp 11

Giải sgk đồ vật Lí 11


Sinh học 11

lý thuyết Sinh học tập 11

Giải sgk Sinh học tập 11


giáo dục đào tạo công dân 11

triết lý Giáo dục công dân 11

Giải sgk giáo dục và đào tạo công dân 11


Địa Lí 11

Đề thi Địa lí 11

Giải Tập bạn dạng đồ Địa Lí 11

triết lý Địa Lí 11


giáo dục và đào tạo quốc chống - an toàn 11

Giải sgk giáo dục đào tạo quốc chống - bình yên 11


*

trình làng
links
cơ chế
kết nối