Cho hai tập khác rỗng $A = left( m - 1;4 ight>;B = left( - 2;2m + 2 ight),m in mathbbR$. Kiếm tìm $m$ nhằm $A cap B e emptyset $.

Bạn đang xem: Tìm m để a giao b bằng rỗng


- tìm kiếm (m) nhằm (A,B e emptyset )

- Tìm điều kiện của (m) nhằm $A cap B = emptyset $ rồi suy ra công dụng bài toán.


+ do $A,B e emptyset $ ta có điều kiện $left{ eginarraylm - 1 - 2endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylm - 2endarray ight. $ $Leftrightarrow - 2 - 2 Leftrightarrow m > - 1$ với kết hợp với điều kiện.

Đáp án D không đúng vì học viên giải không nên $4 1$. Kết hợp với điều kiện


Đáp án nên chọn là: a


...

Bài tập gồm liên quan


Bài tập ôn tập chương 1 Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Các câu sau đây,có bao nhiêu câu là mệnh đề?

(1) Ở phía trên đẹp quá!

(2) Phương trình (x^2 - 3x + 1 = 0) vô nghiệm

(3) $16$ ko là số nguyên tố

(4) hai phương trình (x^2 - 4x + 3 = 0) cùng (x^2 - sqrt x + 3 + 1 = 0) tất cả nghiệm chung.

(5) Số (pi ) có lớn hơn (3) giỏi không?

(6) Italia vô địch Worldcup $2006$

(7) nhì tam giác bằng nhau khi còn chỉ khi chúng có diện tích s bằng nhau.

(8) Một tứ giác là hình thoi khi còn chỉ khi nó bao gồm hai đường chéo cánh vuông góc với nhau.


Trong một trận đấu gồm bốn đội tham gia là (A,B,C,D). Trước khi thi đấu, cha bạn Dung, Quang, Trung dự đoán như sau:

Dung:(B) nhì, còn (C) ba.

Quang:(A) nhì, còn (C) tư.

Xem thêm: Bảng Công Thức Sinx Cosx Bằng Gì, Bảng Công Thức Lượng Giác Và Cách Học Thuộc Nhanh

Trung: (B) nhất cùng (D) nhì.

Kết quả, từng bạn dự kiến đúng một đội nhóm và không đúng một đội. Hỏi mỗi team đã đạt giải mấy?


Nêu mệnh đề lấp định của mệnh đề sau, cho thấy mệnh đề này đúng tốt sai?

(K:) " Phương trình (x^4 - 2x^2 + 2 = 0) có nghiệm "


Phát biểu mệnh đề (P Leftrightarrow Q) cùng xét tính đúng sai của nó với:

(P:) "Tứ giác (ABCD) là hình thoi" và (Q:)" Tứ giác (ABCD) là hình bình hành bao gồm hai đường chéo vuông góc cùng với nhau"


Phát biểu mệnh đề (P Rightarrow Q) và phát biểu mệnh đề đảo, xét tính đúng sai của các mệnh đề đó với:$P:,,,""2 > 9""$ và$Q:,,""4
*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát