Bạn vẫn xem: Tính giá trị của biểu thức lớp 7 nâng cao

Câu 4: cho biểu thức đại số A = x4 + 2x2 - 4. Gía trị của A lúc x thỏa mãn nhu cầu x - 2 = 1là:

A. 95

B. 59

C. -1

D. 103

Hiển thị đáp án

Lời giải:
Bạn đang xem: Tính giá trị của biểu thức lớp 7 nâng cao

*

Đáp án buộc phải chọn là:A

Câu 5: mang lại biểu thức đại số B = x3 + 6y - 35. Gía trị của B trên x = 3; y = -4 là:

A. 16

B. 86

C. -32

D. -28

Hiển thị đáp án

Lời giải:


*

Đáp án đề nghị chọn là:C

Câu 6: mang đến biểu thức đại số B = -y2 + 3x3 + 10. Gía trị của B trên x = -1; y = 2là:

A. 9

B. 11

C. 3

D. -3

Hiển thị đáp án

Lời giải:


*

Đáp án nên chọn là:C

Câu 7: mang đến A = 4x2y-5 cùng B = 3x3y + 6x2y2 + 3xy2. So sánh A cùng B khi x = -1; y = 3

A. A > B

B. A = B

C. A Hiển thị đáp ánLời giải:


*

Với |x| = 2thì M = -1986 hoặc M = -2054

Đáp án buộc phải chọn là:D

Lời giải:

Thay x = -3; y = -2; z = 3 vào biểu thức D ta có:


*

Vậy D = -37 tại x = -3; y = -2; z = 3

Đáp án buộc phải chọn là:C

Câu 12: cùng với x = 4; y = -5; z = -2thì cực hiếm biểu thức là E = x4 + 4x2y - 6z

A. E = -25

B. E = -52

C. E = 52

D. E = -76

Hiển thị đáp án

Lời giải:

Thay x = 4; y = -5; z = -2vào biểu thức E ta có:
Xem thêm: Mục Lục Giải Vở Bài Tập Công Nghệ 8, Mục Lục Giải Vbt Công Nghệ 8 Ngắn Nhất

Vậy E = -52 trên x = 4; y = -5; z = -2

Đáp án đề xuất chọn là:B

Câu 13: Tính gía trị biểu thức D = x2(x+y) - y2(x+y) + x2 - y2 + 2(x+y) + 3

Biết rằng x + y + 1 = 0

A. D = 0

B. D = 3

C. D = 2

D. D = 1

Hiển thị đáp án

Lời giải:


Đáp án đề xuất chọn là:B

Lời giải:

Từ x + y + z = 0 x + y = -z; y + z = -x; x + z = -ythay vào M ta được:

M = (x+y)(y+z)(x+z) = (-z).(-x).(-y) = -xyz

Mà xyz = 4và x + y + z = 0 thì M = -4

Đáp án nên chọn là:C

Câu 16: đến xyz = 8 cùng x + y + z = 0. Tính gía trị biểu thức N=(3x + 3y)(2y+2z)(4x+4z)