Câu hỏi: tính chất hóa học của axit sunfuric (H2SO4) đặc với loãng

Lời giải:

Axit sunfuric loãng

-H2SO4loãng là một axit mạnh, bao gồm đầy đủ những tính chất hóa học thông thường của một axit.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của h2so4 loãng

-Axit sunfuric loãng có tác dụng quỳ tím chuyển thành màu sắc đỏ.

-Axit sunfuric gồm khả năng làm cho quỳ tím hóa đỏ vị tính axit mạnh của nó.

-Axit sunfuric loãng tác dụng với kim loại

-Axit sunfuric loãng gồm khả năng tác dụng với kim loại đứng trước hidro trong dãy hoạt động hóa học của kim loại

Axit sunfuric đặc (H2SO4đặc)

-Trong H2SO4thì S gồm mức oxi hóa +6 cao nhất đề nghị H2SO4đặc gồm tính axit mạnh, lão hóa mạnh và có tính háo nước.

Axit sunfuric đặc tác dụng với kim loại

-Axit sunfuric tác dụng với kim loại tạo muối với nhiều sản phẩm oxi hóa không giống nhau như SO2, H2S, S.

Cùng vị trí cao nhất lời giải search hiểu chi tiết về tính chất hóa học của axit sunfuric (H2SO4) đặc nhé!

Giới thiệu chung

-Axit sunfuric ( tốt acid sulfuric) là một axit vô cơ gồm các nguyên tố hóa họchidro oxivà lưu huỳnh,có công thức phân tử là. Công thức cấu tạo là

*
Tính chất hóa học của axit sunfuric (H2SO4) đặc cùng loãng" width="466">

-Axit sunfuriclà một chất lỏng không màu, không mùi và sánh lỏng, chảy vô hạn trong nước. Nó gồm khối lượng riêng là 1,84 g/cm3, nhiệt độ nóng chảy là 10°C, nhiệt độ sôi là338 °C

-Axit sunfuric đặc tất cả đặc tính háo nướcvà tỏa nhiều nhiệt nên khi pha loãng phải đến từ từ axit đặc vào nước nhưng không làm ngược lại, vìH2SO4có thể tạo bỏng nặng.

-Vì tất cả đặc tính háo nước axit sunfuric còn tồn tại khả năng hút nước, có tác dụng than hóa các hợp chất hữu cơ.

Tính chất vật lý củaaxit sunfuric H2SO4


-Axit sunfuricH2SO4là chất lỏng, sánh như dầu, nặng gấp 2 lần nước, khó cất cánh hơi với tan vô hạn vào nước.

-Axit sunfuric H2SO4đặc hút nước mạnh cùng tỏa nhiều nhiệt nênkhi trộn loãng phải mang đến từ từ axit đặc vào nước.Nếu làm ngược lại sẽ làm nước sôi đột ngột bắn ra ngoài kèm theo những giọt axit làm cho bỏng da hoặc cháy quần áo.

*
Tính chất hóa học của axit sunfuric (H2SO4) đặc với loãng(ảnh 2)" width="402">

Điều chế

-Axít sulfuric được sản xuất trong công nghiệp từ lưu huỳnh, oxivà nước theo phương pháp tiếp xúc; hoặc gồm thể sản xuất axit sulfuric từ quặng pirit sắt.

-Trong giai đoạn đầu lưu huỳnh bị đốt để tạo ra điôxít lưu huỳnh.

S+ O2→ SO2

-Hoặc quặng pirit sắtsẽ bị đốt trong ko khígiàu oxi tạo ra SO2

4FeS2+ 11O2→ 2Fe2O3+ 8SO2

-Sau đó nó bị ôxi hóa thành lưu huỳnh trioxitbởi ôxi với sự có mặt của chất xúc tác ôxít vanadi (V2O5)

2SO2+O2→V2O5,450-500oC2SO3

-Cuối thuộc lưu huỳnh trioxitđược hòa tan bằng nước.

SO3+ H2O → H2SO4

-Ngoài ra, SO3cũng bị hấp thụ bởi H2SO4để tạo ra ôleum (H2SO4.xSO3), oleum sau đó được pha loãng tạo thành dung dịch axit.

H2SO4+ xSO3→ H2SO4.xSO3

-Ôleum sau đó phản ứng với nước để tạo H2SO4đậm đặc.

H2SO4.xSO3+ xH2O → (x+1)H2SO4

Tính chất hóa học của axit sunfuric

1. Axit sunfuric loãng (H2SO4loãng)

-H2SO4loãng là một axit mạnh, tất cả đầy đủ các tính chất hóa học phổ biến của một axit.

-Axit sunfuric loãng làm cho quỳ tím chuyển thành color đỏ.

-Axit sunfuric gồm khả năng làm cho quỳ tím hóa đỏ vị tính axit mạnh của nó.

