Sử dụng tính chất tổng cha góc của một tam giác, đặc điểm góc không tính và sử dụng đặc điểm của tam giác cân.

Bạn đang xem: Tìm số đo x trong hình vẽ sau


Tam giác (ABC) cân nặng tại (A) (vì (AB = AC) ) gồm (widehat A = 40^circ ) phải (widehat B = widehat ACB = dfrac180^circ - 40^circ 2 = 70^circ )

Mà (widehat ACB) là góc kế bên của tam giác (ACD) cần (widehat ACB = widehat CAD + widehat CDA)

Lại gồm (Delta CAD) cân nặng tại (C Rightarrow widehat CAD = widehat CDA = x) (tính chất)

Nên (widehat ACB = widehat CAD + widehat CDA = 2x Rightarrow x = dfracwidehat ACB2)( = dfrac70^circ 2 = 35^circ .)

Vậy (x = 35^circ .)


Đáp án buộc phải chọn là: c


...

Bài tập tất cả liên quan


Tam giác cân Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Chọn câu sai.


Hai góc nhọn của tam giác vuông cân đối nhau với bằng


Cho tam giác $ABC$ cân tại $A.$ tuyên bố nào trong số phát biểu sau là sai:


Một tam giác cân tất cả góc sinh hoạt đỉnh bằng (64^0) thì số đo góc ở lòng là:


Một tam giác cân bao gồm góc sinh hoạt đáy bởi (70^0) thì số đo góc ngơi nghỉ đỉnh là:


Số tam giác cân nặng trong hình vẽ dưới đây là:


*

Tính số đo (x) trên hình vẽ sau:


*

Cho tam giác $ABC$ vuông cân nặng ở $A.$ Trên đáy $BC$ mang hai điểm $M,N$ sao cho $BM = công nhân = AB.$


Cho tam giác $ABC$ cân nặng tại đỉnh $A$ cùng với (widehat A = 80^0). Trên nhị cạnh $AB,AC$ lần lượt rước hai điểm $D$ cùng $E$ thế nào cho $AD = AE.$ phân phát biểu như thế nào sau đây là sai?


Cho tam giác (ABC) bao gồm (widehat A = 90^circ ;,AB = AC). Khi đó


Cho tam giác (ABC) có (M) là trung điểm của (BC) và (AM = dfracBC2). Số đo góc (BAC) là


Tam giác (ABC) bao gồm (widehat A = 40^circ ;,widehat B - widehat C = 20^circ .) bên trên tia đối của tia (AC) lấy điểm (E) làm thế nào để cho (AE = AB.) Tính số đo góc (CBE.)


Cho tam giác (ABC) bao gồm (widehat A = 120^circ .) bên trên tia phân giác của góc (A) mang điểm (D) làm sao cho (AD = AB + AC.) lúc ấy tam giác (BCD) là tam giác gì?


Cho tam giác $ABC$ gồm (widehat A = 60^ circ ). Vẽ ra phía bên cạnh của tam giác nhì tam giác đa số $AMB$ và $ANC.$


Cho (M) nằm trong đoạn thẳng (AB.) Trên và một nửa phương diện phẳng bờ (AB,) vẽ những tam giác phần đa (AMC,BMD.) hotline (E;F) theo sản phẩm công nghệ tự là trung điểm của (AD;BC.) Tam giác (MEF) là tam giác gì? chọn câu vấn đáp đúng nhất.

Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Giá Cả Thị Trường Là Gì, Giá Cả Thị Trường Là Gì


Cho tam giác (ABC) vuông tại (A) tất cả (widehat B = 30^0.) lúc đó:


Cho tam giác (ABC) cân tại (A) bao gồm (widehat A = 120^0,BC = 6cm.) Đường vuông góc cùng với (AB) trên (A) giảm (BC) làm việc (D.) Độ dài (BD) bằng:


Cho tam giác (ABC) cân tại (A) có: (widehat A = 100^0, BC = a, AC = b.) Về phía ko kể tam giác (ABC) vẽ tam giác (ABD) cân nặng tại (D) có: (widehat ADB = 140^0.) Tính chu vi tam giác (ABD) theo (a) và (b.)


Cho tam giác (ABC) cân nặng tại (B,,widehat BAC = 80^0.) rước (I) là điểm nằm trong tam giác thế nào cho (widehat IAC = 10^0;widehat ICA = 30^0.) Tính góc (ABI.)


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT vì Bộ thông tin và Truyền thông.