Bài ôn tập chương I để giúp đỡ các em tất cả cái nhìn khái quát về ngôn từ phần Mệnh đề, Tập hợp đã được học. Đây là đa số kiến thức mang tính chất cung cấp trong suốt chương trình Toán THPT các khối lớp. Bởi vì vậy yêu cầu đặt ra các em yêu cầu ghi nhớ được những khái niêm, những phép toán tập hơp để áp dụng sau này.

Bạn đang xem: Toán 10 ôn tập chương 1 đại số


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Mệnh đề

1.2. Mệnh đề kéo theo

1.3. Mệnh đề tủ định

1.4. Định lý

1.5. Mệnh đề đảo

1.6. Các phép toán về tập hợp

1.7. Những tập hòa hợp thường gặp

2. Bài bác tập minh hoạ

3. Rèn luyện Chương 1 Đại số 10​

3.1 Trắc nghiệm ôn tập chương 1

3.2 bài xích tập SGK và cải thiện về mệnh đề tập hợp

4. Hỏi đáp chương 1đại số 10


Mệnh đề là 1 trong câu vừa lòng đồng thời nhị yêu câu:

a) Câu ấy hay những đúng, hoặc là sai.

b) Câu ấy quan trọng vừa đúng với vừa sai.


Cho mệnh đề A. Mệnh đề bác bỏ mệnh đề A được hotline là mệnh đề phủ định của mệnh đề A. Ký hiệu (overline A .)


Những mệnh đề đúng và có dạng (P Rightarrow Q) được điện thoại tư vấn là định lý.

P là giải thiết, Q là kết luận của định lý.


a) Giao của nhị tập đúng theo A với B là 1 trong tập hòa hợp C nhưng mà các thành phần thuộc tập A và tập B.

Ký hiệu: (C = A cap B.)

Vậy (x in A cap B Leftrightarrow left{ eginarraylx in A\x in Bendarray ight..)

Mô tả:

*

b) vừa lòng của hai tập hợp A với B là 1 tập đúng theo C mà các phần tử thuộc tập A hoặc nằm trong tập B.

Ký hiệu: (C = A cup B.)

Vậy (x in A cup B Leftrightarrow left< eginarraylx in A\x in Bendarray ight..)

Mô tả:

*

c) Hiệu của nhị tập thích hợp A cùng B là 1 trong tập đúng theo C mà các bộ phận thuộc tập A với không trực thuộc tập B.

Ký hiệu: (C = Aackslash B.)

Vậy (x in Aackslash B Leftrightarrow left{ eginarraylx in A\x otin Bendarray ight..)

Mô tả:

*

Đặc biệt: (B subset A Rightarrow Aackslash B) được hotline là phần bù của B vào A.

Ký hiệu: (C_AB = Aackslash B.)


1.7. Những tập hợp thường gặp


a) Đoạn: (left< a;b ight> = left a le x le b ight.)

b) Khoảng: (left( a;b ight) = left{ {x in mathbbR|a bài bác 1:

Lập mệnh đề đảo của những định lí sau và cho biết mệnh đề này đúng xuất xắc sai. Viết mệnh đề tương đương (nếu được):

a) “Nếu a với b cùng phân tách hết mang lại c thì a + b chia hết mang đến c (a, b, c là đông đảo số nguyên)”.

b) “Nếu một vài có tổng những chữ số phân chia hết mang đến 3 thì số đó chia hết cho 3”.

c) “Nếu tứ giác là hình vuông thì tứ giác tất cả bốn cạnh bởi nhau”.

d) “Nếu (Delta ABC) cân nặng thì (Delta ABC) có hai đường trung tuyến bởi nhau”.

Hướng dẫn giải:

a) Mệnh đề đảo: “Nếu a + b phân chia hết mang đến c thì a cùng b cùng chia hết mang lại c(a,b,c là các số nguyên)” là mệnh đề sai.

b) Mệnh đề đảo: “Nếu một vài chia hết mang lại 3 thì số đó bao gồm tổng các chữ số chia hết đến 3” ( o ) mệnh đề đúng.

Mệnh đề tương đương: “ một vài chia hết đến 3 khi và chỉ khi số đó bao gồm tổng các chữ số chia hết mang lại 3”.

c) Mệnh đề đảo: “ trường hợp tứ giác gồm 4 cạnh cân nhau thì tứ giác sẽ là hình vuông” ( o ) mệnh đề sai.

d) Mệnh đề đảo:” nếu như (Delta ABC) có hai đường trung tuyến cân nhau thì (Delta ABC) là tam giác cân” ( o ) mệnh đề đúng.

Mệnh đề tương đương: “(Delta ABC) có hai tuyến đường trung tuyến cân nhau khi và chỉ còn khi (Delta ABC) là tam giác cân”.

Bài 2:

Cho các tập hòa hợp (A = left< - 3;2 ight),;B = left( - 2;4 ight>,;C = left( - infty ;3 ight),;D = left< 1; + infty ight).)

Hãy khẳng định các tập hợp sau:

a) (A cap B)

b) (A cup B)

c) (mathbbRackslash C)

d) (Dackslash left( A cup B ight))

Hướng dẫn giải:

a) (A cap B = ( - 2;,2)).

b) (A cup B = left< - 3;,4 ight>).

c) (mathbbRackslash C = left< 3;, + infty ight)).

d) (Dackslash (A cup B) = left< 1;, + infty ight)ackslash left< - 3;,4 ight> = left( 4;, + infty ight)).

Bài 3:

Cho tập đúng theo (A = left x in mathbbR ight\)

Tìm tất cả các giá trị của (m)để (A e emptyset ).

Hướng dẫn giải:

(A e emptyset ,)khi phương trình (x^2 - 2x + m - 1 = 0) tất cả nghiệm thực.

Xem thêm: Top 5 Mẫu Phân Tích Tác Phẩm Chữ Người Tử Tù (Nguyễn Tuân), Phân Tích Truyện Ngắn Chữ Người Tử Tù

Điều nảy xảy ra khi (Delta ", ge ,0,,m in mathbbN)( Leftrightarrow 1 - (m - 1) ge 0,,m in mathbbN)

( Leftrightarrow m le 2,,m in mathbbN Leftrightarrow ,m = left 0,;,1,;2 ight.)

Vậy cùng với (m = left 0;,1;2 ight\) thì (A e emptyset .)

Bài 4:

a) mang đến (sqrt 7 = 2,6457513...) với độ đúng là (d = 0,003). Hãy viết số quy tròn của số (sqrt 7 )

b) Tìm nhì số thực a và b để có (left x in R ight. m )=(left - 3;2 ight.)

Hướng dẫn giải:

a) vì độ đúng mực đến sản phẩm phần nghìn đề xuất ta quy tròn số hàng phần trăm nên Số quy tròn của(sqrt 7 ) là: 2,65.

b) Phương trình (x^3 - ax^2 + bx + 12 = 0) tất cả hai nghiệm là -3 với 2 nên ta có:

(left{ eginarrayl - 4a + 2b = - 20\ - 9a - 3b = 15endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarrayla = 1\b = - 8endarray ight..)