Sự khác biệt chính - đặc điểm vật lý và hóa học

Tính chất của vật chất có thể được tạo thành hai loại to là đặc điểm hóa học và đặc thù vật lý. Trường hợp thành phần hóa học của một hóa học bị đổi khác khi một tính chất cụ thể bị thay đổi, thì tính chất đó là 1 trong tính hóa học hóa học. Nhưng nếu những đổi khác của một tài sản không làm biến đổi thành phần hóa học của chất đó thì gia sản đó là một trong những tính chất vật lý. Sự khác hoàn toàn chính giữa các đặc thù vật lý với hóa học là tính chất vật lý có thể được quan cạnh bên mà ko làm thay đổi thành phần hóa học của một chất trong khi tính chất hóa học rất có thể được quan tiền sát bằng cách thay biến đổi phần chất hóa học của chất.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của chất là gì

Các quanh vùng chính được bảo hiểm

1. đặc thù vật lý là gì - Định nghĩa, ví dụ 2. Tính chất hóa học là gì - Định nghĩa, ví dụ 3. Sự khác biệt giữa các đặc thù vật lý và hóa học - đối chiếu sự khác biệt chính

Các thuật ngữ chính: ngoại hình, Điểm sôi, đặc thù hóa học, ở trong tính mở rộng, thuộc tính siêng sâu, Điểm rét chảy, đặc điểm vật lý, nằm trong tính

Tính chất vật lý là gì

Tính chất vật lý là tính chất hoàn toàn có thể đo được cơ mà không làm chuyển đổi thành phần chất hóa học của đồ vật chất. Những đặc điểm này hoàn toàn có thể được áp dụng để biểu lộ sự lộ diện và kích cỡ của đồ gia dụng chất. Những đặc điểm vật lý này cũng hoàn toàn có thể được thực hiện để quan sát và so sánh các dạng vật hóa học khác nhau.

Tính chất vật lý hoàn toàn có thể được tìm thấy đa phần ở hai một số loại là trực thuộc tính nâng cao và thuộc tính mở rộng. Tính siêng sâu là những đặc điểm vật lý không nhờ vào vào lượng chất. Thuộc tính mở rộng phụ thuộc vào vào lượng chất. Điều này tức là tính chất biến hóa lớn khi lượng chất được vậy đổi.

Các ở trong tính liên quan đến sự xuất hiện của chất là những thuộc tính chuyên sâu. Ví dụ, color là một gia tài chuyên sâu. Điểm nóng chảy với điểm sôi của một chất được cố định và thắt chặt (được đo bằng những giá trị tiêu chuẩn) chỉ dựa vào vào một số loại chất, không phụ thuộc vào vào lượng chất. Mật độ cũng là 1 trong những thuộc tính sâu sát không dựa vào vào lượng chất bởi vì nó được khẳng định là khối lượng của một đơn vị chức năng thể tích.

Hình 1: blue color của Copper Sulfate là trong những tính hóa học vật lý của nó

Tính hóa học mở rộng dựa vào vào lượng chất đang được xem xét. Các đặc thù này thay đổi khi lượng vật chất vắt đổi. Ví dụ, cân nặng là một đặc điểm vật lý vì chưng nó được đo nhưng không làm chuyển đổi thành phần chất hóa học của một chất. Khối lượng là một tài sản thoáng rộng vì nó là thước đo lượng chất. Tương tự, khối lượng, chiều nhiều năm hoặc form size khác được đổi khác khi lượng vật hóa học bị đổi khác được xem là thuộc tính mở rộng.

Tính chất hóa học là gì

Tính chất hóa học là tính chất hoàn toàn có thể được đo bằng phương pháp thay biến đổi phần hóa học của một chất. Thành phần chất hóa học của một chất giống như bạn dạng sắc của hóa học đó; ví như thành phần chất hóa học bị thay đổi, chất này đổi mới một hóa học khác. đặc điểm hóa học đo lường và thống kê những biến hóa hóa học mà lại một chất hoàn toàn có thể trải qua khi nó bị phản nghịch ứng hóa học. Vị đó, cấu trúc của mẫu nên được biến đổi để các đặc thù hóa học trở bắt buộc rõ ràng.

