Nội dung bài học sẽ giới thiệu đến những em khái niệm và đặc thù củaTính hóa học tia phân giác của một góc - Luyện tập​​cùng với phần đa dạng bài bác tập liên quan. Bên cạnh đó là những bài tập có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp những em thế được phương pháp giải các bài toán tương quan đề nhì góc đối đỉnh.

Bạn đang xem: Tính chất tia phân giác của một góc


1. Bắt tắt lý thuyết

1.1. Định nghĩa 1 (định lý thuận)

1.2. Định lý 2 (định lý đảo)

2. Bài bác tập minh hoạ

3. Luyện tập Bài 5 Chương 3 Hình học 7

3.1. Trắc nghiệm vềTính hóa học tia phân giác của một góc

3.2. Bài tập SGK vềTính hóa học tia phân giác của một góc

4. Hỏi đáp bài bác 5 Chương 3 Hình học 7


*

Điểm nằm tại tia phân giác của một góc thì bí quyết đều nhì cạnh của góc đó.

*

Giả thiết:

* M nằm tại tia phân giác của góc xOy

* (MA ot Ox,,MB ot Oy)

Kết luận:

* MA = MB


Điểm nằm bên trong một góc và giải pháp đều nhị cạnh của góc thì vị trí tia phân giác của góc đó.

*

Giả thiết:

* M phía bên trong góc xOy

* (MA ot Ox,,,MB ot Oy)

* MA = MB

Kết luận:

* M vị trí tia phân giác của góc xOy.

Nhận xét: Tập hợp các điểm nằm bên trong một góc và biện pháp đều nhị cạnh của góc là tia phân giác của góc đó.

Ví dụ 1: Cho tam giác cân nặng ABC (AB = AC). Các đường cao bh và ck cắt nhau tại I. Chứng tỏ AI là phân giác của góc BAC.

Giải

*

Ta có: (widehat C_1 = widehat B_1) (cùng phụ (widehat A)) (1)

Suy ra: (widehat C_2 = widehat B_2)

Do kia (Delta IBC) cân tại trên I phải IB = IC (2)

Từ (1) cùng (2) ta có:

(Delta IHC = Delta IKB) (cạnh huyền, góc nhọn)

Nên IH=IK

Vậy AI là phân giác của góc BAC.

Ví dụ 2: mang đến góc vuông xOy và tam giác vuông cân nặng ABC có (widehat A = 90^0), B nằm trong Ox, C nằm trong Oy, A cùng O thuộc nhị nửa khía cạnh phẳng đối nhau bờ BC. Minh chứng rằng OA là tia phân giác của góc xOy.

Giải

*

Vẽ (AH ot Ox,,,AK ot Oy)

Xét (Delta KAC) và (Delta HAB) có:

(widehat KAC = widehat HAB) (cùng phụ góc (CAH)

AC = AB (gt)

Nên (Delta KAC = Delta HAB) (cạnh huyền, góc nhọn)

Suy ra AK = AH

Vậy OA là tia phân giác của góc xOy.

Ví dụ 3: mang lại (Delta ABC) vuông trên A. Dựng sinh hoạt nửa khía cạnh phẳng bờ BC, không đựng A tam giác vuông cân CDB tại D. Chứng minh AD là phân giác củ góc BAC.

Giải

Ta có:

Hạ (DP ot AB,DQ ot AC)

Xét (Delta DBP) với (Delta DCQ.) bao gồm (widehat P) với (widehat Q = 1v)

DB – DC (gt)

(widehat BDP = widehat CDQ) (góc tất cả cạnh tương xứng vuông góc)

Vậy (Delta DBP = Delta DCQ,,(g.c.g))

Suy ra DP = DQ

Điều này chứng minh D nằm ở phân giác của góc BAC, có nghĩa là AD là phân giác của góc BAC.


Bài 1:Chứng minh rằng trong một tam giác cha phân giác của nhị góc không tính và một góc trong không kề cùng với chúng gặp gỡ nhau trên một điểm.

Giải

*

Gọi K là giao điểm hai tuyến đường phân giác góc ngoài tại B và C. Tự K hạ (KD ot BC,,,KE ot AB) và (KF ot AC.)

Theo đặc điểm về con đường phân giác ta có:

KD = KE cùng KD = KF

Suy ra KE = KF. Điều này chứng minh K nằm trong phân giác của góc BAC.

Vậy nhì phân giác ko kể đỉnh B cùng C và phân giác trong trên đỉnh A của tam giác ABC cắt nhau tại một điểm.

Bài 2:Các phân giác kế bên của (Delta ABC) cắt nhau sản xuất thành (Delta mEFG).

a, Tính các góc của (Delta mEFG)theo những góc của (Delta ABC)

b. Minh chứng các phân giác vào của (Delta ABC) đi qua các đỉnh E, F, G.

Giải

*

a. Kí hiệu như hình vẽ:

Trong (Delta GAB) có: (widehat G = 180^0 - frac12(widehat xAB + widehat yBA))

Mà (widehat yAB = widehat B + widehat C) (góc bên cạnh tại A của (Delta ABC))

(widehat yBA = widehat A + widehat C) (góc không tính tại B của (Delta ABC))

Suy ra (widehat G = 180^0 - frac12(widehat A + widehat B + 2widehat C))

( = 180^0 - frac12(180^0 + widehat C)) vị (widehat A + widehat B + widehat C = 180^0)

( = 90^0 - frac12widehat C = frac180^0 - widehat C2 = fracwidehat A + widehat B + widehat C - widehat C2)

Vậy (widehat G = fracwidehat A + widehat B2)

Tương tự: (widehat F = fracwidehat A + widehat C2)

(widehat E = fracwidehat B + widehat C2)

b, Kẻ GH, GK, GM thứu tự vuông góc cùng với AC, AB, BC.

Ta có: (GH = GK) (vì G ở trong phân giác (widehat xAB) )

GK = GM (vì G trực thuộc phân giác (widehat yBA))

Suy ra GH = GM, nên G nằm trê tuyến phố phân giác của (widehat ACB) hay con đường phân giác của góc C đi qua G.

Xem thêm: Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa Dân Tộc Trong Các Thế Kỉ X-Xv

Tương tự con đường phân giác của góc B trải qua F, đường phân giác của góc A trải qua E.