I- TÍNH CHẤT VẬT LÍ$1$. Nhiệt độ sôi, ánh sáng nóng rã và cân nặng riêngBảng $6.1$: Hằng số thứ lí của một số ankenNhận xét: ánh nắng mặt trời sôi, ánh sáng nóng chảy và trọng lượng riêng của anken ko khác các so với ankan khớp ứng và thường nhỏ dại hơn xicloankan gồm cùng số nguyên tử $C$. Ở đk thường, anken từ $C_2$ mang lại $C_4$ là hóa học khí. ánh nắng mặt trời sôi, ánh nắng mặt trời nóng chảy tăng theo trọng lượng mol phân tử. Các anken đều khối lượng nhẹ hơn nước.

Bạn đang xem: Tính chất vật lý của anken

$2$. Tính tan cùng màu sắcAnken hoà tan tốt trong dầu mỡ. Anken phần lớn không rã trong nước với là phần đa chất ko màu.II - TÍNH CHẤT HOÁ HỌCLiên kết $pi$ sống nối song của anken nhát bền vững, bắt buộc trong làm phản ứng dễ dẫn đến đứt ra để chế tác thành kiên kết $sigma$ với những nguyên tử khác. Bởi vì thế, liên kết đôi $C=C$ là trung trung khu phản ứng gây nên những làm phản ứng hoá học đặc trưng cho anken như bội nghịch ứng cộng, làm phản ứng trùng hợp cùng phản ứng oxi hoá.$1$. Phản bội ứng cùng hiđro (phản ứng hiđro hoá)Khi có mặt chất xúc tác như $Ni, Pt, Pd$, ở ánh nắng mặt trời thích hợp, anken cộng hiđro vào nối đôi chế tạo thành ankan tương ứng, phản ứng toả nhiệt, thí dụ:$$CH_2 =CH_2 +H_2 xrightarrow<>xt, t^0 CH_3 -CH_3 $$$$R^1R^2C=CR^3R^4 +H_2 xrightarrow<>xt, t^0 R^1R^2CH-CHR^3R^4 $$$2$. Phản ứng cộng halogen (phản ứng halogen hoá)a) cộng clo
*
Etilen với clo mọi ít tan trong dung dịch natri clorua. Thoạt tiên mức nước trong ống thử thấp (A). Etilen cùng với clo tạo nên thành chất lỏng dạng dầu, ko tan trong nước, dính vào thành ống nghiệm, áp suất trong ống nghiệm giảm tạo cho mức nước nâng lên (B).$$CH_2=CH_2+Cl_2 ightarrow ClCH_2-CH_2Cl (1,2-đicloetan, t_s:83,5^0C)$$b) cùng bromCho $0,2 ml$ anken lỏng, ví dụ điển hình $hex-2-en$, vào ống nghiệm cất $2 ml$ nước brom, nhấp lên xuống kĩ xong để yên, màu kim cương - domain authority cam của nước brom bị mất.Brom dễ cùng vào nối song của anken chế tạo thành dẫn xuất đihalogen ko màu: $CH_3CH=CHCH_2CH_2CH_3+Br_2 ightarrow CH_3CHBr-CHBrCH_2CH_2CH_3 $ ($2,3$ - đibromhexan)Anken làm mất đi màu của nước brom, chính vì thế người ta thường dùng nước brom hoặc dung dịch brom trong $CCl_4$ có tác dụng thuốc test để nhận thấy anken.$3$. Bội phản ứng cộng axit và cùng nướca) cộng axitHiđro halogenua ($HCl, HBr, HI$), axit sunfuric đậm đặc, ... Hoàn toàn có thể cộng vào anken.

Xem thêm: Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Lớp 9 Dang Chuyen Dong

Thí dụ: $CH_2=CH_2+H-Cl (khí) ightarrow CH_3CH_2Cl $ (etyl clorua) $CH_2=CH_2+H-OSO_3H ightarrow CH_3CH_2OSO_3H$ (etyl hiđrosunfat)Cơ chế làm phản ứng cộng axit vào ankenAxit cộng vào anken theo sơ đồ gia dụng chung:
*
Phản ứng xẩy ra qua $2$ quy trình tiến độ liên tiếp:Phản ứng $H-A$ bị phân cắt dị li: $H^+$ liên tưởng với links $pi$ chế tạo thành cacbocation, còn $A^-$ bóc ra.Cacbocation là tiểu phân trung gian không bền, phối hợp ngay cùng với anion $A^-$ tạo sản phẩm.b) cộng nước (phản ứng hiđrat hoá)Ở sức nóng độ tương thích và tất cả xúc tác axit, anken rất có thể cộng nước, thí dụ: $CH_2=CH_2 + H - OH xrightarrow<>H^+, t^0 HCH_2 - CH_2OH $ (etanol)c) vị trí hướng của phản ứng cùng axit cùng nước vào ankenPhản ứng cùng axit hoặc nước vào anken không đối xứng thường tạo ra hỗn vừa lòng hai đồng phân, trong số đó có một đồng phân là thành phầm chính. Thí dụ
*

*

*