Phi kim có đặc điểm hóa học tập gì? ngoài đặc điểm vật lý là tồn tại ngơi nghỉ 3 dạng rắn (S, P,...); lỏng (Br2); khí (Cl2,O2,N2,H2...); không dẫn điện, ko dẫn nhiệt và ánh nắng mặt trời nóng tung thấp,...

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của phi kim gồm


Vậy phi kim có những đặc thù hoá học đặc trưng nào? chúng ta hãy cùng khám phá chi tiết về tính hóa học hoá học của phi kim, vận dụng các tính chính chất hoá học tập này để giải một số bài tập nổi bật về phi kim qua bài viết này.

* tính chất hóa học của phi kim:

Tác dụng cùng với kim loạiTác dụng với HyđroTác dụng cùng với Oxi

Dưới phía trên là cụ thể về đặc thù hóa học tập của Phi kim, họ hãy cùng tìm hiểu.

*

I. đặc thù hóa học của Phi kim:

1. Tác dụng với kim loại

a) Nhiều phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối:

 PTPƯ: Phi kim + Kim loại → Muối

 Ví dụ: 2Na + Cl2 →  2NaCl

 Fe + S FeS

b) Oxi tính năng với kim loại tạo thành oxit:

 PTPƯ: Oxi + Kim loại → Oxit

 Ví dụ: 2Cu + O2 2CuO

 2Mg + O2 2MgO

2. Tác dụng cùng với hyđro

a) Oxi tác dụng khí hyđro tạo thành hơi nước

 PTPƯ: Oxi + H2 → H2O

Ví dụ: 2H2 + O2  2H2O

b) Clo tác dụng khí hyđro tạo thành thanh khí hiđro clorua

 Ví dụ: H2 + Cl2 → 2HCl

 H2 + Br2 → 2HBr

- nhiều phi kim không giống (C, S, Br2,...) làm phản ứng với khí hyđro tạo ra thành hợp hóa học khí.

3. Công dụng với oxi

- các phi kim tính năng với khí oxi tạo nên thành oxit axit

 Ví dụ: S + O2 SO2

 4P + 5O2 2P2O5

4. Mức độ chuyển động hóa học của phi kim

- nấc độ hoạt động hóa học dạn dĩ hay yếu đuối của phi kim hay được xét căn cứ vào tài năng và nấc độ làm phản ứng của phi kim đó với kim loại và hyđro.

- Flo, Oxi, Clo là hầu hết phi kim vận động mạnh (flo là phi kim chuyển động mạnh nhất). Lưu huỳnh, Photpho, Cacbon, Silic là hầu hết phi kim hoạt động yếu hơn.

II. Bài xích tập về đặc điểm hóa học tập của Phi kim

Bài tập 5 trang 76 sgk hóa 9: đến sơ vật biểu diễn chuyển đổi sau:

 Phi kim → oxit axit → oxit axit → axit → muối sunfat tung → muối hạt sunfat không tan.

a) Tìm công thức những chất thích hợp để cụ cho tên hóa học trong sơ đồ.

b) Viết những phương trình hóa học màn biểu diễn chuyển hóa trên.

* giải thuật bài tập 5 trang 76 sgk hóa 9:

a) Chất thích hợp là S, ta gồm sơ đồ gia dụng sau:

 S → SO2 → SO3 → H2SO4 → Na2SO4 → BaSO4.

b) Phương trình phản nghịch ứng:

 S + O2 

*
 SO2

 2SO2 + O2 

*
 2SO3

 SO3 + H2O → H2SO4

 H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

 Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NaCl

Bài tập 6 trang 76 sgk hóa 9: Nung lếu láo hợp gồm 5,6g sắt cùng 1,6g lưu huỳnh trong môi trường không có không khí thu được tất cả hổn hợp chất rắn A. Mang lại dung dịch HCl 1M phản ứng trọn vẹn với A thu được tất cả hổn hợp khí B.

a) Hãy viết các phương trình hóa học.

b) Tính thể tích hỗn hợp HCl 1M vẫn tham gia bội phản ứng.

* giải mã bài tập 6 trang 76 sgk hóa 9:

- Theo bài bác ra ta có: nFe = 5,6/56 = 0,1 (mol); nS = 1,6/32 = 0,05 (mol);

a) Phương trình phản nghịch ứng:

Fe + S → FeS (1)

- Theo PTPƯ: nFe pư = nS = 0,05 mol ⇒ nFe dư = 0,1 – 0,05 = 0,05mol

nFeS = nS = 0,05 mol

- bắt buộc hỗn hợp hóa học rắn A có Fe dư cùng FeS

fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ (2)

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑ (3)

b) Dựa vào phương trình phản ứng (2) cùng (3), ta có:

⇒ nHCl = 2.nFe + 2.nFeS = 2. 0,05 + 2. 0,05 = 0,2 mol

⇒ VHCl = n/CM = 0,2/1 = 0,2 lít.

Bài 10 trang 81 sgk hóa 9: Tính thể tích hỗn hợp NaOH 1M để công dụng hoàn toàn với 1,12 lít khí clo (đktc). Mật độ mol của các chất sau phản ứng là bao nhiêu? giả thiết thể tích dung dịch biến đổi không xứng đáng kể.

* Lời giải bài 10 trang 81 sgk hóa 9:

Theo bài ra, ta có: nCl2 = 1,12/22,4 = 0,05 mol.

Phương trình bội phản ứng:

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Theo PTPƯ: nNaOH = 2.nCl2 = 2. 0,05 = 0,1 (mol)

 VNaOH = n/CM = 0,1/1 = 0,1 lít

 nNaCl = nNaClO = nCl2 = 0,05 mol.

 CM (NaCl) = cm (NaClO) = 0,05 / 0,1 = 0,5 M.

Bài 11 trang 81 sgk hóa 9: Cho 10,8g kim loại M có hóa trị III tính năng với clo dư thì chiếm được 53,4g muối. Hãy xác định kim một số loại M đã dùng.

* giải thuật bài 11 trang 81 sgk hóa 9:

Gọi M là trọng lượng mol của kim loại (do sắt kẽm kim loại hóa trị III nên những khi phản ứng cùng với Clo thì tạo nên thành muối bột MCl3), ta bao gồm PTPƯ sau:

2M + 3Cl2 → 2MCl3

10,8 g 53,4 g

Theo PTPƯ: nM = nMCl3 ⇒ 10,8/M = 53,4/(M + 35,5.3)

⇒ M = 27 (g). Vậy M là nhôm (Al)

Bài tập 5 trang 87 sgk hóa 9: Hãy xác định thành phần tỷ lệ về thể tích của từng khí trong hỗn hợp CO và CO2, biết các số liệu thực nghiệm sau:

– Dẫn 16 lít hỗn hợp CO với CO2 qua nước vôi vào dư chiếm được khí A.

– Để đốt cháy A đề nghị 2 lít khí oxi. Những thể tích khí đo được sống cùng điều kiện nhiệt độ cùng áp suất.

* lời giải bài tập 5 trang 87 sgk hóa 9:

- Dẫn tất cả hổn hợp khí co và CO2 qua nước vôi trong dư chiếm được khí A là khí CO, vào cùng điều kiện về sức nóng độ, áp suất thì tỉ lệ thể tích cũng bởi tỉ lệ về số mol.

- Phương trình phản ứng đốt cháy khí A:

2CO + O2 → 2CO2.

- trường đoản cú PTPƯ ta có: nCO = 2.nO2

⇒ VCO = 2.VO2 = 2.2 = 4 (l). (tỉ lệ mol cũng đó là tỉ lệ thể tích)

- từ phương trình bên trên ta thừa nhận thấy: VCO = 4 (l).

⇒ Vậy VCO2 = 16 – 4 = 12 (l).

⇒ % VCO2 = (12/16).100% = 75%;

⇒ %VCO = 100% – 75% = 25%.

Bài tập 5 trang 91 sgk hóa 9: Hãy tính thể tích khí CO2 (đktc) tạo thành để khống chế đám cháy nếu vào bình chữa trị cháy tất cả dung dịch đựng 980g H2SO4 tác dụng không còn với hỗn hợp NaHCO3.

* giải mã bài tập 5 trang 91 sgk hóa 9:

- Theo bài xích ra, ta có: nH2SO4 = 980/98 = 10 (mol).

- PTPƯ: 2NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2CO2 ↑ + 2H2O

- Theo PTPƯ: nCO2 = 2.nH2SO4 = 10.2 = trăng tròn (mol).

⇒ VCO2 = n.22,4 = 20.22,4 = 448 lít.

Bài 5 trang 103 sgk hoá 9:  a) Hãy xác minh công thức của một một số loại oxit sắt, hiểu được khi cho 32g oxit fe này chức năng hoàn toàn với khí cacbon oxit thì thu được 22,4g chất rắn.

b) Chất khí có mặt được hấp thụ hoàn toàn trong dung dịch nước vôi trong bao gồm dư. Tính trọng lượng kết tủa thu được.

* giải thuật bài 5 trang 103 sgk hoá 9:

a) Gọi bí quyết của oxit sắt là: FexOy

- Phương trình hoá học tập của làm phản ứng:

 FexOy + yCO → xFe + yCO2 (1)

 1 mol y mol x mol y mol

 0,4/x 0,4 mol

- Theo bài xích ra thì: nFe = 22,4/56 = 0,4 (mol).

- Theo PTPƯ: nFexOy = 0,4/x (mol)

⇒ mFexOy = (56x + 16y). 0,4/x = 32 ⇒ x : y = 2 : 3

⇒ CT của oxit sắt bao gồm dạng (Fe2O3)n

⇒ Chỉ có n = 1 phù hợp, vậy ta tất cả CTHH oxit fe là: Fe2O3.

b) Khí xuất hiện CO2

- PTPƯ (1) được viết lại như sau:

 Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O (2)

 1 mol 1 mol 1 mol 1 mol

- Theo PTPƯ (1): nCO2 = (3/2).nFe = (0,4.3)/2 = 0,6 (mol).

- Theo PTPƯ (2) ⇒ nCaCO3 = nCO2 = 0,6 (mol).

⇒ mCaCO3 = 0,6.100 = 60 (g).

Xem thêm: Bỏ Túi 101+ Cách Đặt Tên Con Trai 2020 Họ Nguyễn Tiến, Cách Đặt Tên Con Trai Họ Nguyễn Hay Và Ý Nghĩa

Bài 6 trang 103 sgk hoá 9: Cho 69,6g MnO2 tác dụng với hỗn hợp HCl quánh dư thu được một lượng khí X. Dẫn khí X vào 500ml dung dịch NaOH 4M thu được hỗn hợp A. Tính mật độ mol của những chất trong dung dịch A. Trả thiết rằng thể tích hỗn hợp sau bội nghịch ứng chuyển đổi không xứng đáng kể.