- cách 2: Tính $f'left( x ight)$, giải phương trình $f'left( x ight) = 0$ với kí hiệu $x_1,...,x_n$ là những nghiệm của nó.

Bạn đang xem: Tìm m để hàm số không có cực trị

- bước 3: Tính $f''left( x ight)$ với $f''left( x_i ight)$.

- bước 4: Dựa và dấu của $f''left( x_i ight)$ suy ra điểm rất đại, cực tiểu:

+ Tại các điểm $x_i$ cơ mà $f''left( x_i ight) > 0$ thì đó là vấn đề cực đái của hàm số.

+ Tại những điểm $x_i$ mà $f''left( x_i ight) thì chính là điểm cực lớn của hàm số.


Cực trị của hàm số --- Xem chi tiết

Xem lời giải


Lời giải của GV orsini-gotha.com


Đáp án A: $y' = 3x^2 ge 0 $ với tất cả (x) yêu cầu hàm số đồng biến hóa trên (R). Do đó nó không tồn tại cực trị.

Vậy hàm số $y = x^3$ không có cực trị.

Xem thêm: Soạn Bài Cách Làm Bài Nghị Luận Về Một Đoạn Thơ Bài Thơ Bài Thơ Đạt Điểm Tối Đa

Đáp án B: $y' = 3x^2 + 6x = 3xleft( x + 2 ight) = 0 Leftrightarrow left< egingatheredx = 0 hfill\x = - 2 hfill \ endgathered ight.$ $y'' = 6x + 6 Rightarrow left{ egingathered y''left( 0 ight) = 6 > 0 hfill \ y''left( - 2 ight) = - 6 0,forall x > 0hfill \ y' 0,forall x > 0 hfill \ y' a*
Cực trị của hàm số Luyện Ngay

*
*
*
*
*
*
*
*

*


*


*

**


*


*

*

Cho hàm số (y = fleft( x ight)) liên tiếp trên (mathbbR) và tất cả bảng xét lốt (f"left( x ight)) như sau:

*

Hàm số (y = fleft( x ight)) tất cả bao nhiêu điểm rất trị?Cho hàm số (fleft( x ight)) có bảng trở thành thiên như sau:

*

Số điểm cực trị của hàm số (fleft( x^2 - 2x ight)) là:

*

*


*

Cho nhị hàm số bậc tứ (y = fleft( x ight)) cùng (y = gleft( x ight)) có những đồ thị như hình dưới đây (2 đồ gia dụng thị có đúng 3 điểm chung).

*

Số điểm rất trị của hàm số (hleft( x ight) = f^2left( x ight) + g^2left( x ight) - 2fleft( x ight).gleft( x ight)) là: