-Đồ thị hàm số (Cm) giảm trục hoành tại hai điểm tách biệt với mọi m ⇔ y= f(x) =0 bao gồm hai nghiệm biệt lập với mọi m.

Bạn đang xem: Toán 12 trang 45


a) cùng với m = 1 ta được hàm số: y = 2x2 + 2x

- TXĐ: D = R,

- Sự biến chuyển thiên:

+ Chiều phát triển thành thiên: y" = 4x + 2

y" = 0 ⇔ x = -1/2

+ Bảng biến chuyển thiên:

*

Kết luận: Hàm số nghịch trở nên trên (-∞; -1/2), đồng biến chuyển trên (-1/2; +∞).

Hàm số tất cả điểm rất tiểu là (-1/2; -1/2)

- Đồ thị:

Ta có: 2x2 + 2x = 0 ⇔ 2x(x + 1) = 0

⇒ x = 0; x = -1

+ Giao với Ox: (0; 0); (-1; 0)

+ Giao cùng với Oy: (0; 0)

*

b) Xét hàm số y = 2x2 + 2mx + m - 1

y" = 4x + 2m = 2(2x + m)

y" = 0 ⇒ x = -m/2

Ta bao gồm bảng xét đổi mới thiên :

*

Từ bảng trở thành thiên ta thấy :

- Hàm số đồng phát triển thành trên khoảng tầm (-1; +∞)

*

- Hàm số có cực trị trên khoảng chừng (-1; +∞)

*

c) dấn thấy: 

*
với tất cả m.

Dựa vào bảng biến hóa thiên suy đi xuống đường thẳng y = 0 (trục hoành) luôn cắt thiết bị thị hàm số tại 2 điểm sáng tỏ (đpcm).

Xem thêm: Soạn Giải Tích 12 Bài Số Phức Toán Lớp 12 Chi Tiết Nhất, Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 12 Bài 1 : Số Phức


Tải về
Tham khảo những bài học khác
Loạt bài Lớp 12 hay độc nhất
xemthêm

Trang Web share tài liệu, giải thuật miễn phí.


*

Thông tin liên hệ

Chính sách bảo mật


Lớp 1-2-3


Lớp 4


Lớp 5


Lớp 6


Lớp 7


Lớp 8


Lớp 9


Lớp 10


Lớp 11


Lớp 12


Tài liệu


HỎI ĐÁP


Lớp 1-2-3


Lớp 4


Lớp 5


Lớp 6


Lớp 7


Lớp 8


Lớp 9


Lớp 10


Lớp 11


Lớp 12


Tài liệu


HỎI ĐÁP


Đặt thắc mắc