Đường trung tuyến đường của một tam giác được định nghĩa là đoạn trực tiếp nối từ đỉnh của tam giác tới trung điểm của cạnh đối diện. Mỗi tam giác gồm 3 mặt đường trung tuyến. Nội dung bài viết này, orsini-gotha.com sẽ share với chúng ta các đặc thù đường trung con đường của tam giác thường thì và các tam giác quan trọng như vuông, cân, đều.

Bạn đang xem: Tính chất của đường trung tuyến


Các đặc điểm đường trung con đường của tam giác thông thường

*

3 đường trung tuyến đường của tam giác đồng quy tại một điểm. Điểm này được gọi là trọng tâm của tam giác.Khoảng giải pháp từ trọng tâm của tam giác đến đỉnh bằng 2/3 độ dài con đường trung tuyến ứng với đỉnh đó.Khoảng phương pháp từ trọng tâm đến trung điểm của mỗi cạnh bởi 1/3 độ dài đường trung tuyến tương ứng với cạnh đóMỗi trung con đường chia diện tích s của tam giác thành hai phần bằng nhau.

Xem thêm: Kể Về Tình Cảm Của Em Đối Với Người Thân Đối Với Em, Kể Về Tình Cảm Của Bố Mẹ, Người Thân Đối Với Em

Tía trung tuyến phân tách tam giác thành sáu tam giác nhỏ dại với diện tích s bằng nhau.

Tính chất đường trung con đường của tam giác cân

*

Đường trung tuyến đường ứng trường đoản cú góc đỉnh đã vuông góc cùng với cạnh đáy tương ứng (nó là con đường trung trực của cạnh đáy)Đường trung tuyến ứng từ góc đỉnh sẽ phân chia góc đỉnh thành 2 góc cân nhau (Nó là mặt đường phân giác của góc đỉnh).Có khá đầy đủ các đặc thù của con đường trung tuyến đường tam giác thông thường

Tính chất đường trung đường của tam giác đều:

Ba mặt đường trung đường của tam giác đều sở hữu độ dài bởi nhau.Ba đường trung tuyến đồng thời cũng là 3 con đường trung trực và con đường phân giác của tam giác đều.Có không thiếu thốn các đặc thù của đường trung tuyến đường tam giác cân

Tính chất đường trung con đường của tam giác vuông

*

Trong tam giác vuông, đường trung đường ứng cùng với cạnh huyền sẽ có chiều dài bằng nửa cạnh huyền.Có khá đầy đủ các đặc điểm của con đường trung đường tam giác thông thường.

Nếu tam giác vuông cân, đường trung đường từ góc vuông, ứng cùng với cạnh huyền sẽ có các đặc điểm của đường trung tuyến của tam giác vuông với tam giác cân, có nghĩa là nó sẽ sở hữu chiều lâu năm bằng 50% cạnh huyền, vuông góc với cạnh huyền, và phân tách góc vuông thành 2 góc gồm 45o

Trên đây là các đặc thù cơ bản của đường trung đường trong tam giác thường, vuông, cân, đều. Nếu có ngẫu nhiên thắc mắc gì về phần kỹ năng này, hãy để lại comment bên dưới bài viết nhé!