Phần A closer look 2 giúp bạn học ôn tập và củng nuốm ngữ pháp về thì bây giờ đơn, hiện nay tại ngừng và hiện tại tiếp diễn thông qua các bài tập liên quan đến chủ đề "English speaking countries". Nội dung bài viết sau là gợi nhắc giải bài xích tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Unit 8

*

A closer look 2 – Unit 8: English speaking countries

Grammar

1. Complete the sentences with the correct foms of verbs (present simple, present continuous or present perfect. (Hoàn thành câu với bề ngoài đúng của động từ (hiện trên đơn, hiện tại tiếp nối hoặc hiện tại hoàn thành))

Giải:

The famous Sydney Opera House has served as an arts centre since 1973. (Nhà hát Opera Sydney khét tiếng đã ship hàng như một trung chổ chính giữa nghệ thuật kể từ năm 1973.)There are about 750 million English speakers in the world, và this number is increasing fast. (Có khoảng chừng 750 triệu người nói giờ đồng hồ Anh trên nhân loại và số lượng này đang tăng thêm nhanh chóng.)The statue of Liberty in thành phố new york is a monument which symbolises freedom. (Tượng phụ nữ thần thoải mái ở thành phố new york là đài tưởng niệm mà hình tượng cho sự tự do.)Wngland, Scotland, Wales, and Northern Ireland together form the United Kingdom. (Anh Quốc, Scotland, Wales và Bắc Ireland cùng hình thành nên vương quốc Anh.)America has celebrated Thanksgiving Day on the fourth Thrsday of November since 1864. (Nước Mỹ tổ chức dịp lễ Tạ ơn vào ngày thứ Năm của tuần trang bị 4 mon 11 kể từ năm 1864.)New Zealand is divided into the North Island và the South Island. (New Zealand được phân thành đảo Bắc và đảo Nam.)

2. Four of the underlined verbs in the passage are incorrect in tenses. Find và correct them. (Bốn trong số những động từ bỏ gạch bên dưới trong đoạn văn là sai về thì. Tìm và sửa nó.)

Giải:


Lỗi sai

Sửa

(2) visit

(3) increases

(5) has celebrated

(7) are dancing

have visited

is increasing

celebrates

dance
Xem thêm: Tổng Hợp Cách Viết Đoạn Văn Nghị Luận Xã Hội, Mẹo Hay Làm Đoạn Văn Nghị Luận Xã Hội 200 Từ

Dịch bài:

California là nhà của công viên biểu tượng thế giới - Disneyland. Rộng 670 triệu con người đã viếng nó kể từ thời điểm nó open vào năm 1950 và con số đang tạo thêm nhanh chóng. Một loại hình giải trí không giống được cung ứng khắp rông viên. Cuộc diễu hành những nhân thiết bị của loài chuột Mickey, một sự kiện thịnh hành nhất, đã tổ chức âm nhạc từ những bộ phim Disney nổi tiếng. Vào đám diễu hành, đều nhân vật nổi tiếng của Disney diễu hành dọc trên đường, hoặc bên trên xe diễu hành hoặc là di chuyển bộ. Bọn chúng nhảy múa theo nhạc, xin chào khách tham quan, nói chuyện với trẻ em và tạo dáng chụp hình. Mọi tín đồ đều được mừng đón tham gia vào niềm vui

3. A. Read the schedule và underline the verbs in the sentences describing the activities. (Đọc thời khóa biểu với gạch dưới phần đa động từ vào câu diễn đạt những hoạt động.)

The Debating Competition takes place in the Main Hall on April 3rd. (Cuộc thi tranh luận ra mắt ở hội ngôi trường chính vào ngày 3 mon 4.)The bus for excursion khổng lồ the chocolate factory leaves at 8.00 am on April 14th. (Xe buýt tham quan nhà máy sô-cô-la tách đi thời gian 8 giờ chiếu sáng ngày 14 mon 4.)

Giải:

Các từ mô tả các hoạt động:

Take place: diễn raLeave: tách đi

b. Work in groups. Discuss the questions. (Làm câu hỏi theo nhóm. Thảo luận những câu hỏi.)

Giải:

What time vì chưng the sentences refer to: the present or the future. (Các câu nhắc đến thời hạn nào: hiện tại hay tương lai?)=>The future (Tương lai)What tense are the verbs in the sentences? (Những đụng từ vào câu ở thì nào?)=>The present simple (Thì lúc này đơn)

4. Use the verbs in the box in their correct forms to complete the sentences describing other activities. (Sử dụng phần lớn động tự trong form ở dạng dúng đê ngừng các câu biểu đạt những chuyển động trong phần 3a.)

Giải:

Giải:

Monday: we has the English DebatingContest at the main hall. (Thứ hai: chúng tôi có hội thi tranh luận giờ đồng hồ Anh sinh sống hội ngôi trường chính.)Tuesday: the school celebrates drawing activites about sea and islands at the library. (Thứ ba: trường tổ chức những chuyển động về về biển hòn đảo ở thư viện.)Wednesday: the school holds an exhibition of good drawings at the main hall. (Thứ tư: trường học tổ chức triển khai triển làm phần đa bức vẽ dẹp ờ hội trường.)Thursday: the school hosts an opening of photographing club at the main hall. (Thứ năm: trường tổ chức triển khai cuộc mở màn câu lạc cỗ nhiếp ảnh ở hội trường.)Friday: the school has a sports competition to celebrate the sea và island festival. (Thứ sáu: trường có hội thi thể thao để mừng liên hoan biển đảo.)