-Axit sunfuric loãng tác dụng với kim loại

-Axit sunfuric loãng có khả năng tác dụng với kim loại đứng trước hidro trong hàng hoạt động hóa học của kim loại

K > tía > Ca > mãng cầu > Mg > Al > Zn > Fe2 + > Ni > Sn > Pb > H > Cu > Hg + > Ag > Pt > Au

Ví dụ:

Fe + H2SO4→FeSO4+ H2↑

Mg +H2SO4→ MgSO4+ H2

2Al + 3H2SO4→ Al2(SO4)3+3H2

H2SO4+Ba→BaSO4+H2

Axit sunfuric loãng tác dụng với bazơ

2NaOH+ H2SO4 → Na2SO4+ 2H2O

H2SO4 + Fe(OH)2→ FeSO4+ 2H2O

Cu(OH)2+ H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

Ba(OH)2+ H2SO4 → BaSO4+ 2H2O

Axit sunfuric loãng tác dụng với oxit bazơ

H2SO4 + MgO → MgSO4+ H2O

H2SO4+ CuO → CuSO4+ H2O

Axit sunfuric loãng tác dụng với muối

H2SO4 + Na2CO3→ Na2SO4+ CO2+ H2O

H2SO4 + CaCO3→CaSO4+ CO2+ H2O

H2SO4 + BaCl2→ BaSO4 +2HCl

2. Axit sunfuric đặc (H2SO4đặc)

-Trong H2SO4thì S gồm mức oxi hóa +6 cao nhất đề xuất H2SO4đặc có tính axit mạnh, lão hóa mạnh và gồm tính háo nước.

Axit sunfuric đặc tác dụng với kim loại

-Axit sunfuric tác dụng với kim loại tạo muối và nhiều sản phẩm oxi hóa khác nhau như SO2, H2S, S.

2Al +H2SO4 đặc nóng → Al2(SO4)3+ 3SO2+ 6H2O

Cu + H2SO4đặc nóng→ CuSO4+ SO2+ 2H2O

2Fe +H2SO4đặc lạnh → Fe2(SO4)3+ 3SO2+ 6H2O

3Cr + 4H2SO4đặc lạnh → 3CrSO4+ 4H2O + S

-Khi giải bài xích tập về phần axit sunfuric đặc nóngthường vận dụng bảo toàn e cùng bảo toàn nguyên tố.

*Lưu ý:Fe,Al,Crbịthụ độnghóatrongdung dịch HNO3 đặc, nguội

Axit sunfuric đặc tác dụng với phi kim

C +2H2SO4đặc nóng→ CO2+2SO2+ 2H2O

S +2H2SO4đặc nóng→ 3SO2+ 2H2O

Axit sunfuric đặc tác dụng với các chất khử khác

H2SO4đặc nóng+ 8HI → H2S + 4I2+ 4H2O

Tính háo nước

*
Tính chất hóa học của axit sunfuric (H2SO4) đặc và loãng(ảnh 3)" width="475">

Ứng dụng

Axit sunfuric là hóa chất hàng đầu, được sử dụng nhiều vào công nghiệp sản xuất với vai trò là nguyên liệu thiết yếu hoặc chất xúc tác:

-Điều chế những axít khác, các loại muối sunfat

-Tẩy rửa kim loại trước khi mạ,sơn màu

-Sản xuất tơ sợi hóa học

-Chế tạo thuốc nổ, chất dẻo, thuốc nhuộm, dược phẩm,chất giặt tẩy rửa tổng hợp

-Có các loại axít sử dụng để chế tạo ắc quy

-Xử lý nước thải, sản xuất phân bón

III. Bài bác tập về Axit sunfuric H2SO4

Bài 1

a) Axit sunfuric đặc được dùng làm khô những khí ẩm, hãy dẫn ra một thí dụ. Có những khí ẩm không được làm khô bằng axit sunfuric đặc, hãy dẫn ra một thí dụ. Vày sao?

b) Axit sunfric đặc có thể biến nhiều hợp chất hữu cơ thành than được gọi là sự hóa than. Dẫn ra những thí dụ về sự hóa than của glocozơ, saccarozơ.

c) Sự có tác dụng khô cùng sự hóa than không giống nhau như thế nào?

Hướng dẫn giải

a) Axit sunfuric đặc được cần sử dụng làm khô những khí ẩm. Thí dụ có tác dụng khô khí CO2, không làm khô được khí H2S, H2, ...(do bao gồm tính khử).

H2SO4đặc+ H2 → SO2+ 2H2O

H2SO4đặc+ 3H2S → 4S + 4H2O

b) Axit sunfuric đặc có thể biến nhiều hợp chất hữu cơ thành than:

C6H12O6→ 6C + 6H2O

C12H22O11→ 12C + 11H2O

c) Sự làm khô: chất được làm khô không thay đổi.

-- Sự hóa than: chất tiếp xúc với H2SO4đặc biến thành chất không giống trong đó gồm cacbon.

Bài 2

Có 4 lọ, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu: NaCl, HCl, Na2SO4, Ba(NO3)2. Hãy nhận biết dung dịch đựng vào mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết những phương trình hóa học xảy ra, nếu có.

Hướng dẫn giải

-Cho dung dịch BaCl2vào 4 mẫu thử chứa 4 dung dịch trên, dung dịch vào mẫu thửu nào đến kết tủa trắng là Na2SO4

BaCl2+ Na2SO4→ BaSO4+ 2NaCl

-Cho dung dịch AgNO3vào 3 mẫu thử còn lại, dung dịch trong mẫu cấm đoán kết tủa là Ba(NO3)2, còn 2 mẫu thử còn lại mang đến kết tủa là HCl cùng NaCl.

Xem thêm: Hình Tô Màu Con Vật Sống Trong Rừng Tuyệt Đẹp Dành Cho Bé, Giúp Bé Làm Quen Với Các Con Vật

HCl + AgNO3→ AgCl↓ + HNO3

NaCl + AgNO3→ AgCl↓ + NaNO3

- Để phân biệt dung dịch HCl với NaCl, mang lại quỳ tím vào 2 dung dịch, dung dịch chuyển màu sắc quỳ tím sang đỏ là HCl, dung dịch không làm cho chuyển màu quỳ tím là NaCl.