Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài bác 1 trang 32: Hãy nêu một ví dụ cụ thể về hàm số.

Bạn đang xem: Toán 10 chương 2 bài 1

Lời giải

Sự phụ thuộc vào về quãng đường đi được của một xe khách hàng với vận tốc và thời gian.

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài xích 1 trang 33: Hãy chỉ ra những giá trị của hàm số trên tại x = 2001; 2004; 1999

Lời giải

x = 2001 ⇒ y = 375

x = 2004 ⇒ y = 564

x = 1999 ⇒ y = 339

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài bác 1 trang 33: Hãy chỉ ra các giá trị của từng hàm số trên tại những giá trị x ∈ D

D = 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001

Lời giải

Hàm số: tổng thể công trình tham gia giải thưởng

x1995199619971998199920002001
y39435678108116141

Hàm số: tổng số công trình đạt giải thưởng

x1995199619971998199920002001
y10172328293543

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số bài 1 trang 33: Hãy kể các hàm số đang học ở Trung học tập cơ sở

Lời giải

Các hàm số đã học là; hàm số số 1 y = ax + b; hàm số y = ax2

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài 1 trang 34: tra cứu tập xác minh của các hàm số sau

*

Lời giải

a) Biểu thức g(x) = 3/(x + 2) khẳng định khi x + 2 ≠ 0 ⇔ x ≠ -2

TXĐ của hàm số là D = R-2

*

TXĐ của hàm số là D = <-1;1>

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài 1 trang 34: Tính cực hiếm của hàm số ở để ý trên trên x = -2 cùng x = 5.

*

Lời giải

x = -2 ⇒ y = -(-2)2 = -4

x = 5 ⇒ y = 2.5 + 1 = 11

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài bác 1 trang 35: nhờ vào đồ thị của hai hàm số đã mang đến trong hình 14

y = f(x) = x + 1 cùng y = g(x) = một nửa x2

Hãy:

a)Tính f(-2), f(-1), f(0), f(2), g(-1), g(-2), g(0);

b)Tìm x, làm thế nào để cho f(x) = 2;

Tìm x, làm thế nào cho g(x) = 2;

Lời giải

a) f(-2) = -1; f(-1) = 0; f(0) = 1; f(2) = 3

g(-1) = 0,5; g(-2) = 2; g(0) = 0

b) f(x) = 2 ⇒ x = 1

g(x) = 2 ⇒ x = 2 hoặc x = -2

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài xích 1 trang 38: Xét tính chẵn lẻ của những hàm số

a)y = 3x2 – 2;b) y = 1/x;c) y = √x

Lời giải

a) y = f(x) = 3x2 – 2

TXĐ:D = R ⇒ x ∈ D thì-x ∈ D

Ta có: f(-x) = 3(-x)2 – 2 = 3x2 – 2 = f(x)

Vậy hàm số y = f(x) = 3x2 – 2 là hàm số chẵn

b) y = f(x) = 1/x

TXĐ: D = R ⇒ x ∈ D thì-x ∈ D

f(-x) = 1/(-x) = -1/x = -f(x)

Vậy y = f(x) = 1/x là hàm số lẻ.

c) y = √x

TXĐ: D = <0; +∞) ⇒ x ∈ D thì -x ∉ D

Vậy hàm số trên không là hàm số chẵn cũng không là hàm số lẻ.

Bài 1 (trang 38 SGK Đại số 10): tìm tập khẳng định của hàm số:

*

Lời giải:

a) bao gồm nghĩa khi 2x + 1 ≠ 0 ⇔ x ⇔ –1/2.

Vậy tập khẳng định của hàm là D = R -1/2.

b) xác minh khi x2 + 2x – 3 ≠ 0.

*

Giải phương trình x2 + 2x – 3 = 0 ⇔ (x-1)(x+3) = 0 ⇔

Do đó x2 + 2x – 3 ≠ 0 khi x ≠ 1 cùng x ≠ -3.

Vậy tập khẳng định của hàm số là D = R 1;-3

*

c) khẳng định khi

*

Vậy tập khẳng định của hàm số là

Kiến thức áp dụng

+ Hàm phân thức khẳng định nếu chủng loại số khác 0.

*

+ Hàm khẳng định khi f(x) ≥ 0.

Bài 2 (trang 38 SGK Đại số 10): cho hàm số

*

Tính giá trị của hàm số kia tại x = 3; x = -1; x = 2.

Xem thêm: Độ Tin Cậy Website Ow Football Là Gì, Độ Tin Cậy Website Ow

Lời giải:

– Ta có : x = 3 > 2 nên f(3) = 3 + 1 = 4.

– Ta tất cả : x = -1 2 – 2 = –1.

– Ta gồm : x = 2 đề xuất f(2) = 2 + 1 = 3.

Kiến thức áp dụng

+ Một hàm số rất có thể được cho vì chưng hai, tía hoặc nhiều công thức.

Bài 3 (trang 39 SGK Đại số 10): cho hàm số y = 3x2 – 2x + 1. Những điểm sau bao gồm thuộc thiết bị thị của hàm số ko ?