Xem tổng thể tài liệu Lớp 7: tại đây

Sách giải toán 7 bài bác 4: Số trung bình cộng giúp bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 để giúp bạn rèn luyện kĩ năng suy luận phù hợp và đúng theo logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào những môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 bài bác 4 trang 17: Có tất cả bao nhiêu chúng ta làm bài xích kiểm tra ?

Lời giải

Có 40 bạn làm bài xích kiểm tra

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 bài 4 trang 17: Hãy nhớ lại quy tắc tính số trung bình cộng để tính điểm mức độ vừa phải của lớp.

Bạn đang xem: Toán 7 số trung bình cộng

Lời giải

Tổng số điểm của 40 các bạn là:

3 + 4 + 7 + 8 + 5 + 6 + 7 + 7 + 8 + 6 + 6 + 5 + 6 + 2 + 6 + 7 + 8 + 6 + 4 + 3 + 7 + 10 + 5 + 7 + 8 + 2 + 9 + 8 + 7 + 8 + 9 + 8 + 2 + 6 + 4 + 6 + 7 + 8 + 8 + 7 = 250

Điểm vừa phải của lớp là:

250 : 40 = 6,25

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 2 bài 4 trang 18: kết quả kiểm tra của lớp 7A (với cùng đề khám nghiệm của lớp 7C) được mang lại qua bảng “tần số” sau đây. Hãy dùng phương pháp trên để tính điểm vừa phải của lớp 7A (bảng 21):

Lời giải

Điểm số (x) Tần số (n) Các tích (x.n)
3 2 6
4 2 8
5 4 20
6 10 60
7 8 56
8 10 80
9 3 27
10 1 10
N = 40 Tổng: 267 X = 267/40 = 6,675
Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 bài bác 4 trang 19: Hãy so sánh hiệu quả làm bài bác kiểm tra Toán bên trên của nhị lớp 7C cùng 7A ?

Lời giải

Điểm mức độ vừa phải lớp 7C là: 6,25

Điểm vừa phải lớp 7A là: 6,675

Mà 6,25 Bài 14 (trang trăng tròn SGK Toán 7 tập 2): Hãy tính số trung bình cộng của dấu hiệu ở bài tập 9.

Bài 9 (trang 12 sgk Toán 7 tập 2).

Lời giải:

Bảng “tần số” ở bài xích tập 9 viết theo cột:

*

Bài 4: Số trung bình cộng

Bài 15 (trang 20 SGK Toán 7 tập 2): nghiên cứu và phân tích “tuổi thọ” của một các loại bóng đèn, bạn ta đã lựa chọn tùy ý 50 nhẵn và chiếu sáng liên tục cho tới lúc bọn chúng tự tắt. “Tuổi thọ” của các bóng (tính theo giờ) được ghi lại ở bảng 23 (làm tròn mang lại hàng chục):
Tuổi lâu (x) 1150 1160 1170 1180 1190
Số nhẵn đèn tương xứng (n) 5 8 12 18 7 N = 50

Bảng 23


a) tín hiệu cần khám phá ở đấy là gì và số các giá trị là bao nhiêu?

b) Tính số vừa phải cộng.

c) kiếm tìm mốt của lốt hiệu.

Lời giải:

a) – dấu hiệu: thời hạn cháy sáng sủa liên tục cho tới lúc từ tắt của bóng đèn tức “tuổi thọ” của một các loại bóng đèn.

– Số các giá trị N = 50

b) Số trung bình cùng của tuổi thọ những bóng đèn đó là:

*

c) tìm kiếm mốt của vết hiệu:

Ta biết kiểu mốt là giá bán trị gồm tần số lớn số 1 trong bảng. Nhưng tần số lớn số 1 trong bảng là 18.

Vậy kiểu mẫu của tín hiệu bằng 1180 giỏi Mo = 1180.

Bài 4: Số vừa phải cộng

Bài 16 (trang đôi mươi SGK Toán 7 tập 2): Quan gần kề bảng “tần số” (bảng 24) và cho thấy thêm có cần dùng số mức độ vừa phải cộng làm cho “đại diện” cho tín hiệu không? do sao?
Giá trị (x) 2 3 4 90 100
Tần số (n) 3 2 2 2 1 N = 10

Lời giải:

Ta gồm số vừa đủ cộng của các giá trị trong bảng là:

*

Trong trường hòa hợp này không nên dùng số trung bình cộng làm thay mặt cho dấu hiệu vì các giá trị của tín hiệu chênh lệch so với nhau quá lớn.

Bài 4: Số trung bình cộng

Bài 17 (trang đôi mươi SGK Toán 7 tập 2): Theo dõi thời gian làm một bài toán (tính bởi phút) của 50 học tập sinh, thầy giáo lập được bảng 25:
Thời gian (x) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tần số (n) 1 3 4 7 8 9 8 5 3 2 N = 50

Bảng 25

a) Tính số vừa đủ cộng.

b) tìm kiếm mốt của vệt hiệu.

Lời giải:

a) Số trung bình cộng về thời gian làm một vấn đề của 50 học sinh.


*

b) Tần số lớn số 1 là 9, quý giá ứng với tần số chín là 8. Vậy mốt của dấu hiệu: Mo = 8 (phút).

Bài 4: Số trung bình cộng

Bài 18 (trang 21 SGK Toán 7 tập 2): Đo độ cao của 100 học viên (đơn vị đo: cm) và được kết quả theo bảng 26:

*

a) Bảng này có gì khác so với đầy đủ bảng “tần số” vẫn biết?

b) Ước tính số trung bình cùng trong trường phù hợp này.

(Hướng dẫn:

– Tính số trung bình cùng của từng khoảng. Số đó đó là trung bình cùng của giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của khoảng. Ví dụ: trung bình cộng của khoảng tầm 110 – 120 là 115.

– Nhân các số trung bình cùng vừa tìm được với các tần số tương ứng.

– thực hiện tiếp các bước theo quy tắc sẽ học.)

Lời giải:

a) Bảng này có khác so với bảng tần số vẫn học.

Các giá bán trị khác nhau của biến chuyển lượng được “phân lớp” trong các lớp số đông nhau (10 1-1 vị) mà ngoại trừ riêng từng giá trị khác nhau.

Xem thêm: Dàn Ý Nghị Luận Về Hiện Tượng Nghiện Facebook, Trong Giới Trẻ

b) Số vừa đủ cộng

Để nhân tiện việc đo lường ta kẻ cung ứng sau cột độ cao là cột số trung bình cùng của từng lớp: sau cột tần số là cột tích giữa trung bình cộng.

*

(Nếu có bạn vướng mắc là vì sao lại đạt được số liệu sống cột Trung bình cùng ở từng lớp. Đó là vì ta đem tổng độ cao đầu + độ cao cuối của từng lớp, kế tiếp chia cho 2. Ví dụ: (110 + 120)/2 = 115)

Bài 4: Số mức độ vừa phải cộng

Bài 19 (trang 22 SGK Toán 7 tập 2): Số cân nặng (tính bởi kilôgam) của 120 em của một trường mẫu giáo ở tp A được khắc ghi trong bảng 27:


*