- Chọn bài -Bài 1: Nhân đơn thức với nhiều thứcBài 2: Nhân nhiều thức với nhiều thứcLuyện tập (trang 8-9)Bài 3: đều hằng đẳng thức xứng đáng nhớLuyện tập (trang 12)Bài 4: phần lớn hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp)Bài 5: hầu như hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp)Luyện tập (trang 16-17)Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách thức đặt nhân tử chungBài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcBài 8: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tửBài 9: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp phối hợp nhiều phương phápLuyện tập (trang 25)Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thứcBài 11: phân tách đa thức cho solo thứcBài 12: phân tách đa thức một biến đổi đã chuẩn bị xếpLuyện tập (trang 32)Ôn tập chương 1

Mục lục

Xem cục bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 bài xích 1: Nhân đối kháng thức với đa thức khiến cho bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 8 để giúp đỡ bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lí và phù hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào các môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài 1 trang 4:

– Hãy viết một đối chọi thức với một đa thức tùy ý.

Bạn đang xem: Toán 8 bài 1

– Hãy nhân solo thức kia với từng hạng tử của đa thức vừa viết.

– Hãy cộng những tích tìm được.

Lời giải

– Đơn thức là: x2 với đa thức là: x2 + x + 1

– Ta có:

x2.(x2 + x + 1) = x2.x2 + x2.x + x2.1

= x(2 + 2) + x(2 + 1) + x2

= x4 + x3 + x2

– khi đó: đa thức x4 + x3 + x2 là tích của đơn thức x2 cùng x2 + x + 1

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài xích 1 trang 5: có tác dụng tính nhân:

*

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài bác 1 trang 5: Một mảnh vườn hình thang bao gồm hai đáy bởi (5x + 3) mét cùng (3x + y) mét, độ cao bằng 2y mét.

– Hãy viết biểu thức tính diện tích s mảnh vườn cửa nói trên theo x và y.

– Tính diện tích mảnh vườn cửa nếu đến x = 3 mét và y = 2 mét.

Lời giải

– Biểu thức tính diện tích s mảnh vườn trên theo x với y là:

*

– giả dụ x = 3 mét và y = 2 mét thì diện tích s mảnh vườn cửa là:

S = 8.3.2 + 22 + 3.2 = 58 (m2).

Bài 1 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): làm tính nhân


*

Lời giải:

*

*

Các bài bác giải Toán 8 bài bác 1 khác

Bài 2 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): tiến hành phép nhân, rút gọn rồi tính cực hiếm của biểu thức:

a) x(x – y) + y(x + y) tại x = – 6 với y = 8


b) x(x2 – y) – x2(x+y) + y(x2 – x) trên
với y = –100;

Lời giải:

a) x(x – y) + y(x + y)

= x.x – x.y + y.x + y.y

= x2 – xy + xy + y2

= x2 + y2.

Tại x = –6 ; y = 8, quý giá biểu thức bằng : (–6)2 + 82 = 36 + 64 = 100.

b) x.(x2 – y) – x2.(x + y) + y.(x2 – x)

= x.x2 – x.y – (x2.x + x2.y) + y.x2 – y.x

= x3 – xy – x3 – x2y + x2y – xy

= (x3 – x3) + (x2y – x2y) – xy – xy

= –2xy

Tại và y = –100, quý giá biểu thức bằng:

*

Các bài bác giải Toán 8 bài xích 1 khác

Bài 3 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): tìm kiếm x, biết:

a) 3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30

b) x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 15

Lời giải:

a)

3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30

3x.12x – 3x.4 – (9x.4x – 9x.3) = 30

36x2 – 12x – 36x2 + 27x = 30

(36x2 – 36x2) + (27x – 12x) = 30

15x = 30

x = 2

Vậy x = 2.

b)

x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 15

(x.5 – x.2x) + (2x.x – 2x.1) = 15

5x – 2x2 + 2x2 – 2x = 15

(2x2 – 2x2) + (5x – 2x) = 15

3x = 15

x = 5.

Vậy x = 5.

Các bài giải Toán 8 bài xích 1 khác

Bài 4 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Đoán tuổi.

Bạn hãy rước tuổi của mình:

– cộng thêm 5.

– Được bao nhiêu đem nhân cùng với 2.

– Lấy công dụng trên cùng với 10.

– Nhân kết quả vừa kiếm được với 5.

– Đọc tác dụng cuối cùng sau thời điểm đã trừ đi 100.

Xem thêm: Vị Thế Của Eu Trong Nền Kinh Tế Thế Giới Ppt, Vị Thế Của Eu Trong Nền Kinh Tế Thế Giới

Tôi đã đoán được tuổi của bạn. Giải thích tại sao.

Lời giải:

Giả sử tuổi bạn là x. Đem tuổi của mình:

+ thêm vào đó 5 ⇒ x + 5

+ Được bao nhiêu đem nhân với 2 ⇒ (x + 5).2


+ Lấy công dụng trên cùng với 10 ⇒ (x + 5).2 + 10

+ Nhân hiệu quả vừa kiếm được với 5 ⇒ <(x + 5).2 + 10>.5

+ Đọc hiệu quả cuối cùng sau khi đã trừ đi 100 ⇒ <(x + 5).2 + 10>.5 – 100

Rút gọn biểu thức bên trên :

<(x + 5).2 + 10>.5 – 100

= (x.2 + 5.2 + 10).5 – 100

= (2x + 20).5 – 100

= 2x.5 + 20.5 – 100

= 10x + 100 – 100

= 10x

Vậy hiệu quả cuối cùng bởi mười lần số tuổi thực của bạn. Do đó ta chỉ việc lấy tác dụng cuối cùng phân tách cho 10 là ra số tuổi thực.

Các bài xích giải Toán 8 bài xích 1 khác

Bài 5 (trang 6 SGK Toán 8 Tập 1): Rút gọn gàng biểu thức:

a) x(x – y) + y(x – y)

b) xn-1(x + y) – y(xn–1 + yn–1)

Lời giải:

a) x(x – y) + y(x – y)

= x.x – x.y + y.x – y.y

= x2 – xy + xy – y2

= x2 – y2 + (xy – xy)

= x2 – y2

b) xn–1(x + y) – y(xn–1 + yn–1)

= (xn – 1.x + xn – 1.y) – (y.xn – 1 + y.yn – 1)

= (xn + xn – 1.y) – (xn – 1.y + yn)

= xn + xn – 1y – xn – 1.y – yn

= xn – yn + (xn – 1.y – xn – 1.y)

= xn – yn

Các bài giải Toán 8 bài bác 1 khác

Bài 6 (trang 6 SGK Toán 8 Tập 1): Đánh lốt x vào ô cơ mà em cho rằng đáp số đúng :

Giá trị của biểu thức ax(x – y) + y3(x + y) trên x = -1 cùng y = 1 (a là hằng số) là: