Bạn đang xem: Toán 10 đại số bài 3


*

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài xích 3 trang 149: Hãy minh chứng công thức sin(a + b) = sina cosb + cosa sinb.

Lời giải

*

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài 3 trang 152: Từ các công thức cộng, hãy suy ra những công thức trên.

Lời giải

+) từ : cos⁡(a – b)= cosa cosb + sina sinb

cos⁡(a + b) = cosa cosb – sina sinb

⇒ cos⁡(a – b) + cos⁡(a + b)= 2cosa cosb

⇒ cosa cosb = 50%

+) Tương tự: cos⁡(a – b)- cos⁡(a + b) = 2sina sinb

⇒ sinasinb = 50%

+) Từ: sin⁡(a – b) = sina cosb – cosa sinb

sin⁡(a + b)= sina cosb + cosa sinb

⇒ sin⁡(a – b) + sin⁡ (a + b) = 2 sina cosb

⇒ sina cosb = 50%

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài 3 trang 152: bằng cách đặt u = a – b, v = a + b, hãy chuyển đổi cosu + cosv, sinu + sinv thành tích.

Lời giải

*

Bài 1 (trang 153 SGK Đại số 10): Tính :

*

Lời giải

*
*

Bài 2 (trang 154 SGK Đại số 10): Tính :

*

Lời giải

*
*
*

Bài 3 (trang 154 SGK Đại số 10): Rút gọn biểu thức :

*

Lời giải

*

Bài 4 (trang 154 SGK Đại số 10): minh chứng các đẳng thức :

*

Lời giải

*
*

Bài 5 (trang 154 SGK Đại số 10): Tính sin2a, cos2a, tan2a biết :

*

Lời giải

*
*
*

Bài 6 (trang 154 SGK Đại số 10):

*

Lời giải

*
*

Bài 7 (trang 155 SGK Đại số 10): thay đổi thành tích những biểu thức sau:

a. 1 – sinx

b. 1 + sinx

c. 1 + 2cosx

d. 1 – 2sinx

Lời giải

*
*

Bài 8 (trang 155 SGK Đại số 10):

*

Lời giải

*

Post navigation


⟵Giải bài tập SGK toán 10 Phần Đại Số-Chương 6-Bài 2: giá trị lượng giác của một cung


Xem thêm: Tìm Giá Trị Chính Xác (Tan(1))/( Cot 1 Tan (1))/(Cot(1)), Các Công Thức Lượng Giác Toán 10 Đầy Đủ Nhất

Ôn tập cuối nămChương 6-Ôn tập chương 6 (Câu hỏi – bài bác tập)⟶