Với giải bài 1 trang 14 sgk Hóa học lớp 11 được biên soạn lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập môn Hóa 11. Mời các bạn đón xem:


Giải Hóa 11 Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit - bazơ

Video Giải Bài 1 trang 14 Hóa học lớp 11

Bài 1 trang 14 Hóa học lớp 11:Tích số ion của nước là gì và bằng bao nhiêu ở 25oC?

Lời giải:

Tích số ion của nước là tích số của nồng độ H+và nồng độ OH-(kH2O= .

Bạn đang xem: Tích số ion của nước

) trong nước và cả trong các dung dịch loãng của các chất khác nhau. Ở 25oC bằng thực nghiệm, người ta xác định được = = 10-7(M).

Vậy tích số ion của nước (ở 25oC) là kH2O= = 10-14

Bài 2 trang 14 Hóa 11: Phát biểu định nghĩa môi trường axit, trung tính và kiềm theo nồng độ H+ và pH...

Bài 3 trang 14 Hóa 11: Chất chỉ thị axit – bazơ là gì...

Bài 4 trang 14 Hóa 11: Một dung dịch có = 1,5.10-5. Môi trường của dung dịch này là...

Bài 5 trang 14 Hóa 11: Tính nồng độ H+, OH- và pH của dung dịch HCl 0,10M và dung dịch NaOH 0,010M...

Xem thêm: Sử Dụng Một Số Biện Pháp Nghệ Thuật Trong Văn Bản Thuyết Minh

Bài 6 trang 14 Hóa 11: Dung dịch HCl 0,010M, tích số ion của nước là...1 125 lượt xem
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

Xem nhanh chương trình Lớp 11


Hóa học 11

Đề thi Hóa học 11

Các dạng bài tập Hóa học lớp 11

Giải sbt Hóa học 11

Lý thuyết Hóa học 11

Giải sgk Hóa học 11


Ngữ văn 11

Văn mẫu lớp 11

Tác giả tác phẩm Ngữ văn lớp 11

Soạn văn 11 (ngắn nhất)

Soạn văn 11 (hay nhất)

Tóm tắt tác phẩm Ngữ văn 11


Toán 11

Đề thi Toán 11

Lý thuyết Toán 11

Các dạng bài tập Toán lớp 11

Giải sgk Toán 11


Tiếng Anh 11

Giải sbt Tiếng Anh 11 (thí điểm)

Giải sbt Tiếng Anh 11

Giải sgk Tiếng Anh 11

Giải sgk Tiếng Anh 11 (thí điểm)

Bài tập Tiếng Anh 11 có đáp án

Đề thi Tiếng Anh 11


Lịch sử 11

Đề thi Lịch sử 11

Giải Tập bản đồ Lịch sử 11

Lý thuyết Lịch Sử 11

Giải sgk Lịch sử 11


Vật Lí 11

Đề thi Vật lí 11

Lý thuyết Vật Lí 11

Giải sbt Vật Lí 11

Các dạng bài tập Vật Lí lớp 11

Giải sgk Vật Lí 11


Sinh học 11

Lý thuyết Sinh học 11

Giải sgk Sinh học 11


Giáo dục công dân 11

Lý thuyết Giáo dục công dân 11

Giải sgk Giáo dục công dân 11


Địa Lí 11

Đề thi Địa lí 11

Giải Tập bản đồ Địa Lí 11

Lý thuyết Địa Lí 11


Giáo dục quốc phòng - an ninh 11

Giải sgk Giáo dục quốc phòng - an ninh 11


*

Giới thiệu
Liên kết
Chính sách
Kết nối