Tính chất hóa học của trang bị chất rất có thể được xác định bằng cách quan liền kề phản ứng của những chất so với axit, bazơ, nước hoặc những hóa chất khác. Ví dụ, giả dụ một chất núm thể hoàn toàn có thể phản ứng với chất oxy hóa hoặc chất khử, thì tâm lý oxy hóa của những nguyên tố trong hóa học đó bị cụ đổi. Vì vậy trạng thái oxy hóa là 1 trong những tính chất hóa học. Giống như như vậy, có tương đối nhiều tính chất hóa học khác ví như độ phản bội ứng của các nguyên tố, độ âm điện, số phối trí, entanpy của quy trình đốt, v.v.

*

Hình 2: kĩ năng phản ứng của một số kim loại

Tính hóa chất của một chất có mối quan liêu hệ chặt chẽ với những liên kết hóa học tất cả trong hóa học đó. Để chuyển đổi danh tính của một chất, bọn họ phải hình thành những liên kết hóa học new hoặc phá vỡ các liên kết hóa học hiện có. Bởi vì đó, orsini-gotha.comệc quan tiếp giáp các tính chất hóa học đang luôn bao hàm sự trao đổi năng lượng giữa những chất và xung quanh.

Sự khác hoàn toàn giữa các đặc thù vật lý với hóa học

Định nghĩa

Tính chất vật lý: tính chất vật lý là tính chất có thể đo được nhưng mà không làm chuyển đổi thành phần chất hóa học của thiết bị chất.

Tính hóa học hóa học: tính chất hóa học tập là tính chất hoàn toàn có thể được đo bằng phương pháp thay thay đổi phần chất hóa học của một chất.

Thành phần hóa học

Tính hóa học vật lý: tính chất vật lý hoàn toàn có thể được đo nhưng mà không thay đổi danh tính của một chất.

Tính hóa học hóa học: đặc điểm hóa học tập được đo bằng cách thay đổi danh tính của một chất.

Trái phiếu hóa học

Tính chất vật lý: đặc thù vật lý không có mối quan hệ tình dục trực tiếp với các liên kết chất hóa học của một chất.

Tính hóa học hóa học: đặc điểm hóa học tập có mối quan hệ trực tiếp với liên kết hóa học.

Lượng chất

Tính chất vật lý: Các đặc thù vật lý hoàn toàn có thể có hoặc không dựa vào vào lượng chất.

Tính hóa học hóa học: đặc điểm hóa học tập không phụ thuộc vào vào lượng chất.

Ví dụ

Tính chất vật lý: Ví dụ cho các tính hóa học vật lý bao hàm khối lượng, mật độ, màu sắc sắc, khối lượng, v.v.

Tính chất hóa học: lấy ví dụ về tính chất hóa học bao hàm khả năng phản bội ứng của hóa chất, tâm trạng oxy hóa, số phối trí, v.v.

Xem thêm: Hai Chất Điểm M Và N Có Cùng Khối Lượng, Dao Động Điều Hòa C

Phần kết luận

Tính hóa học vật lý cùng hóa học của các chất rất đặc biệt quan trọng trong orsini-gotha.comệc xác định và nghiên cứu và phân tích các hợp chất hóa học. đặc thù vật lý không giống với tính chất hóa học tập của một chất. Sự khác hoàn toàn chính thân các đặc thù vật lý với hóa học tập là các tính chất vật lý hoàn toàn có thể được quan liền kề mà ko làm biến hóa thành phần hóa học của một hóa học trong khi đặc điểm hóa học có thể được quan tiền sát bằng phương pháp thay biến đổi phần chất hóa học của một chất.

tư liệu tham khảo:

1. Các đặc thù vật lý cùng hóa học tập của đồ gia dụng chất. Hóa học LibreTexts, Libretexts, 21 mon 7 năm 2016,