Tính hóa học hóa học tầm thường của kim loại gồm: tác dụng với phi kim, tính năng với axit, tác dụng với muối.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học chung của kim loại là


*
*
*
*
*
*
*
*

Kim các loại nhôm bị hòa tan bởi vì H2SO4loãng, thu được muối bột sunfat cùng khí hiđro. Phản bội ứng mô tả hiện tượng kỳ lạ trên là


Một bạn học viên đã đổ nhầm dung dịch sắt (II) sunfat vào lọ chứa sẵn dung dịch kẽm sunfat. Để thu được dung dịch đựng duy độc nhất vô nhị muối kẽm sunfat, theo em dùng kim loại nào ?


Để oxi hóa trọn vẹn một sắt kẽm kim loại R thành oxit nên dùng một lượng oxi bởi 40% lượng kim loại đã dùng. R là sắt kẽm kim loại nào sau đây ?


Hòa tan trọn vẹn 18 gam một kim loại M cần dùng 800 ml dung dịch HCl 2,5M. Sắt kẽm kim loại M là sắt kẽm kim loại nào sau đây? (biết hóa trị của kim loại trong tầm từ I mang lại III).


Đốt cháy trọn vẹn 9,6 gam một sắt kẽm kim loại M (chưa rõ hóa trị) trong bình đựng khí clo nguyên chất. Sau khi phản ứng kết thúc, để nguội thì nhận được 20,25 gam muối clorua. Sắt kẽm kim loại M là


Cho 1,3 gam kẽm phản bội ứng với 14,7 gam dung dịch H2SO420%. Lúc phản ứng kết thúc trọng lượng khí thoát ra là:


Hòa tan 2,7 gam sắt kẽm kim loại A bằng dung dịch H2SO4loãng dư. Sau làm phản ứng chiếm được 3,36 lít H2(đktc). Sắt kẽm kim loại A là:


Cho 1,08 gam kim loại R vào hỗn hợp H2SO4loãng dư. Lọc dung dịch, rước cô cạn chiếm được 6,84 gam một muối khan duy nhất. Kim loại R là:


Cho 6,5 gam Zn vào hỗn hợp HCl dư. Hỏi thể tích khí chiếm được từ phản ứng sống đktc là bao nhiêu? (cho Zn = 65)


Cho hỗn hợp bột gồm: Al, Fe, Mg cùng Cu vào dung dịch HCl dư, sau làm phản ứng thu được hóa học rắn T ko tan. Vậy T là:


Nhúng một thanh fe vào dung dịch CuSO4, sau một thời hạn thấy cân nặng chất rắn tăng 1,6 gam. Số mol CuSO4 đang tham gia bội nghịch ứng là:


Hòa tan hoàn toàn một sắt kẽm kim loại R có hóa trị II bởi dung dịch H2SO4 9,8% (loãng) vừa đủ, sau bội phản ứng thu được dung dịch X đựng muối Y với nồng độ phần trăm là 14,394%. Kim loại R là:


Cho những phương trình chất hóa học sau:

(1) Cu + Fe(NO3)2 → fe + Cu(NO3)2.

(2) Al + FeSO4 → fe + Al2(SO4)3

(3) Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu

(4) ba + Na2SO4 + 2H2O → BaSO4 + 2NaOH + H2.

Số phương trình hóa học viết không đúng là


Nung láo hợp gồm 5,6 gam sắt với 1,6 gam diêm sinh trong điều kiện không có không khí. Sau phản ứng thu được tất cả hổn hợp chất rắn A. Mang đến dung dịch HCl 0,5M phản bội ứng đầy đủ với chất rắn A thu được tất cả hổn hợp khí B. Thể tích dung dịch HCl 0,5M đã sử dụng là


Hòa tung 2,8 gam một kim loại R có hóa trị II bằng một láo hợp gồm 80 ml hỗn hợp H2SO4 0,5M cùng 200 ml dung dịch HCl 0,2M thu được dung dịch A với V lít khí H2(ở đktc). Để trung hòa dung dịch A thì cần 100 ml hỗn hợp KOH 0,2M. Tuyên bố nào dưới đây về bài toán trên là chưa đúng?


Có những phản ứng sau:

a. HCl + (A) → MgCl2 + H2 b. AgNO3 + (B) → Cu(NO3)2 + Ag

c. S + (C) → K2S d. (D) + Cl2 → ZnCl2

(A), (B), (C), (D) lần lượt là:


Đốt cháy trọn vẹn 1,35g nhôm trong oxi. .Khối lượng nhôm oxit chế tác thành và cân nặng oxi đang tham gia phản ứng là:


Cho một lượng Fe tác dụng với 100 ml hỗn hợp H2SO4 aM loãng, vừa đủ. Sau bội nghịch ứng thu được dung dịch cất 22,8 gam muối hạt sunfat và V lít khí H2 sinh sống đktc. Quý hiếm của a cùng V thứu tự là?


Đốt cháy trọn vẹn cùng một cân nặng các kim loại sau: Al, Mg, Zn, Cu ; kim loại nào phải dùng số mol khí O2 mập nhất?


Cho các kim nhiều loại sau: Fe, Ag, Hg, Zn. Số kim loại có thể dùng để điều chế Cu bởi phản ứng với hỗn hợp CuSO4 là?


Cho sơ đồ vật phản ứng sau (với R là kim loại):

R (xrightarrow + ZnSO_4)X.

R (xrightarrow + O_2,t^o)A (xrightarrow + H_2SO_4loang)X.

R (xrightarrow + H_2SO_4loang)X.

R rất có thể là kim loại nào trong số kim nhiều loại sau: Cu, Fe, Mg, Ag?


Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) đến Na tác dụng với dung dịch CuCl2 dư.

(b) Cho hỗn hợp Fe với Ag chức năng với hỗn hợp CuSO4 dư.

(c) cho Zn tính năng với dung dịch AgNO3 dư.

(d) Cho hỗn hợp Fe, Mg công dụng với dung dịch CuSO4 dư.

Xem thêm: Nhập Vai Uy Lít Xơ Kể Lại Cảnh Nhận Mặt, Nhập Vai Uy

Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, số thí sát hoạch được hóa học rắn đựng 1 kim loại là?


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ thông tin và Truyền thông.