*
cách làm tính điện áp hiệu dụng" width="634">
*
bí quyết tính năng lượng điện áp hiệu dụng (ảnh 2)" width="774">

Cùng Top giải mã làm bài tập về năng lượng điện áp hiệu dụng nhé!

Câu 1. Các quý hiếm hiệu dụng của mẫu điện luân phiên chiều

A. được tạo dựa trên chức năng nhiệt của mẫu điện 

B. Chỉ được đo bởi ampe kế nhiệt. 

C. Bằng giá trị trung bình phân tách cho √2

D. Bởi giá trị cực to chia mang đến 2.

Bạn đang xem: Tính điện áp hiệu dụng

ĐÁP ÁN A

Các giá trị hiệu dụng của dòng điện luân phiên chiều được xây dựng dựa bên trên tác dụng nhiệt của dòng điện. 

Câu 2. Trong những đại lượng đặc thù cho mẫu điện luân phiên chiều sau đây, đại lượng như thế nào không sử dụng giá trị hiệu dụng? 

A. Điện áp. B. Cường độ dòng điện.

C. Suất điện động. D. Công suất.

ĐÁP ÁN D

Công suất ko có giá trị hiệu dụng. 

Câu 3. Cho chiếc điện chuyển phiên chiều i = 4√2cos(100πt) A trải qua đoạn dây dẫn bao gồm R=7 Ohm. Để đoạn dây dẫn trên vào bình chứa m=1.2 kg nước. Sau khoảng tầm T=10 phút, thì ánh nắng mặt trời nước trong bình sẽ là bao nhiêu, hiểu được ban đầu, bình nước có ánh nắng mặt trời 200C và công suất hấp thu nhiệt là H=100%.

A. 200CB. 240CC. 60CD. 120CĐÁP ÁN D

Để giải bài bác này, ta thực hiện công thức tỏa nhiệt độ trên dây dẫn và bí quyết tính nhiệt lượng hấp thụ:

Do H=100%, tức là không có mất mát, toàn cục nhiệt lượng tỏa ra bên trên dây dẫn được nước hấp thu sạch sẽ. Khi đó:

*
cách làm tính điện áp hiệu dụng (ảnh 3)" width="370">

Câu 4. Cho điện áp xoay chiều u = U√2cos(ωt) vào đoạn dây gồm điện trở thuần R=110Ω, lúc này giá trị cường độ cái điện qua năng lượng điện trở là 2A. Quý hiếm của U là:

A. 220VB. 110VC. 380VD. 24VĐÁP ÁN A

Sử dụng công thức tính hiệu điện gắng hiệu dụng: U=IR=2.110=220V.

Câu 5. Phát biểu như thế nào sau đây là không đúng?

A. điện áp thay đổi điều hoà theo thời gian gọi là năng lượng điện áp chuyển phiên chiều.

B. Dòng điện có cường độ thay đổi điều hoà theo thời hạn gọi được coi là dòng điện luân phiên chiều.

C. Suất năng lượng điện động chuyển đổi điều hoà theo thời gian gọi là suất điện hễ xoay chiều.

D. Cho dòng điện một chiều và chiếc điện xoay chiều lần lượt trải qua cùng một điện trở thì bọn chúng toả ra sức nóng lượng như nhau.

ĐÁP ÁN D

Điện áp, cường độ dòng điện, suất điện động biến đổi điều hòa theo thời gian được gọi là điện áp, cường độ dòng điện, suất điện động chuyển phiên chiều

Câu 6. Một mẫu điện chuyển phiên chiều chạy qua năng lượng điện trở R = 10 Ω, nhiệt lượng tỏa ra trong 1/2 tiếng là 900 kJ. Cường độ cái điện cực to trong mạch là 

A. Io = 0,22 A. B. Io = 0,32 A.

C. Io = 7,07 A. D. Io = 10,0 A.

ĐÁP ÁN D

Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở:

*
công thức tính điện áp hiệu dụng (ảnh 4)" width="713">

Câu 7. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Tư tưởng cường độ dòng điện hiệu dụng được xây đắp dựa vào chức năng hóa học của dòng điện.

B. Tư tưởng cường độ dòng điện hiệu dụng được chế tạo dựa vào chức năng nhiệt của dòng điện.

C. Quan niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được sản xuất dựa vào tác dụng từ của dòng điện.

D. định nghĩa cường độ dòng điện hiệu dụng được desgin dựa vào tác dụng phát quang của dòng điện.

ĐÁP ÁN B

Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được tạo ra dựa vào công dụng nhiệt của dòng điện.

Câu 8. Trên thời điểm t = 0,5 (s), cường độ dòng điện xoay chiều qua mạch bởi 4 A, đó là:

A. Cường độ hiệu dụng. B. Cường độ cực đại.

Xem thêm: Soạn Bài Tìm Hiểu Chung Về Văn Nghị Luận (Chi Tiết), Tìm Hiểu Chung Về Văn Nghị Luận

C. Cường độ tức thời. D. Cường độ trung bình.

ĐÁP ÁN C

Cường độ dòng điện tại một thời điểm t được gọi là cường độ dòng điện tức thời

Câu 9. Một mạng điện xoay chiều 220 V – 50 Hz, khi chọn pha ban sơ của năng lượng điện áp bởi không thì biểu thức của năng lượng điện áp tất cả dạng

A. U = 220cos(50t) V B. U = 220cos(50πt) V

C. U = 220√2cos(100t) V D. U = 220√2cos(100πt) V

ĐÁP ÁN D

Điện áp hiệu dụng U = 220 V ⇒ điện áp cực đại Uo = 220√2 V

Pha ban đầu bằng 0 ⇒ φ = 0

f = 50 Hz ⇒ ω = 2π.50 = 100π Hz ⇒ u = 220√2cos(100πt) V. 

Câu 10. Một mạch điện xoay chiều có điện áp thân hai đầu mạch là u = 120√2cos(100πt - π/4) V. Cường độ hiệu dụng của loại điện chạy vào mạch là 5A. Biết rằng, dòng điện đủng đỉnh pha hơn điện áp góc π/4, biểu thức của cường độ dòng điện vào mạch là 

*
bí quyết tính năng lượng điện áp hiệu dụng (ảnh 5)" width="438">

ĐÁP ÁN C

Cường độ dòng điện hiệu dụng I = 5 A ⇒ cường độ dòng điện cực đại I0 = 5√2 A

Tần số của điện áp bằng tần số của dòng điện ω = 100π rad/s

Dòng điện chậm pha π/4 so với điện áp ⇒ φi = φu - π/4 = -π/4 - π/4 = -π/2 rad