ÔN TẬP CHƯƠNG ICho lục giác đa số ABCDEF tất cả tâm o. Hãy chỉ.-—7 rì!-ra các vectơ bâng AB ,■■ có điểm đãu vàrl(n-r)!điểm cuối là o hoặc đỉnh của lục giác. TyiảiCác vectơ bằng AB theo yêu mong là: FO, oc, EDCho nhị vectơ a cùng b đầy đủ khác 0 . Các khẳng định sau đúng hay sai?Hai vectơ a và b thuộc hướng thì cùng phương;Hai vectơ b với kb thuộc phương;Hai vectơ a cùng (-2) a thuộc hướng;Hai vectơ a và b ngược hướng với vectơ thứ tía khác 0 thi cùng phương.7-ttí làiCác khẳng định và đúng là a), b) cùng d).Khẳng định c) sai: a cùng (-2). A ngược hướng.Tứ giác ABCD là hình gì nếu AB = DC cùng |ab| = |bc|.(ỹiẩiNếu AB = DC thì tứ giác ABCD là hình bình hành.Ta lại sở hữu I AbJ = |bc| => AB = BC bắt buộc tứ giác ABCD là hình thoi.Chứng minh |a + b| H là trung điểm của OM. A 2 2Vậy OAMB là hình thoi. Cho nên vì vậy OM = OA + OB Vậy M nên tìm là điểm đôi xứng của c qua o.N là điểm đôi xứng của A qua 0.p là vấn đề đôi xứng của B qua o.Cho tam giác những ABC bao gồm cạnh bằng a. Tính:|ÃB + Ãc|:b) |ÃB-Ãc|.a) Vẽ hình thoi ABDC ta có:Ạ37= aự3BÃB + ĂC = ÃDDo đó: IaB + Acl = |ad| = AD = 2AH = 2.I I I2b) Ta có: |Ãẽ - ÃcỊ = |cb| = BC = a.Cho sáu điểm M, N, p, Q, R, s bất kì.Chứng minh rằng: MP+NQ+RS=MS+NP+RQ.ỹiảiTa CÓ: MP + NQ + RS = (mS + SP) + (nP + PQ) + (rQ + QS) = MS + NP + RQ + (sp + PQ -= MS + NP + RQ.b) ÃN = mÕÃ + nÕB; d) MB = mÕÃ + nÕẽ.Cho tam giác OAB. Call M và N lần lượt là trung điểm của OA và OB. Tìm những số m, n sao choa) OM = mOA + nOB;MN = mOA + nOB ;OM = ịoẤ cần m = 4 ; n = 0.2ÃN = 0N-QA = ịõẽ-ÕẨ nênm = -l,n= ị;2 2MN = ịÃB = ị(ÕB-ÕẢ) = ịõB-ịõA: m = -ị;n= ị;2 2" / 2 2 2 2MB = 0B-0M = ^0A + 0B: m= -ị;n = l.2 2Chứng minh rằng giả dụ G và G" theo lần lượt là giữa trung tâm cùa các tam giác ABC và A’B"C" thì 3GG’ = Ãỹv + BB’ + CC".Ta có:ÃA" + BẼf" + ccf = (ÃG + GG" + GÀ") + (ẼG + GG" + GT?) + (CG + GG" + ere j= 3GG" + (AG + BG + CG) + (GA" + G"B" + G"C") = 3GG"vì GA + GB + GC = G A" + G"B" + G’C" = Õ .Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, các xác minh sau đúng tuyệt sai?Hai vectơ đối nhau thi chúng bao gồm hoành độ đối nhau;Vectơ a * 0 cùng phương cùng với vectơ i ví như a gồm hoành độ bởi 0;Vectơ a tất cả hoành độ bởi 0 thì cùng phương cùng với vectơ j .Khẳng định a) và b) sai.Khẳng định c) đúng vày a = (0, k) = k J .Cho ã = (2; 1). B = (3; -4), C = (-7 ; 2);Tìm tọa độ của vectơ u = 3a + 2b - 4c ;Tìm tọa độ vectơ X sao để cho x + a = b- c;Tim những sổ k với h làm sao để cho c = ka + hb .U = 3 ẵ + 2 b -4c = (6 + 6 + 28; 3 - 8 - 8) = (40; -13)X =b-c-a => X = (8;-7)ka + hb = (2k + 3h; k - 4h)C■ - ka + hb Ta có:2’V = mĩ - 4j = (m; -4)-. -.m -4u và V cùng phương Ỹ = —I o13. Trong các xác định sau khẳng định nào là đúng?Điểm A nằm tại trục hoành thì bao gồm hoành độ bằng 0;p là trung điểm của đoạn thẳng AB khi với chì lúc hoành độ của p bằng trung binh cộng các hoành độ của A cùng B;Nếu tứ giác ABCD là hình bình hành thì trung binh cộng những tọa độ tương xứng của A với c bằng trung bình cộng những tọa độ tương ứng của B và D."7"úl ièiKhẳng định a) với b) sai.Khẳng định c) đúng bởi vì tâm I của hình bình hành là trung điểm của AC cùng BD.


Bạn đang xem: Toán 10 ôn tập chương 1 hình học

Các bài học tiếp theo


Các bài học trước


Tham Khảo Thêm
Xem thêm: Tìm Giá Trị Lớn Nhất Của Biểu Thức Chứa Căn Lớp 9 Hay Nhất, Tìm Gtln, Gtnn Của Biểu Thức Chứa Căn Thức

Giải bài Tập Toán 10 Hình Học

Chương I. VectơChương II. Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và ứng dụngChương III. Phương pháp tọa độ trong khía cạnh phẳng

orsini-gotha.com

Tài liệu giáo dục đào tạo cho học viên và giáo viên tham khảo, giúp những em học tốt, cung cấp giải bài bác tập toán học, đồ vật lý, hóa học, sinh học, giờ đồng hồ anh, kế hoạch sử, địa lý, soạn bài ngữ văn.