Task 1. Have you seen these road signs? Talk about the meaning of the signs below with a partner.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 unit 7 a closer look 1

(Em đã từng có lần thấy những biển cả báo đường bộ chưa? Hãy nói về ý nghĩa sâu sắc của những biển lớn báo dưới với một tín đồ bạn.) 

*

Hướng dẫn giải:

1. Traffic lights: đèn giao thông

2. No parking: cấm đậu xe

3. No right turn: cấm rẽ phải 

4. Hospital ahead: bệnh viện phía trước 

5. Parking: đậu xe 

6. Cycle lane: đường đi xe pháo đạp

7. School ahead: trường học tập phía trước 

8. No cycling: cấm chạy xe đạp

Bài 2

Task 2. Label the signs in with the words/phrases below.

(Gắn tên những hải dương báo vào phần 1 với đông đảo từ/ nhiều từ bên dưới cho phù hợp)

*

*

Hướng dẫn giải:

1. C - no right turn: cấm rẽ phải 

2. F - cycle lane: đường đi xe đạp

3. E - parking: đậu xe 

4. H - no cycling: cấm chạy xe đạp điện

5. A - traffic lights: đèn giao thông

6. D - hospital ahead: bệnh viện phía trước 

7. B - no parking: cấm đậu xe

8. G - school ahead: trường học tập phía trước 

Bài 3

Task 3. Work in pairs. Discuss which of the signs you see on the way to lớn school.

(Làm theo cặp. Bàn thảo về biển lớn báo em thấy trên đường đi học)

*

Hướng dẫn giải:

A: On the way to lớn school, I can see a “no left turn” sign.

Tạm dịch: bên trên đường tới trường tôi rất có thể thấy một biển lớn báo “cấm rẽ trái”.

B: On the way to school, there is a “school ahead” sign.

Tạm dịch: trên phố đến trường tối có thể thấy một biển cả báo “trường học tập phía trước”.

A: và there is a hospital on the way lớn school, so I can see a “hospital ahead” sign.

Tạm dịch: Và có một bệnh viện trên tuyến đường đi đến trường, vì thế tôi hoàn toàn có thể thấy một đại dương báo “bệnh viện phía trước.”

Bài 4

Task 4. Listen and repeat. Pay attention lớn sounds /e/ và /eɪ/.

(Nghe với lặp lại. Chú ý những âm /e/ cùng /ei/)

Click tại đây để nghe:

*

Bài 5

Task 5. Listen khổng lồ these sentences carefully. Single­underline the words with sound /e/, và double-underline the words with sound /eɪ/.

(Nghe những câu này thiệt cẩn thận. Gạch một gạch bên dưới những trường đoản cú với âm /e/ cùng hai gạch ốp dưới phần đông từ gồm âm /eɪ/.)

Click tại phía trên để nghe:

*

Tạm dịch:

1. Xe cộ đạp của công ty từng bị hỏng lúc tới trường chưa?

2. Đến bên ga không xa lắm.

3. Bọn họ phải tuân thủ luật giao thông vận tải vì sự an toàn của bọn chúng ta.

4. Ở đứa bạn phải đi mặt trái.

5. Chúng ta đang đợi chuyến tàu hỏa sau đó đến.

Xem thêm: Soạn Bài Đánh Nhau Với Cối Xay Gió Ngữ Văn 8 Đánh Nhau Với Cối Xay Gió

Bài 6

Task 6. Find the words containing sound /e/ và the words containing sound /eɪ/ in 1-3 on page 8. Then read them aloud.

(Tìm hồ hết từ chứa âm /e/ và mọi từ chứa âm /eɪ/ vào phần 1-3 trang 8.)

 

*

Hướng dẫn giải:

/e/: ahead, red, left

/eɪ/: phrase, lane, information, way

Từ vựng

- traffic lights: đèn giao thông

- no parking: cấm đậu xe

- no right turn: cấm rẽ phải 

- hospital ahead: bệnh viện phía trước 

- parking: đậu xe 

- cycle lane: đường đi xe cộ đạp

- school ahead: trường học phía trước

- no cycling: cấm chạy xe đạp điện

- obey (v) tuân thủ

- traffic rules: luật pháp giao thông

- break down: bị lỗi


Mẹo tra cứu đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + orsini-gotha.com"Ví dụ: "A Closer Look 1 trang 8 Unit 7 giờ Anh 7 bắt đầu tập 2 orsini-gotha.com"