*
đã trả lời14 tháng 3, 2020bởi xavia2k5Cử nhân(2.8k điểm)được thai chọn là câu hỏi hay nhất16 tháng 3, 2020bởi Phamthunhien

Tìm m để những hàm số

*
liên tục trên R.

Bạn đang xem: Tìm m để hàm số liên tục trên r

- Với x ≠ 1 ta có:

*
nên hàm số liên tục bên trên khoảng ℜ1.

- vị đó hàm số liên tục trên R khi cùng chỉ lúc hàm số liên tục tại x = 1

- Ta có: f(1) = 3m - 2

*

→ nên hàm số liên tục tại x = 1.

*

Vậym = 4/3là những giá trị cần tìm.


Cho hàm số y=f(x) thường xuyên và xác định trên mathbbR. Tra cứu m để phương trình f(4-sin^22x)=m gồm nghiệm?
Cho hàm số y=f(x)+cos2x cùng với f(x) là hàm số thường xuyên trên R. Nếu như y′=√2√cos(2x+π4) thì f(x) rất có thể là...
Cho hàm số (y=fleft(x ight)+cos ^2 x) cùng với (fleft(x ight)) là hàm số tiếp tục trên ( m R). Nếu (y"=sqrt2 cos left(2x+fracpi 4 ight)) thì (fleft(x ight)) hoàn toàn có thể là ... ) (B.fleft(x ight)=frac12 sin 2x. ) (C.fleft(x ight)=sin 2x. ) (D.fleft(x ight)=cos 2x.)
Cho hàm số y=f(x)-cos^2 x với f(x) là hàm số tiếp tục trên R. Giả dụ y′ = 1 ∀ x ∈ R thì hàm số f(x) là?
Cho hàm số (y=fleft(x ight)-cos ^2 x) với (fleft(x ight)) là hàm số tiếp tục trên ( m R). Nếu (y"=1 forall xin m R) thì hàm số (fleft(x ight)) là: (A.x+frac12 cos ; 2x. ) (B. X-frac12 cos ; 2x.) (C. X-sin 2x. ) (D. X+sin 2x.)
Biết rằng hàm số f(x) xác định, liên tiếp trên R có đồ thị được mang đến như mẫu vẽ bên. Tìm số điểm rất tiểu...
Biết rằng hàm số (fleft(x ight)) xác định, thường xuyên trên ( m R) tất cả đồ thị được mang lại như hình vẽ bên. Tìm kiếm số điểm cực tiểu của hàm số (y=fleft.) A. 5. B. 2. C. 4. D. 6.
Biết rằng hàm số f(x) xác định, thường xuyên trên R có đồ thị được mang đến như hình mẫu vẽ bên. Search số điểm rất đại...
Biết rằng hàm số (fleft(x ight)) xác định, liên tục trên ( m R) có đồ thị được mang đến như mẫu vẽ bên. Tìm số điểm cực to của hàm số (y=fleft+2020.) A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
đã hỏi22 mon 11, 2020trong Toán tiểu họcbởi nguyenlengoc070902613 ● cộng tác ViênCử nhân(3.3k điểm)
Cho hàm số y=f(x) liên tiếp trên R và có bảng xét vệt đạo hàm dưới đây. Số điểm rất trị của hàm số là
Cho hàm số y=f(x) thường xuyên trên R và tất cả bảng xét vết đạo hàm tiếp sau đây Số điểm rất trị của hàm số là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Cho hàm số y=f(x) liên tiếp trên R và gồm bảng xét lốt f"(x) như sau: kết luận nào sau đây đúng A. Hàm số tất cả 4 điểm ... ;m số tất cả 2 điểm cực trị. D. Hàm số tất cả 2 điểm rất tiểu.
Cho hàm số (y=fleft(x ight)) có đạo hàm liên tục trên ( m R). Đồ thị hàm số (y=f"left(x ight)) như mẫu vẽ sau: Số điểm cực trị của hàm số (y=fleft(x-2019 ight)-2020x+2021) là A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.

Xem thêm: Hno3 Là Gì? Những Lưu Ý Của Axit Nitric Tác Dụng Với Phi Kim Và Hợp Chất


Cho hàm số y=f(x) liên tiếp trên R và tất cả đồ thị như hình vẽ bên. Hỏi hàm số y=f(f(x)) có bao nhiêu...
Cho hàm số (y=fleft(x ight)) liên tiếp trên ( m R) và tất cả đồ thị như hình vẽ bên. Hỏi hàm số (y=fleft(fleft(x ight) ight)) tất cả bao nhiêu điểm rất trị? ảnh 78 A. 6. B. 8. C. 7. D. 9
Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồngHạng 2: 100.000 đồngHạng 3: 50.000 đồngHạng 4-10: 20.000 đồngBảng xếp hạng update 30 phút một lần