*

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số bài 1 trang 53: Nêu lấy ví dụ về phương trình một ẩn, phương trình nhị ẩn

Lời giải

Phương trình một ẩn: 2x + 4 = 0

Phương trình nhị ẩn: 3x + 7y = 10

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài bác 1 trang 54: đến phương trình 

*

Khi x = 2 vế trái của phương trình vẫn cho có nghĩa không ? Vế phải bao gồm nghĩa khi nào ?

Lời giải

Khi x = 2 vế trái của phương trình sẽ cho không có nghĩa bởi mẫu bởi 0

Vế phải tất cả nghĩ khi x – 1 ≥ 0 ⇔ x ≥ 1

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài 1 trang 54: Hãy kiếm tìm điều kiện của những phương trình

*

Lời giải

a) ĐKXĐ: 2 – x > 0 ⇔ x 2 + x = 0 và 4x/(x-3) + x = 0 ?

b) x2 – 4 = 0 với 2 + x = 0 ?

Lời giải

a) x2 + x = 0 ⇔ x(x + 1) = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = -1

Tập nghiệm của phương trình là S = 0;-1

* 4x/(x-3) + x = 0 ĐKXĐ: x ≠ 3

⇒ 4x + x(x – 3) = 0

⇔ x2 + x = 0 ⇔ x(x + 1) = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = -1

Tập nghiệm của phương trình là S=0;-1

Vậy nhì phương trình trên tất cả cùng tập nghiệm.

Bạn đang xem: Toán 10 chương 3 bài 1

b) x2 – 4 = 0 ⇔ x = ±2

Tập nghiệm của phương trình là S = 2;-2

* 2 + x = 0 ⇔ x = -2

Tập nghiệm của phương trình là S =-2

Vậy nhì phương trình trên không cùng tập nghiệm

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số bài 1 trang 56: Tìm sai trái trong phép chuyển đổi sau

*

Lời giải

Phép đổi khác đầu tiên không tương đương do biểu thức 1/(x-1) chưa có điều kiện khẳng định (chỉ được sử dụng dấu suy ra vào phép biến hóa này)

Bài 1 (trang 57 SGK Đại số 10): Cho nhị phương trình:

3x = 2 cùng 2x = 3

Cộng các vế khớp ứng của nhì phương trình đang cho. Hỏi:

a) Phương trình nhận được có tương đương với 1 trong những hai phương trình đã mang lại hay không?

b) Phương trình sẽ cho có phải là phương trình hệ trái của 1 trong những hai phương trình đã cho hay không?

Lời giải:

a) Cộng các vế tương ứng của nhị phương trình ta được:

5x = 5 ⇔ x = 1

Trong khi:

3x = 2 ⇔ x = 2/3

và 2x = 3 ⇔ x = 3/2

Nên phương trình new không tương tự với một trong các hai phương trình vẫn cho.

b) Phương trình này không hẳn là phương trình hệ trái của 1 trong hai phương trình. Bởi vì nghiệm của một trong hai phương trình đang cho chưa phải là nghiệm của phương trình mới.

Bài 2 (trang 57 SGK Đại số 10): Cho nhị phương trình:

4x = 5 và 3x = 4

Nhân những vế khớp ứng của hai phương trình đã cho. Hỏi:

a) Phương trình nhận được bao gồm tương đương một trong hai phương trình đã mang đến hay không?

b) Phương trình đó liệu có phải là phương trình hệ quả của 1 trong các hai phương trình đã mang đến hay không?

Lời giải:

Nhân những vế tương ứng của nhì phương trình đã mang đến ta được phương trình:

*

a) Phương trình nhận thấy không tương đương 1 trong các hai phương trình sẽ cho bởi vì chúng không tồn tại cùng tập nghiệm (không tuân hành theo phép biến đổi tương đương).

b) Phương trình cảm nhận không là phương trình hệ trái của một trong hai phương trình đang cho vì chưng nó không chưa tập nghiệm của một trong các hai phương trình đã cho.

Bài 3 (trang 57 SGK Đại số 10): Giải các phương trình

*

Lời giải:

a) Ta có:

*

Vậy phương trình tất cả nghiệm tốt nhất x = 1

b) Điều kiện:

*

Giá trị x = 2 nghiệm đúng cùng với phương trình đề xuất phương trình có nghiệm nhất x = 2.

c) Ta có:

*

Vậy phương trình tất cả nghiệm nhất x = 3

d) Điều kiện:

*

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

Bài 4 (trang 57 SGK Đại số 10): Giải các phương trình

*

Lời giải:

a) Điều kiện: x ≠ 3

Ta có:

*

⇔ x + 1 = 1

⇔ x = 0 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy phương trình gồm nghiệm x = 0.

b) Điều kiện: x ≠ 1

Ta có:

*

⇔ 2x(x – 1) + 3 = 3x

⇔ 2x2 – 2x + 3 = 3x

⇔ 2x2 – 5x + 3 = 0

⇔ (x – 1)(2x – 3) = 0

⇔ x1 = 1 (loại); x2 = 3/2 (thỏa mãn)

Vậy phương trình gồm nghiệm x = 3/2.

(Phương trình có a + b + c = 2 – 5 + 3 = 0 cần phương trình có 1 nghiệm: x1 = 1)

c) Điều kiện: x > 2

Ta có:

*

⇔ x2 – 4x – 2 = x – 2

⇔ x2 – 5x = 0

⇔ x(x – 5) = 0

⇔ x = 0 (loại)

x = 5 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy phương trình bao gồm nghiệm x = 5.

Xem thêm: 19 Công Dụng Của Cây Bồ Ngót Phổ Biến Ở Các Miền Quê, Mua Bồ Ngót Khô Ở Đâu

d)

*

⇔ 2x2 – x – 3 = 2x – 3

⇔ 2x2 – 3x = 0

⇔ x(2x – 3) = 0

⇔ x = 0 (loại)

x = 3/2 (loại)

Vậy phương trình đã mang đến vô nghiệm.

Post navigation


Giải bài bác tập SGK toán 10 Phần Đại Số-Chương 3-Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai⟶