*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Tổ hợp chập 2 của 10

Cho tập $A = left 1;2;4;6;7;9 ight$. Hỏi hoàn toàn có thể lập được từ tập $A$ từng nào số tự nhiên và thoải mái có $4$ chữ số đôi một khác nhau, trong số ấy không xuất hiện chữ số $7$.


Có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có các chữ số đôi một khác nhau nhỏ dại hơn $1000$ được lập từ năm chữ số $0,1,2,3,4$?


Một đội $4$ đường thẳng tuy vậy song cắt một đội $5$ mặt đường thẳng tuy vậy song khác. Hỏi gồm bao nhiêu hình bình hành được tạo thành?


Từ $5$ hoa lá hồng vàng, $3$ cành hoa hồng trắng và $4$ bông hoa hồng đỏ (các nhành hoa xem như đôi một khác nhau), fan ta muốn lựa chọn một bó hồng bao gồm $7$ bông, hỏi bao gồm bao nhiêu cách chọn bó hoa trong các số đó có ít nhất $3$ nhành hoa hồng kim cương và ít nhất $3$ nhành hoa hồng đỏ?


Một lớp bao gồm $8$ học viên được thai chọn vào 3 dịch vụ khác nhau: lớp trưởng, lớp phó và túng bấn thư (không được kiêm nhiệm). Số giải pháp lựa chọn khác biệt sẽ là:


Cho tập $A = left 2;5 ight$. Hỏi rất có thể lập được từng nào số có $10$ chữ số, các chữ số mang từ tập $A$ sao cho không có chữ số $2$ nào đứng cạnh nhau?


Trong một tổ học viên có $5$ em gái với $10$ em trai. Thùy là $1$ vào $5$ em gái và Thiện là $1$ vào $10$ em trai. Thầy nhà nhiệm chọn ra $1$ team $5$ các bạn tham gia buổi văn nghệ tới. Hỏi thầy chủ nhiệm tất cả bao nhiêu biện pháp chọn mà trong các số ấy có không nhiều nhất một trong các hai em Thùy với Thiện không được chọn?
Xem thêm: Soạn Những Đứa Con Trong Gia Đình (Nguyễn Thi), Kiến Thức Bài Những Đứa Con Trong Gia Đình

Một nhóm sum họp thanh niên tình nguyện về ở tại một thôn nông xóm gồm có $21$ sum vầy nam với $15$ đoàn viên nữ. Hỏi tất cả bao nhiêu cách phân chia $3$ team về $3$ ấp để vận động sao cho mỗi ấp tất cả $7$ sum vầy nam cùng $5$ đoàn viên nữ?


Một lớp học bao gồm $n$ học viên $left( n > 3 ight)$. Thầy chủ nhiệm bắt buộc chọn ra một đội và bắt buộc cử ra $1$ học viên trong team đó làm cho nhóm trưởng. Số học sinh trong mỗi team phải lớn hơn $1$ và bé dại hơn $n$. Call $T$ là số phương pháp chọn. Thời điểm này: