Ôn tập chương 1 Đại số lớp 10: Đáp án và Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 24; bài 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 25 – Sách giáo khoa (SGK).

Bạn đang xem: Toán 10 bài ôn tập chương 1

1. Xác định tính đúng sai của mệnh đề đậy định­ –A theo tính đúng sai của mệnh đề A.

­ –A sai giả dụ A Đúng

­ –A đúng trường hợp A Sai

2. Thế làm sao là mệnh đề hòn đảo của mệnh A ⇒ B ? giả dụ A ⇒ B là mệnh đề đúng, thì mệnh đề đảo của nó có đúng không ạ ? mang lại ví dụ minh họa.

Mệnh đề đảo của A ⇒ B là B ⇒ A

A ⇒ B đúng chưa chắc chắn B ⇒ A đúng.

Ví dụ: A : nhì góc đối đỉnh; B : nhị góc ấy cân nhau Ta có: A ⇒ B đúng. Xét B ⇒ A: trường hợp hai góc băng nhau thì hai góc ấy đối đỉnh. Mệnh đề này sai.

3: Thế nào là nhị mệnh đề tương đương ?

*

4. Nêu có mang tập hợp con và khái niệm hai hợp bởi nhau.

A⊂B ⇔ ∀x (x ∈ A ⇒ x ∈ B)

*

Bài 5. Nêu những định nghĩa hợp, giao, Hiệu với phần bù của nhị tập hợp. Minh họa các khái niệm đó bằng hình vẽ.

Giải: A ∩ B ⇔ ∀x (x ∈ A với x ∈ B ) (h.1)A ∪ B ⇔ ∀x (x ∈ A hoặc x ∈ B ) (h.2)A B ⇔ ∀x (x ∈ A hoặc x ∉ B ) (h.3)Cho A ⊂ E.CEA=x/x ∈ E và x ∉ A (h.4)

*

6. Nêu có mang đoạn , khoảng (a; b), nửa khoảng tầm , (-∞ ; b>,

Hướng dẫn bài 6:

*

7: Thế như thế nào là không nên số tuyệt vời và hoàn hảo nhất của một số trong những gần đúng ? cố gắng nào là độ chính xác của một trong những gần đúng ?

Goi a là số ngay sát đúng; a là số đúng của sô đo của một gàn lượng.


Quảng cáo


*

8: Cho tứ giác ABCD. Xét tính đúng sai của mệnh đề p. ⇒ Q với

a) P:”ABCD là một hình vuông”

Q:“ABCD là 1 trong những hình bình hành”

b) P:“ABCD là 1 trong hình thoi”

Q:“ABCD là một hình chữ nhật”

a) Đúng; b) Sai

Bài 9. Xét quan hệ bao hàm giữa các tập thích hợp sau

A là tập hợp các hình tứ giác;

B là tập hợp các hình bình hành;

C là tập hợp các hình thang;

D là tập hợp những hình chữ nhật;

E là tập hợp những hình vuông;


Quảng cáo


G là tập hợp những hình thoi.

Giải: Hình vuông là hình chữ nhật ………. Phải E ⊂ D

Hình chữ nhật là hình bình hành………. Yêu cầu D ⊂ B

Hình bình hành là hình thang………. Cần B ⊂ C

Hình thang là hình tứ giác ………. đề xuất C ⊂ A

Vậy, A ⊃ C ⊃ B ⊃ D ⊃ E

Mặt khác:

– hình vuông là hình thoi ………. Bắt buộc E ⊂ G

Hình thoi là hình bình hành………… cần G ⊂ B

Vậy, A ⊃ C ⊃ B ⊃ G ⊃ E.

Xem thêm:
Viết Đoạn Văn Kể Về 1 Việc Tốt Mà Em Đã Làm Hay Nhất, Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm (22 Mẫu)

10. Liệt kê các thành phần của mỗi tập hòa hợp sau

a) A = 3k – 2 ;

b) B = x ≤ 12

c)C = n ∈ N

*

11. Giả sử A, B là nhị tập thích hợp số với X là 1 trong những số đã cho. Tìm những cặp mệnh đề tương đương trong số mệnh đề sau

P: “x ∈ A ∪ B”; S: ” x ∈ A cùng x ∈ B”;Q: “x ∈ A B”; T: ” x ∈ A hoặc x ∈ B”;R: “x ∈ A ∩ B”; X:” x ∈ A hoặc x ∉ B”

Đáp án: P ⇔ T; R ⇔ S; Q ⇔ X

Bài 12 trang 25 Toán Đại 10 : Xác định những tập vừa lòng sau

a) (-3 ; 7) ∩ (0 ; 10) ;

b) (—∞ ; 5) ∩ (2 ; +∞) ;

c) R (—∞ ; 3)

*

*

13. Dùng laptop bỏ túi hoặc bảng kẻ số nhằm tìm giá trị của 3√12 Làm tròn tác dụng nhận được đến chữ số thập phân thứ bố và mong lượng không đúng số xuất xắc đối.

Kết trái đã làm cho tròn: 3√12 ≈ 2,289Ước lượng không đúng số tuyệt đối: |2,289 – 2,289|

14. Chiều cao của một ngọn đồi đo được là h = 347,13 ± 0,2m.Hãy viết SỐ quy tròn của số’ gần đúng 347,13