Phần a closer look 2 cung cấp cho mình học ngữ pháp về các cấu trúc câu hỏi. Bài viết cung cấp cho cấp nhắc nhở giải bài bác tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Grammar

1. Complete the sentences 

Hoàn thành các câu sau. áp dụng thì lúc này đơn với tương lai đối chọi cho động từ.

Bạn đang xem: Tiếng anh 7 unit 1: a closer look 2

1. Ngoc loves cartoons, but she says she will not/won’t continue this hobby in the future. Ngọc phù hợp phim hoạt hình, dẫu vậy cô ấy nói cô ấy đang không thường xuyên sở ham mê đó trong tương lai.2.They usually take a lot of beautiful photos. Họ thường chụp các hình đẹp. 3. What does your brother do in his không tính tiền time? Em trai bạn làm cái gi lúc thong thả rỗi. 4. I think 10 years from now more people will enjoy gardening Tôi nghĩ rằng 10 năm tới fan ta đang thích có tác dụng vườn. 5. Vì chưng you bởi morning exercise every day? bạn có bè bạn dục buổi sáng hàng ngày không? 6. Will you still play badminton next year? Năm tới các bạn vẫn chơi mong lông chứ?

2. Read the table & complete his report using the present simple 

Bảng dưới cho thấy rằng hiệu quả cuộc điều tra của Nick về sở thích của chúng ta học. Đọc bảng và dứt bảng báo cáo sử dụng thì lúc này đơn.

Name

Activity

Boys

Girls

Nam

Son

Binh

Ly

Hue

Watching TV

every day

every day

every day

every day

every day

Swimming

 

 

 

X 3 per week

x 3 per week

Playing badminton

every day

every day

 

X 4 per week

every day

 

(1) likes (2) watch (3) don’t love (4) go (5) enjoy (6) play (7) plays (8) doesn’t like (9) plays

Em đang hỏi bạn học về sở thích của họ và em gồm vài hiệu quả thú vị. Mọi fan thích xem tv và bọn họ xem nó từng ngày. Bố bạn Nam, Sơn, Bình không thích bơi lội, cơ mà hai bạn nữ là Ly và Huệ lại đi bơi 3 lần 1 tuần. Hầu như họ các thích chơi ước lông. Nam, Sơn, với Huệ chơi cầu lông từng ngày, cùng Ly nghịch thể thao 4 lần 1 tuần. Chỉ gồm Bình là ko thích ước lông, bạn ấy không lúc nào chơi.

3. Think of some activities và make a table like the table

Làm theo nhóm. Nghĩ về vài hoạt động (như là nghe nhạc, chơi bóng rổ, cài đặt sắm) và có tác dụng thành một bảng như bảng vào phần 2.

a. Work in groups. Think of some activities (such as listening to music, playing basketball, of going shopping) and make a table like the table in 2 . One student in the group asks the other group members about the frequency they bởi vì these activities while another student in the group records the answers.

Làm theo nhóm. Nghĩ về vài chuyển động (như là nghe nhạc, đùa bóng rổ, cài đặt sắm) và làm thành một bảng như bảng trong phần 2. Một học sinh trong team hỏi các thành viên trong nhóm về nút độ hay xuyên mà người ta thực hiện tại những vận động này trong khi học viên khác trong nhóm ghi lại câu trả lời.

Xem thêm: Chương Trình Chất Lượng Cao Đại Học Công Nghiệp Tphcm, Review 18: Đại Học Công Nghiệp

Hỏi 5 học tập sinh: Kha, Minh, Mai, Thu, Hoa

A: vì you listen to music every day?

Do you play basketball every day?

Do you go shopping every day?

 

Boys (Bạn trai)

Girls (Bạn gái)

 

Kha

Minh

Mai

Thu

Hoa

-Listerning khổng lồ music (nghe nhạc)

everyday (mỗi ngày)

everyday (mỗi ngày)

everyday (mỗi ngày)

everyday (mỗi ngày)

everyday (mỗi ngày)

playing basketball (Chơi bóng rổ)

3 per week

(3 lần 1 tuần)

4 per week (4 lần 1 tuần)

1 per week (1 lần 1 tuần)

 

 

Going shopping (Đi mua sắm)

 

 

1 per week (1 lần 1 tuần)

1 per week (1 lần 1 tuần)

1 per week (1 lần 1 tuần)

b. Now, as a group, write a short report about what you have found out. Use Nick’s report in 2 as an example.

Bây giờ, viết một báo cáo ngắn về phần lớn điều các bạn tìm ra. Sử dụng report của Nick vào phần 2 để làm ví dụ.

 

We asked some classmates about their hobbies và I got some interesting results. Everybody likes listening lớn music & they listen it every day. The two boys, Kha và Minh, don’t love going shopping, but the three girls. Mai, Thu, Hoa, go shopping once a week. Both two boys enjoy playing basketball. Kha plays basketball 3 times a week. Minh plays basketball 4 times a week. Mai also plays basketball, once a week. Báo cáo của chúng tôi