Bạn đang xem: Tính chất của kim loại

* Kết luận: Hầu hết những kim các loại (trừ Ag, Au, Pt) phản nghịch ứng với oix ở nhiệt độ thường hoặc nhiệt độ cao chế tạo thành oxit.


2. Chức năng với phi kim khác

- công dụng với Cl2: chế tác muối clorua (kim loại tất cả hóa trị cao nhất)

Cu + Cl2 $xrightarrowt^o$ CuCl2

2Fe + 3Cl2 $xrightarrowt^o$ 2FeCl3

Nếu fe dư: Fedư + 2FeCl3 $xrightarrowt^o$ 3FeCl2

- tính năng với lưu lại huỳnh: lúc đun nóng tạo nên muối sunfua (trừ Hg xẩy ra ở nhiệt độ thường)

Fe + S $xrightarrowt^o$ FeS

Hg + S → HgS


II. Tác dụng với dung dịch axit

1. Công dụng với dung dịch HCl và H2SO4 loãng (trừ Cu, Ag, Au, Pt)

Fe + HCl → FeCl2 + H2

Zn + H2SO4 loãng → ZnSO4 + H2

2. Chức năng với axit H2SO4 đặc nóng và HNO3 đặc nóng

2Ag + H2SO4 đặc $xrightarrowt^o$ Ag2SO4 + SO2 ↑ + 2H2O

2Al + 6H2SO4 đặc $xrightarrowt^o$ Al2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O


III. Công dụng với hỗn hợp muối

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Nhận xét: Cu hoạt động hóa học mạnh mẽ hơn Ag

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Nhận xét: Fe hoạt động hóa học táo tợn hơn Cu

=> chuyển động hóa học của sắt > Cu > Ag


KẾT LUẬN: Kim loại hoạt động hóa học dạn dĩ hơn (trừ Na, K, Ca, Ba…) rất có thể đẩy kim loại chuyển động yếu hơn thoát ra khỏi dung dịch muối, sinh sản thành muối new và sắt kẽm kim loại mới.


Sơ đồ tứ duy: đặc điểm hoá học của kim loại

*


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp orsini-gotha.com
Xem thêm: Khái Niệm Công Tác Kiểm Tra Giám Sát Của Đảng, Kiểm Tra Của Đảng Là Gì

Cảm ơn bạn đã áp dụng orsini-gotha.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép orsini-gotha.com giữ hộ các thông tin đến các bạn để nhận được các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.